Bruk Booleanske termer for målrettede søkeresultater

Bruk Booleanske termer for målrettede søkeresultater
< Forrige / Neste >

Bruk Booleanske termer for målrettede søkeresultater

Booleansk søk er en type søk der du kan kombinere nøkkelord med spesifikt definerte operatører (eller modifikatorer) — som AND, NOT og OR — til å gi målrettede søkeresultater. For eksempel vil et Booleansk søk der du søker på "lead AND new" gi en liste md notater som inneholder disse to termene.

Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig med et Professional- eller Teams-abonnement.

De fire Booleanske søkeoperatørene som Evernote støtter er:

  • AND
  • OR
  • NOT
  • ()

Før du starter, må du huske på noen ting når det gjelder Booleansk søk:

  • Disse søkeoperatørene kan brukes separat eller sammen for å lage enkle eller komplekse søketermer.
  • I disse søkeoperatørene er det forskjell på store og små bokstaver (du må bruke store bokstaver).
  • Alle søketermer blir evaluert i følgende rekkefølge: ()NOTANDOR, uavhengig av hvor de plasseres i spørringen.

AND

AND-operatøren kan brukes mellom to ord for å snevre inn søkeresultater til kun å vise notater som inneholder begge ord. Jo flere kriterier som blir lagt til med AND-operatøren, jo snevrere og mer raffinert blir søket.

EKSEMPEL:

Søketerm Forventede resultater
lead AND new Alle notater som inneholder både ordene "lead" og "new". Notater som bare inneholder ett av ordene, er ikke inkludert.

ELLER

OR-operatørem kan brukes mellom to ord for å snevre inn søkeresultater til kun å vise notater som inneholder enten det ene, eller det andre ordet. Når du bruker OR så utvider du søket til å inkludere flere notater i resultatene.

EKSEMPEL:

Søketerm Forventede resultater
lead OR new Alle notater som inneholder enten ordet "lead" eller ordet "new".

NOT

NOT-operatøren kan brukes til å utelate notater med bestemte søkeord fra søket til å snevre inn resultatene ytterligere. Med NOT kan du snevre inn søkeresultatene.

EKSEMPEL:

Søketerm Forventede resultater
lead NOT new Alle notater som inneholder både ordet "lead", men ikke ordet "new". Notater som bare inneholder begge ord, er ikke inkludert.

Klammer ()

()-operatøren er nødvendig for å kunne skrive komplekse søketermer der man kombinerer flere operatører. Når du bruker klammer i et komplekst søk, så evalueres termene inne i klammene først, mens alt utenfor klammene evalueres i det endelige resultatet- For eksempel så vil søket "lead OR client NOT new" gi ulike resultater basert på plasseringen av klammene.

EKSEMPEL:

Søketerm Forventede resultater
(lead OR client) NOT new Søket leter først etter notater som inneholder enten "lead" eller "client", og ekskluderer deretter alle notater som inneholder ordet "new".
lead OR (client NOT new) Søket leter først etter notater som inneholder "client", men ikke "new". Deretter legger det til alle notater som inneholder ordet "lead".

Komplekse Booleanske søk

Alle disse søkeoperatørene kan kombineres til å lage komplekse søk, noe som hjelper deg med å få mer spissede søkeresultater. I tillegg kan du kombinere disse med vår avanserte søkesyntaks for å snevre inn resultatene ytterligere. Som en påminnelse, alle søketermer blir evaluert i følgende rekkefølge: ()NOTANDOR, uavhengig av hvor i søket de står. Eksempler på komplekse søk er:

Søketerm Forventede resultater
(NOT notebook:"vendors" AND tag:lead AND tag:new) OR (NOT tag:new AND tag:under-5 AND tag:2020) I dette søket letes det først etter notater som ikke er i notatboken kalt "vendors" og som har etikettene "lead" og "new". Deretter legges det til notater som ikke har etikettene "new", "under-5" og "2020" i resultatene.

LANGUAGES_PRODUCT

Nøkkelord:

  • booleansk
  • avansert søk
  • søkesyntaks