Błąd synchronizacji „Konto lub notatka osiągnęły swój limit”

Błąd synchronizacji „Konto lub notatka osiągnęły swój limit”
< Wstecz / Dalej >

Błąd synchronizacji „Konto lub notatka osiągnęły swój limit”

„Ostatnie zmiany nie zostaną zsynchronizowane. Na koncie lub w notatce został osiągnięty limit.”

Jeśli ten komunikat o błędzie pojawi się podczas pracy w notatce, być może został przekroczony limit notatki lub limit konta. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem Ograniczenia systemowe Evernote.

Jeśli tak się stanie w udostępnionej notatce, twórca notatki lub właściciel konta powinien ulepszyć swoje konto, aby zezwolić na większą ilość treści.

W międzyczasie skopiuj i wklej dodaną zawartość w innym miejscu, a następnie kliknij lub dotknij przycisku „Cofnij zmiany” widocznego w oknie błędu, aby cofnąć ostatnie zmiany i umożliwić synchronizację notatki.

Uwaga: Jeśli notatka jest udostępniana i nie klikniesz lub nie dotkniesz przycisku „Cofnij zmiany”, inni użytkownicy nie będą mogli zobaczyć najnowszej wersji notatki.

Więcej na temat limitów przesyłania znajduje się w FAQ na temat limitów przesyłania.

LANGUAGES_PRODUCT