Samtykke fra foresatte for utdanningsinstitusjoner

Samtykke fra foresatte for utdanningsinstitusjoner
< Forrige / Neste >

Samtykke fra foresatte for utdanningsinstitusjoner

Hvis du representerer en skole, en skolekrets, er lærer eller har en annen jobb innen utdanningssektoren, og du ønsker at elever som er under 13 år skal kunne opprette Evernote-kontoer, i tilknytning til etableringen av en Evernote Teams-konto for skolen eller en gruppe elever ved skolen, så må du innhente nødvendige samtykker (inkludert fra foresatt) før du oppretter kontoene. Den foresatte må få en kopi av Evernotes personvernpolicy og ha kopier av samtykker tilgjengelig for Evernote på forespørsel. Uavhengig av hvilken enhet du har avtale med (som beskrevet i våre Tjenestevilkår og Evernote Teams-avtale, så lagres kontodataene i USA.

For mer informasjon om US Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), gå til nettsiden Federal Trade Commission.

For enkelhets skyld har vi lagt ved et skjema kalt Direct Notice og et eksempel på et samtykkeskjema for foresatte, slik at du kan få alle nødvendige samtykker.

Vis og last ned Direct Notice for foresatte

Vis og last ned samtykkeskjema for foresatte

LANGUAGES_PRODUCT