Slette en notatbok

Slette en notatbok
< Forrige / Neste >

Slette en notatbok

Når du sletter en notatbok flyttes alle notatene til papirkurven og den tomme notatboken fjernes fra kontoen din. For å slette en notatbok, følg trinnene for ditt operativsystem nedenfor.

 • Mac

  1. Høyreklikk på notatboken som du vil slette.
  2. Velg Slett notatbok fra alternativer-listen.
 • Windows

  1. Høyreklikk på notatboken som du vil slette.
  2. Velg Slett notatbok fra alternativer-listen.
 • iPhone, iPad og iPod touch

  Nye Evernote for iOS

  1. Åpne notatboken du vil slette.
  2. Trykk på Flere handlinger (tre prikker), velg deretter Slett notatbok.

  Eldre versjoner av Evernote for iOS

  1. Åpne notatboken du vil slette.
  2. Trykk på alternativer-knappen (tre prikker), velg deretter Notatinnstillinger - Slett notatbok.
 • Android

  Nye Evernote for Android

  1. Åpne notatboken du vil slette.
  2. Trykk på Flere handlinger (tre prikker), velg deretter Slett notatbok.

  Eldre versjon av Evernote for Android

  1. Fra notatboklisten, trykk på og hold inne på notatboken du vil slette.
  2. Velg Slett.
 • Web

  Nye Evernote Web

  1. Åpne notatboken som du vil slette.
  2. Klikk på Flere handlinger (tre prikker) ved overskriften for notatbøkene øverst i notatlisten.
  3. Klikk på Slett notatbok.

  Eldre versjon av Evernote Web

  1. Åpne notatboken som du vil slette.
  2. Klikk på Notatinfo-ikonet ("i") i notatbokoverkskriften øverst i notatlisten.
  3. Klikk på Slett notatbok.

LANGUAGES_PRODUCT