Gi nytt navn til en notatbok

Gi nytt navn til en notatbok
< Forrige / Neste >

Gi nytt navn til en notatbok

I standardnotatboken kan du ha alle notatene dine til du har tid til å omorganisere dem. Mange synes det er nyttig å gi den navnet "innboks" eller "Skal lagres", eller hva du synes er det mest fornuftige navnet.

For å gi nytt navn til en notatbok kan du følge trinnene for ditt operativsystem nedenfor.

 • Mac

  1. Velg Notatbøker fra sidemenyen for å se notatboklisten.
  2. Høyreklikk på notatboken som du vil gi nytt navn til og velg deretter Gi nytt navn til notatbok ...
 • Windows

  1. Velg Notatbøker fra venstremenyen for å se notatboklisten.
  2. Høyreklikk på notatboken som du vil gi nytt navn til, og velg deretter Gi nytt navn til notatbok.
 • iPhone, iPad og iPod touch

  The new Evernote for iOS
  1. Åpne notatboken du vil gi nytt navn til.
  2. Trykk på alternativer-knappen (tre prikker) for å se flere alternativer.
  3. Trykk opp Gi nytt navn til notatbok.
  4. Erstatt notatboknavnet og trykk på Gi nytt navn.
  Older version of Evernote for iOS
  1. Åpne notatboken du vil gi nytt navn til.
  2. Trykk på alternativer-knappen (tre prikker) for å se flere alternativer.
  3. Tryk påNotatbokinnstillinger.
  4. Erstatt notatboknavnet og trykk på Fullført.
 • Android

  1. Dra ut navigasjonsmenyen ved å dra fra venstre side av skjermen.
  2. Trykk på Notatbøker fra menyen.
  3. Trykk på alternativer-knappen (tre prikker) for å se flere alternativer.
  4. Trykk på Gi nytt navn til notatbok.
  5. Gi nytt navn til notatboken og trykk på OK.
 • Web

  Nye Evernote Web

  1. Klikk på Notatbøkerfra sidemenyen for å se notatboklisten.
  2. Klikk på flere handlinger (tre prikker) ved siden av notatboken du vil gi nytt navn til.
  3. Velg Gi nytt navn til notatbok fra menyen.


  Eldre versjoner av Evernote Web

  1. Klikk på Notatbøker-ikonet (notatbok) fra sidemenyen for å se notatboklisten.
  2. Velg notatboken du vil gi nytt navn til.
  3. Velg Info-knappen (bokstaven "i") og gi nytt navn til notatboken.

LANGUAGES_PRODUCT