Bruk auto-formatering

Bruk auto-formatering
< Forrige / Neste >

Bruk auto-formatering

Evernote støtter flere hurtigtaster som legger på spesialformatering automatisk mens du skriver. Slik kan du raskt lage vanlige elementer som lister, tabeller og delelinjer. Du kan også skrive 😃, 💯 og 🍕!

Element

Slik aktiverer du

Eksempel

Usortert liste (punkter)

Begynn en linje med *, - eller +

Sortert liste (tall)

Begynn en linje med 1. eller 1)

Gjøremål (avhukingsboks)

[] eller [x]

Merk: Inkluder "x" for å opprette en boks som er huket av.

Horisontal linje (delelinje)

---, === eller *** på starten av en linje, etterfulgt av enter.

Kodedel

``` på starten av en linje, etterfulgt av entertasten, starter og avslutter kodesnutten.

Merk: Kodesnutter kan ikke opprettes via autoformatering i Evernote for Windows eller Android.

Tabell

[][][]x3 på starten av en linje

Merk: Skriv klammer for hver kolonne du ønsker, etterfulgt av x og antall ønskede rader. Tabeller kan ikke opprettes via autoformatering i Evernote for Android.

 

Lenke - URL

Hvilken som helst nettadresse (for eksempel www.evernote.com)

 

Lenke - E-post

Hvilken som helst e-posyadresse (for eksempel e4note@evernote.com)

Lenke - URL med tekst

[Tekst](lenke)

For eksempel: [Evernote hjemmeside](www.evernote.com)

Emoji

:)
:-o
<3
:100:
:joy:

Merk: Evernote støtter mange av de vanligste emojiene- prøv dine favoritter! Emojier kan ikke opprettes via autoformatering i Evernote for Android.

Fjern eller deaktiver auto-formatering

Hvis et autoformateringselement som du ikke ønsker vises, eller du vil slå av all eller noe av autoformateringen, følg trinnene for ditt operativsystem nedenfor.

 • Mac

  • For å endre auto-formatert tekst tilbake til opprinnelig tekst: Gå til Rediger - Angre fra menylinjen, eller bruk hurtigtastene Command + Z.
  • For å slå av auto-formatering, velg Evernote - Egenskaper - Formatering og fjern haken i delen for auto-formatering.

  Merk: Auto-formattering kan ikke deaktiveres i nye Evernote for Mac.

 • Windows

  • For å endre auto-formatert tekst tilbake til opprinnelig tekst: Gå til Rediger - Angre fra menylinjen, eller bruk hurtigtastene Ctrl + Z.
  • For å slå av auto-formatering eller deaktivere bestemte typer: Velg Verktøy - Alternativer - Notat - Alternativer for notatredigering fra menylinjen.

  Merk: Auto-formatering kan ikke deaktiveres i nye Evernote for Windows.

 • iPhone, iPad og iPod touch

  For å endre auto-formatering tilbake til opprinnelig skriving av tekst: Trykk på Angre (bøyd venstrepil) øverst i et notat før du gjør flere endringer i notatet. Du kan også riste enheten og velge Angre skriving2.

  Merk: Auto-formatering kan ikke deaktiveres i Evernote for iOS.

 • Android

  For å endre auto-formatering tilbake til opprinnelig skriving av tekst: Trykk på Angre (bøyd venstrepil) øverst i et notat før du gjør flere endringer i notatet.

  Merk: Auto-formatering kan ikke deaktiveres i Evernote for Android.

 • Web

  For å endre auto-formatering tilbake til originalteksten: Trykk på Ctrl + Z (Windows) eller Command + Z (MacOS)

  Merk: Auto-formatering kan ikke deaktiveres i Evernote Web.

LANGUAGES_PRODUCT

Nøkkelord:

 • redusering
 • autoformatering
 • autotekst
 • autotabell
 • automatisk formatering
 • autokorrigering
 • smiley
 • emoji
 • format
 • formatering
 • tekstformat
 • tekstredigeringsverktøy
 • kode
 • kodedel
 • deaktiver autoformatering
 • deaktiver autotekst
 • deaktiverer autoformatering
 • deaktiverer autotekst
 • slå av autokorrigering