Hurtigtaster i Evernote for Chromebook

Hurtigtaster i Evernote for Chromebook
< Forrige / Neste >

Hurtigtaster i Evernote for Chromebook

Ofte brukte handlinger i Evernote kan brukes nesten utelukkende fra tastaturet. Nedenfor ser du en liste med alle hurtigtaster for Chromebook.

Hele applikasjonen

Disse snarveiene vil fungere når Evernote-applikasjonen er aktiv.

Handling Snarvei
Nytt notat Ctrl + Alt + N
Ny oppgave Alt + T
Hopp til søkefelt Ctrl + Alt + F
Vis listen Alle notater Ctr + Alt + 1
Flytt tilbake Ctrl + [
Vis hurtigtaster Alt + /

Notatredigeringsverktøy

Disse snarveiene vil fungere når du redigerer et notat.

Handling Snarvei
Fet Ctrl + B
Kursiv Ctrl + I
Understreking Ctrl + U
Gjennomstreking Ctrl + T
Uthev Ctrl + Shift + H
Punktliste Ctrl + Shift + B
Nummerert liste Ctrl + Shift + O
Sjekkliste Ctrl + Shift + C
Angre Ctrl + Z
Gjenta Ctrl + Y
Øk innrykk Ctrl + M
Reduser innrykk Ctrl + Shift + M

LANGUAGES_PRODUCT

Nøkkelord:

  • hurtigtaster
  • snarveier
  • hurtigtaster
  • hurtigtast
  • hurtigtaster
  • hurtigtast