Błąd synchronizacji o treści „Wystąpił problem”

Błąd synchronizacji o treści „Wystąpił problem”
< Wstecz / Dalej >

Błąd synchronizacji o treści „Wystąpił problem”

„Wystąpił problem i nie można zsynchronizować ostatnich zmian”.

Jeśli w trakcie pracy w notatce pojawi się ten komunikat o błędzie, mógł wystąpić nieoczekiwany błąd, który uniemożliwia zapisanie ostatnich zmian.

Aby zsynchronizować notatkę, skopiuj i wklej jej treść w innym miejscu, a następnie kliknij lub dotknij przycisku „cofnij zmiany” widocznego w oknie z komunikatem o błędzie.

LANGUAGES_PRODUCT