Lær om Evernote for Android-appen

Lær om Evernote for Android-appen
< Forrige / Neste >

Lær om Evernote for Android-appen

Diagram av Evernote for Android-grensesnitt

Navigeringsmeny

Navigeringsmenyen glir ut fra venstre side av appen når du trykker på de tre horisontale linjene nederst i venstre hjørne av appen.

 • Konto: Trykk på navnet for å få tilgang til kontodetaljer som månedlige opplastinger, enheter og Evernote-e-postadressen, Du kan også legge til en Evernote Teams-konto for raskt å bytte mellom dem.
 • Innstillinger: Trykk på tannhjulet i høyre hjørne av menyen for å få tilgang til app-innstillingene.
 • Alle notater: Se notatlisten for alle notater.
 • Snarveier: Vis snarveier.
 • Notatbøker: Vis notatboklisten.
 • Områder: Vis områder. (Kun Evernote Teams.)
 • Delt med meg: Vis notater og notatbøker som er delt med deg.
 • Etiketter: Vis etiketter.
 • Påminnelser: Vis notater med påminnelser.
 • Papirkurv: Vis slettede notater.
 • Send tilbakemeldinger: Del produkttilbakemeldinger.

Notatalternativer

Trykk på venstre (den store) siden av Nytt notat-knappen for å opprette et nytt notat. Trykk på pilen på høyre siden av knappen for å få tilgang til ekstra alternativer for hurtigmeny.

 • Legg til påminnelse: Opprett en påminnelse med et nytt notat umiddelbart.
 • Spill inn lyd: Begynn å spille inn lyd i et nytt notat umiddelbart.
 • Begynn å skisse: Åpne skissevinduet i et nytt notat umiddelbart.
 • Legg til vedlegg: Få tilgang til enhetens filplukker, der du kan legge til et vedlegg i et nytt notat, umiddelbart
 • Ta bilde: Åpne kameraet i Evernote umiddelbart for å ta et bilde.
 • Skann dokument: Åpne kameraet i Evernote umiddelbart, for å skanne et dokument.
 • Tomt notat: Opprett et nytt notat.

Diagram av Evernote for Android-grensesnitt

Verktøylinje

Verktøylinjen ligger øverst i notatet.

 • Tilbake: Gå tilbake til notatlisten.
 • Del: Del notatet i Evernote ved hjelp av en delbar lenke, eller enhetens handlinger for deling.
 • Legg til etiketter: Legg etiketter i notatet.
 • Flere handlinger: Få tilgang til handlinger som beskrevet i delen nedenfor.

Tastatur

Tastaturet er synlig når du redigerer et notat. Hvis du har slått på redigeringsbeskyttelse, trykk på Rediger nederst i notatet for å gå inn i redigeringsmodus og vise tastaturet.

 • Sett inn: Sett inn et bilde, vedlegg, lenke, tabell, delelinje, lydinnspilling, avhukingsboks, kodesnutt eller skisse.
 • Formatering: Gå inn i formateringsverktøylinjen som beskrevet i delen nedenfor.
 • Skrifttypeformatering: Bruk fet, kursiv eller understreking på valgt tekst.
 • Lister: Velg et listealternativ: sjekkliste, punktliste eller nummerert liste.
 • Innrykk: Lag innrykk til høyre eller venstre.

Flere handlinger

Menyen Flere handlinger får du tilgang til ved å trykke på de tre prikkene øverst i høyre hjørne av notatet.

 • Del notat: Del notatet.
 • Finn i notat: Gjør et søk i notatbrødteksten.
 • Legg til etikett: Legge til en etikett.
 • Legg til påminnelse: Legg til en påminnelse.
 • Legg til i snarveier: Legg notatet i snarveiene dine.
 • Notatinfo: Få tilgang til ekstra notatinformasjon som opprettet dato, oppdaterte data, notatstørrelse og ord- og tegntelling.
 • Kopier intern lenke: Opprett og kopier en lenke til notatet for bruk i Evernote.
 • Flytt notat: Flytt notatet til en annen notatbok.
 • Dupliser notat: Lag en kopi av notatet.
 • Lagre som mal: Lagre en versjon av notatet i malarkivet (kun Premium, Professional og Teams).
 • Slett notat: Flytt et notat til papirkurven.

Verktøylinje for formatering

Verktøylinjen for formatering vises når du trykker på Aa-knappen på tastaturet.

 • Teksttype: Angi teksten til forhåndsformaterte alternativer, som normal tekst eller ulik størrelse på overskrifter.
 • Skriftstørrelse: Velg skriftstørrelsen.
 • Skriftstil: Velg stilen på skriften.
 • Skriftfarge: Velg farge på skriften.
 • Uthevingsfarge: Velg farge for utheving.
 • Skrifttypeformatering: Bruk fet, kursiv eller understreking på valgt tekst.
 • Avsnittsjustering: Venstre- eller høyrejuster, eller sentrer teksten.
 • Gjennomstreking: Trekk en linje gjennom teksten.
 • Hevet: Mindre størrelse enn teksten før og over skriftlinjen.
 • Senket: Mindre størrelse enn teksten før og under skriftlinjen.
 • Lenke: Lag en hyperlenke.
 • Fjern formatering: Fjern all formatering som er lagt på valgt tekst.

LANGUAGES_PRODUCT

Nøkkelord:

 • ios
 • evernote for iphone
 • iphone
 • ipad
 • ui