Aktiver redigeringsbeskyttelse

Aktiver redigeringsbeskyttelse
< Forrige / Neste >

Aktiver redigeringsbeskyttelse

Redigeringsbeskyttelse på mobile enheter er designet for å hindre at du redigerer notater ved et uhell. Denne funksjonen er kun tilgjengelig i nye Evernote for iOS og nye Evernote for Android.

Aktiver redigeringsbeskyttelse

For å aktivere redigeringsbeskyttelse kan du følge disse trinnene.

  1. Trykk på de tre linjene nederst i venstre hjørne for å åpne navigeringsmenyen.
  2. Trykk på tannhjulikonet øverst i høyre hjørne av menyen og velg Notater.
  3. Trykk på bryteren for Redigeringsbeskyttelse.

For å redigere et notat når redigeringsbeskyttelse er aktivert trykker du på den blå Rediger-knappen, eller dobbelttrykker i brødteksten.

Merk: Redigeringsknappen er alltid der, uansett om redigeringsbeskyttelse er aktivert eller ikke. Hvis redigeringsbeskyttelse ikke er aktivert, kan du redigere et notat ved å trykke på Rediger-knappen, eller ved å tykke en gang i brødteksten.

LANGUAGES_PRODUCT