Planowanie zadań cyklicznych

Planowanie zadań cyklicznych
< Wstecz / Dalej >

Planowanie zadań cyklicznych

Bądź na bieżąco z powtarzającymi się zadaniami i czynnościami, ustawiając zadanie jako cykliczne. Wybierz wstępnie ustawiony harmonogram powtarzania zadania lub ustaw własny. Po ukończeniu zadania cyklicznego zostanie ono automatycznie zresetowane do następnego terminu.

Zadania cykliczne są oznaczone ikoną okrągłej strzałki obok terminu wykonania.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w subskrypcjach Personal, Professional i Teams.

Planowanie zadań cyklicznych

Aby zaplanować zadanie cykliczne, wykonaj poniższe kroki dla swojego systemu operacyjnego.

 • Mac

  Kliknij gdziekolwiek w tytule zadania, aby wyświetlić okienko edycji zadania, a następnie kliknij przycisk kalendarza po prawej stronie tytułu zadania. Po wybraniu daty ukończenia kliknij przycisk Bez powtarzania i wybierz wstępnie ustawiony harmonogram powtarzania lub kliknij przycisk Niestandardowy…, aby ustawić własny. Możesz także określić strefę czasową i godzinę.

 • Windows

  Kliknij gdziekolwiek w tytule zadania, aby wyświetlić okienko edycji zadania, a następnie kliknij przycisk kalendarza po prawej stronie tytułu zadania. Po wybraniu daty ukończenia kliknij przycisk Bez powtarzania i wybierz wstępnie ustawiony harmonogram powtarzania lub kliknij przycisk Niestandardowy…, aby ustawić własny. Możesz także określić strefę czasową i godzinę.

 • iOS

  Dotknij gdziekolwiek w tytule zadania, aby wyświetlić okienko edycji zadania, a następnie dotknij przycisku kalendarza po prawej stronie tytułu zadania. Po wybraniu daty ukończenia dotknij przycisku Ustaw termin i cykliczność i wybierz wstępnie ustawiony harmonogram powtarzania lub dotknij przycisku Niestandardowy…, aby ustawić własny. Możesz także określić strefę czasową i godzinę.

 • Android

  Dotknij gdziekolwiek w tytule zadania, aby wyświetlić okienko edycji zadania, a następnie dotknij przycisku kalendarza po prawej stronie tytułu zadania. Po wybraniu daty ukończenia dotknij przycisku Ustaw termin i cykliczność i wybierz wstępnie ustawiony harmonogram powtarzania lub dotknij przycisku Niestandardowy…, aby ustawić własny. Możesz także określić strefę czasową i godzinę.

 • Evernote Web

  Kliknij gdziekolwiek w tytule zadania, aby wyświetlić okienko edycji zadania, a następnie kliknij przycisk kalendarza po prawej stronie tytułu zadania. Po wybraniu daty ukończenia kliknij przycisk Bez powtarzania i wybierz wstępnie ustawiony harmonogram powtarzania lub kliknij przycisk Niestandardowy…, aby ustawić własny. Możesz także określić strefę czasową i godzinę.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o zadaniach?

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Omówienie funkcji „Zadania”.

Czy można pominąć pojedynczą instancję zadania cyklicznego?

Nie. Nie można pominąć pojedynczej instancji zadania cyklicznego. Zadanie musi być oznaczone jako ukończone, aby można było przejść do następnego zaplanowanego terminu wykonania.

Dlaczego nie widzę wszystkich moich ukończonych zadań cyklicznych?

Po oznaczeniu zadania cyklicznego jako ukończonego, termin jego wykonania zostanie automatycznie przesunięty do następnego zaplanowanego wystąpienia.

Dlaczego nie otrzymuję powiadomienia o zbliżających się lub zaległych terminach?

Terminy nie powodują wysłania powiadomień. Aby otrzymywać powiadomienia, dodaj przypomnienie o zadaniu o czasie, w którym chcesz otrzymywać powiadomienia. Do jednego zadania można dodać maksymalnie pięć przypomnień.

Czy będę otrzymywać powiadomienia o każdym wystąpieniu zadania cyklicznego?

Aby otrzymywać powiadomienia o każdym wystąpieniu zadania cyklicznego, ustaw przypomnienie na czas, w którym chcesz otrzymywać powiadomienia. W przyszłości będziesz otrzymywać powiadomienia o wybranej godzinie dla każdego wystąpienia.

Możesz także włączyć automatyczne przypomnienia o zadaniach w sekcji Preferencje w menu ustawień Evernote. Umożliwi to automatyczne ustawianie przypomnień po dodaniu daty i godziny terminu ukończenia zadania.

Dlaczego zadania cykliczne są wyszarzone na innych urządzeniach?

Być może korzystasz ze starszej wersji aplikacji Evernote, w której nie są obsługiwane zadania cykliczne. Odwiedź stronę evernote.com/download, aby pobrać najnowszą wersję.

Co stanie się z moimi zadaniami cyklicznymi, jeśli anuluję subskrypcję?

Twoje zadania zachowają wszystkie terminy cykliczne ustawione przed anulowaniem subskrypcji. Nie będzie jednak można dodawać ani edytować cyklicznego terminu wykonania w nowych i istniejących zadaniach.

LANGUAGES_PRODUCT

Słowa kluczowe:

 • zadanie
 • powtórz
 • cykliczne
 • plan