Fjerne en notatbok fra en stabel

Fjerne en notatbok fra en stabel
< Forrige / Neste >

Fjerne en notatbok fra en stabel

For å slette en stabel fjerner du alle notatbøkene fra stabelen. Når det ikke er noen notatbøker i en stabel, forsvinner den. Notater og notatbøker i en stabel blir ikke slettet når du fjerner dem fra stabelen. For å fjerne en notatbok fra en stabel følger du trinnene for ditt operativsystem nedenfor.

 • Mac

  1. I venstremenyen, velg Notatbøker for å åpne notatbokvisningen til høyre.
  2. Utvid stabelen og klikk på Flere handlinger-knappen (tre prikker) ved siden av notatboken du vil ta ut av stabelen.
  3. Velg Fjern fra stabel for å fjerne notatboken fra stabelen.
 • Windows

  1. I venstremenyen, velg Notatbøker for å åpne notatbokvisningen til høyre.
  2. Utvid stabelen og klikk på Flere handlinger-knappen (tre prikker) ved siden av notatboken du vil ta ut av stabelen.
  3. Velg Fjern fra stabel for å fjerne notatboken fra stabelen.
 • iPhone, iPad og iPod touch

  Nye Evernote for iOS

  1. Trykk på de tre linjene nederst i venstre hjørne for å åpne menyen og velg Notatbøker.
  2. Trykk på pil ned ved siden av en stabel for å utvide stabelen og velge notatboken du vil fjerne.
  3. Trykk på Flere handlinger-knappen (tre prikker) og velg deretter Fjern fra stabel.

  Eldre versjoner av Evernote for iOS

  1. Fra notatboklisten, trykk på pil ned ved siden av en stabel for å utvide stabelen.
  2. Velg notatboken du vil fjerne fra stabelen, og trykk på alternativer-knappen (tre prikker) ved siden av notatboktittelen.
  3. Trykk på Notatbokinnstillinger og velg deretter Fjern fra stabel for å fjerne notatboken fra stabelen.
 • Android

  Nye Evernote for Android

  1. Trykk på de tre linjene nederst i venstre hjørne for å åpne menyen og velg Notatbøker.
  2. Trykk på pil ned ved siden av en stabel for å utvide stabelen og velge notatboken du vil fjerne.
  3. Trykk på Flere handlinger-knappen (tre prikker) og velg deretter Fjern fra stabel.

  Eldre versjon av Evernote for Android

  1. Trykk på alternativer-menyen (tre prikker) ved siden av en notatbok, trykk deretter på Fjern fra stabel.
 • Web

  Nye Evernote Web

  1. I venstremenyen, velg Notatbøker for å åpne notatbokvisningen til høyre.
  2. Klikk på Flere handlinger-knappen (tre prikker) ved siden av notatboken du vil ta ut av stabelen.
  3. Velg Fjern fra stabel for å fjerne notatboken fra stabelen.


  Eldre versjoner av Evernote Web

  1. I venstremenyen, velg Notatbøker for å åpne notatboklisten.
  2. Utvid stabelen og klikk og dra en notatbok ut av stabelen.

LANGUAGES_PRODUCT