Dostosowywanie skrótów klawiszowych

Dostosowywanie skrótów klawiszowych
< Wstecz / Dalej >

Dostosowywanie skrótów klawiszowych

Możesz dostosować dowolny z globalnych skrótów klawiszowych i tym samym zwiększyć wydajność pracy w Evernote. Jeśli masz subskrypcję Personal, Professional lub Teams, możesz dostosować więcej skrótów klawiszowych.

Globalne skróty klawiszowe

Globalne skróty klawiszowe umożliwiają uruchamianie określonych funkcji Evernote za pomocą unikatowych kombinacji klawiszy, nawet gdy Evernote działa w tle. Obecnie dostępnych jest pięć globalnych skrótów klawiszowych, które można dostosować:

  • Okno nowej notatki
  • Wklej do Evernote
  • Wyszukaj w Evernote
  • Otwórz Pomocnika Evernote
  • Zrzut ekranu

Uwaga: Ten artykuł dotyczy tylko skrótów klawiszowych w nowym Evernote dla komputerów Mac i nowym Evernote dla Windows, w wersjach 10.9 i nowszych.

Dostosuj skróty klawiszowe

Aby dostosować skróty, na pasku menu przejdź do Pomoc > Skróty klawiszowe lub użyj klawiszy Cmd + / (Mac) lub Ctrl + / (Windows) na klawiaturze. Panel skrótów klawiszowych otworzy się po prawej stronie aplikacji. Aby dostosować skrót, kliknij dwukrotnie dany skrót i wprowadź nową kombinację klawiszy. Zostanie ona zapisana automatycznie.

Panel skrótów klawiszowych

Przywróć domyślne

Aby przywrócić domyślne skróty, kliknij przycisk Więcej akcji (trzy kropki) w panelu Skróty klawiszowe, a następnie kliknij przycisk Przywróć domyślne.

Najczęściej zadawane pytania

Czy planujecie dodać więcej skrótów, które można personalizować, lub umożliwicie personalizację innych istniejących skrótów?

Tak. Ten artykuł opisuje, co jest obecnie dostępne do personalizacji, i będziemy go aktualizować, gdy więcej opcji stanie się dostępnych.

Dlaczego mój skrót robi coś innego niż powinien?

Wiele aplikacji oferuje globalne skróty klawiszowe, dlatego warto upewnić się, że używasz unikalnej kombinacji klawiszy, która nie jest już używana przez inną aplikację. Jeśli okaże się, że wprowadzony skrót uruchamia inną aplikację lub wywołuje inną akcję niż oczekiwana, być może trzeba będzie ustalić, gdzie występuje konflikt i go naprawić.

Dlaczego nie można zapisać żądanej kombinacji klawiszy?

Powodów może być kilka.

  • Możliwe, że wprowadzono kombinację klawiszy, która jest już używana. W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że wybrana kombinacja klawiszy jest używana w innym skrócie. Kliknij gdziekolwiek, aby przywrócić ustawienia domyślne, a następnie spróbuj wprowadzić nową, unikalną kombinację klawiszy.
  • Wprowadzona kombinacja klawiszy może być nieprawidłowa. Kombinacje klawiszy muszą zawierać jeden klawisz modyfikatora (shift, cmd, ctrl, tab, option, klawisz windows itp.), po którym następuje jeden klawisz niemodyfikatora (litery, cyfry, klawisz funkcyjny itp.).

Dlaczego nie mogę dostosować wszystkich skrótów?

Wszyscy klienci Evernote mogą dostosowywać globalne skróty klawiszowe. Klienci posiadający subskrypcję Personal, Professional lub Teams mogą dostosować więcej skrótów. Nie można edytować skrótów dotyczących edytora, takich jak kopiowanie (Cmd/Ctrl+C) i wklejanie (Cmd/Ctrl+V), oraz skrótów do formatowania tekstu, takich jak pogrubienie (Cmd/Ctrl+B).

LANGUAGES_PRODUCT