Slik flytter og deler du innhold med teamet ditt

Slik flytter og deler du innhold med teamet ditt
< Forrige / Neste >

Slik flytter og deler du innhold med teamet ditt

Evernote Business Customer Success-logo

Hvorfor flytte og dele innhold?

Forenkle hvordan du deler

Du har kanskje jobbrelatert innhold som du må flytte fra en individuell konto til en teamkonto.

Vi anbefaler at du oppretter områder på teamkontoen så du kan dele med teamet ditt. Med bare fire trinn kan du enkelt dele flere notater, notatbøker og prosjekter.

Her ser du hvordan et område kan se ut. Området vil inneholdedette er nytt, festede notater, samt notater og notatbøker som du har flyttet hit.

Områder i Evernote Business

Trinn 1
Flytt innhold fra den individuelle kontoen til teamkontoen

Flytte notater og notatbøker

Når du velger å flytte innhold, fjerner du notatbøkene fra den individuelle kontoen og plasserer dem på teamkontoen.

GIF for å flytte notatbøker

Slik flytter du innhold

 1. På nettleseren på en datamaskin, logg på Evernote Teams-kontoen på evernote.com.
 2. Velg navnet ditt øverst til venstre. I nedtrekksmenyen velger du Kontoinformasjon ....
 3. På siden for kontosammendrag blar du ned og velger Flytt notatbøker.
 4. Angi påloggingsdetaljene for teamkontoen.
 5. Huk av i avhukingsboksene ved siden av notatbøkene du vil flytte og velg Flytt notatøker. Merk: Du kan navigere bort fra denne siden, men la vinduet være åpent mens innholdet flyttes.

Du er nå klar for trinn 2!

Notater:

 • Du kan bare flytte 50 notatbøker av gangen.
 • Du vil se en melding der det står "Vi flytter notatbøkene dine! så du vet at det jobbes med. Du får en e-post når flyttingen er fullført.
 • Hvis du velger å kopiere i stedet for å flytte, opprettes en kopi av notatene og notatbøkene på Teams-kontoen. Husk at endringer som gjøres på en kopi ikke gjelder for de andre kopiene. På grunn av dette anbefaler vi å flytte innholdet.

Trinn 2
Sett opp området ditt

Opprett områder etter team, prosjekt eller idè

Se Komme i gang med områder for å lære hvordan du oppretter et område.

Når du flytter innhold til teamkontoen, kan du opprette et område og invitere teamet ditt. Du trenger bare å invitere ett teammedlem en gang.

Opprett område-GIF

Slik oppretter du et område og flytter notatbøkene

 1. Klikk på Nytt område.
 2. Angi navnet på området og en kort beskrivelse.
 3. Flytt eksisterende notatbøker til området ved å velge Flytt notatbøker - notatbøker (som ikke er på området).
 4. Velg ønskede notatbøker og velg Flytt.

Nå er du klar for trinn 3!

Notat:

 • Notater og notatbøker kan bare være på ett område.

Trinn 3
Flytte innhold til området

Organiser etter område

Nå som du har opprettet et område for teamet og prosjekter - la oss flytte innholdet ditt dit!

Flytte innhold-GIF

Slik organiserer du innholdet

 1. Finn eksisterende notat(er) og/eller notatbøkene du vil flytte til det nye området og dele med teamet.
 2. Klikk på Flere handlinger-knappen (tre prikker) ved siden av notatene eller notatbøkene og velg Flytt ....
 3. Finn området du vil flytte dette utvalget notater/notatbøker til.
 4. Velg Flytt.

Nå er du klar for trinn 4!

Trinn 4
Inviter teamet til å dele innholdet

Du er nesten ferdig!

Nå som du har flyttet innholdet til området ditt, kan du enkelt dele dette med teamet.

Teammedlemmer har tilgang til ALLE notater og notatbøker som er lagret på området. Du slipper nå å dele flere notater og notatbøker med hele teamet.

Inviter teamet til et område-GIF

Slik inviterer du teamet til et område

 1. Klikk på Del.
 2. Angi navnet på personen som du vil dele område med.
 3. Velg ønskede delingstillatelser for teammedlemmet.
 4. Velg Inviter.

FERDIG!

Notater:

 • Nå blir alt eksisterende og nytt innhold synlig for alle medlemmer av området.
 • Nye medlemmer vil se nye områder i venstremenyen.
 • Bruk kontokatalogen for å finne eksisterende områder du kan bli med i!

Visste du at?

Ikon

Å opprette maler gjør at teamet ditt sparer tid. For å lære hvordan du gjør det, les følgende artikler:

Ikon

Navnekonvensjoner kan gjøre at prosjektområdet blir enda mer effektivt. Et navnesystem gjør at du ser relevant informasjon med en gang.

For å lære mer om fordelene med navnekonvensjoner og hvordan du enkelt implementerer dette, klikk her.

Ikon

Med Web Clipper kan du lagre hele artikler, bilder, utvalgt tekst, viktige e-poster, og nettsider som inspirerer deg.

Komme i gang med Web Clipper

Hvis du har flere spørsmål, kontakt din kontaktperson. Hvis du ikke har dette, send oss spørsmålene dine på CustomerSuccess@evernote.com.

LANGUAGES_PRODUCT