Koble notater til kalenderhendelser

Koble notater til kalenderhendelser
< Forrige / Neste >

Koble notater til kalenderhendelser

Når du kobler sammen Evernote og Google Calendar, så vil du kunne koble notater til hendelser i kalenderen din og få tilgang til dem fra kalenderwidgeten på Startsiden, eller ved å søke etter hendelsesdetaljer.

hendelsesdetaljer

Når et notat er koblet til en kalenderhendelse, så legges møtetittel, dato, tidspunkt, møtelenke, plassering, deltakere og beskrivelse automatisk inn i notatet. Du kan se disse detaljene i notatet, men du kan ikke redigere detaljer i Evernote. Når du gjør endringer i hendelsen i Google Calendar, så oppdateres dette i notatet automatisk.

Du kan maksimere og minimere kalenderhendelsen ved å klikke på pilen øverst i høyre hjørne av den grå innholdsdelen.

Koblede notater er ikke synlige i Google Calendar, men du kan inkludere en offentlig lenke til notatet i beskrivelsen i kalenderhendelsen, hvis du vil at andre møtedeltakere skal ha lesetilgang til notatet. For å gi andre møtedeltakere tilgang til notatet i Evernote, kan du dele notatet med dem ved å klikke på Del notat med deltakerne.

Opprette et nytt notat for en kalenderhendelse

Når et nytt notat opprettes fra kalenderwidgeten, legges et forhåndsformatert notat som inneholder hendelsesdetaljer, deler for handlingselementer og notater inn i din standard notatbok. Det er to måter å opprette et nytt notat for en kalenderhendelse på.

 • Fra New note icon-knappen i kalenderwidgeten

  1. Klikk eller trykk på New note icon-knappen i hendelsen i kalenderwidgeten
 • Fra kalenderwidgeten

  1. Klikk eller trykk på en hendelse i kalenderwidgeten.
  2. Velg Opprett notat for hendelse fra menyen.

Koble eksisterende notater til en kalenderhendelse

Når du oppretter et nytt notat fra en hendelse i kalenderwidgeten, så kobles det til hendelsen automatisk. Du kan også koble et eksisterende notat på to ulike måter.

 • Fra kalenderwidgeten

  1. Klikk eller trykk på en hendelse i kalenderwidgeten.
  2. Velg Koble et notat ... fra menyen.
 • Fra inne i et notat

  1. Åpne et eksisterende notat.
  2. Klikk eller trykk i redigeringsverktøyet.
  3. Klikk eller trykk på Sett inn-knappen på formateringsverktøylinjen.
  4. Velg Kalenderhendelse.
  5. Velg kalenderhendelsen som du vil koble.
  6. Klikk eller trykk på Sett inn.

Når et notat er koblet til en kalenderhendelse, så vil du kunne klikke på det fra kalenderwidgeten for å gå direkte til notatet. Du kan koble flere notater til en hendelse, og du kan koble ett notat til flere hendelser.

Fjerne kobling mellom notat og kalenderhendelse

Det er flere måter å fjerne koblingen mellom et notat og em kalenderhendelse på.

 • Bruk tastaturset til å fjerne den grå innholdsboksen som inneholder kalenderhendelsen.
 • Klikk eller trykk på den grå overskriften og klikk eller trykk på papirkurven.
 • Klikk eller trykk på den grå overskriften og klikk eller trykk deretter på Flere alternativer (tre prikker) og velg Koble fra denne hendelsen.

Søk etter koblede notater ved hjelp av hendelsesdetaljer

Finn notater som er koblet til kalenderhendelser ved å søke etter hendelsesdetaljer som dato, tid, sted og deltakere. Søket må være nøyaktig for at du skal finne hendelsen. Hvis du for eksempel skal finne et notat basert på en møtedeltaker, så må du skrive inn den e-postadressen som ble brukt i kalenderinvitasjonen.

Du kan også filtrere søkene etter notater som er koblet til kalenderhendelser ved å klikke på Legg til filtre og velge Kalenderhendelse fra nedtrekksmenyen Inneholder.

Du kan også skrive contains:calendarEvent i søkefeltet for å få treff på notater som inneholder en kalenderhendelse. For å lære mer, gå til Slik bruker du Evernotes avanserte søkesyntaks.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg lære mer om å koble til Google Calendar?

For å lære mer, gå til Evernote + Google Calendar-oversikt.

Hvis jeg oppdaterer detaljene for kalenderhendelsen i Google, synkroniseres de til de koblede notatene mine?

Ja. Informasjon fra kalenderhendelsen oppdateres når hendelsesdetaljene endres i Google. Når Evernote er åpen, kan det ta opptil 30 sekunder å synkronisere endringene.

Kan jeg redigere hendelsesdetaljene i kalenderwidgeten eller i et koblet notat?

Nei. Du kan ikke redigere detaljene for en hendelse i Evernote. Rediger detaljene i Google Calendar, så synkroniseres de i widgeten og i koblede notater når Evernote synkroniseres.

Kan jeg slå av den forhåndsformaterte malen for et hendelsesnotat?

Ja. For å lære hvordan, gå til Administrere kalenderinnstillinger.

Kan jeg tilpasse den forhåndsformaterte malen for hendelsesnotat?

Nei. Malen kan ikke tilpasses for øyeblikket, men når det forhåndsformaterte notatet er opprettet, så kan du redigere delene for handlingselementer og notater og legge til annet innhold.

Er det koblede notatet synlig for andre deltakere i kalenderhendelsen?

Nei. Som standard er notater du oppretter og kobler til en kalenderhendelse kun være synlig for deg. Hvis du vil gi møtedeltakerne tilgang til notatet, så kan du legge en offentlig lenke til notatet i beskrivelsen i kalenderhendelsen, eller dele notatet med dem direkte i Evernote. Velg Del notat med deltakerne under kalenderhendelsesdetaljene i notatet for enkelt å dele notatet med deltakerne, samt angi lese-/skrivetilgang.

Hvis jeg kobler et notat til en gjentakende hendelse, blir det da kobler til alle hendelser?

Nei. Du må koble notatet til hver hendelse manuelt. Hvis et notat tidligere var koblet til en gjentakende hendelse, så kan du klikke på hendelsen i kalenderwidgeten og velge Finn relaterte notater for å vise alle notater som tidligere var koblet til den hendelsen.

LANGUAGES_PRODUCT