Få tilgang til notater offline

Få tilgang til notater offline
< Forrige / Neste >

Få tilgang til notater offline

Evernote er designet for å synkronisere alle notater og notatbøker på tvers av alle enheter når du er koblet til Internett.

Slik ser eller redigerer du notater når du ikke er tilkoblet Internett:

På PC

Hvis Evernote for Mac eller Evernote for Windows Desktop er installert på datamaskinen, så lagres alle synkroniserte notater og notatbøker på datamaskinen i en lokal database. Siden innholdet eksisterer i lokale filer på datamaskinen så har du alltid tilgang til dem, selv når du ikke er koblet til Internett.

For å få tilgang til disse notatene når du er offline, må du sørge for at du allerede er logget inn i appen før du kobler fra Internett. Endringer du gjør når du er frakoblet blir synkronisert neste gang datamaskinen blir koblet til Internett.

På mobile enheter

På mobile enheter lagrer Evernote kun notattitler, etiketter, et lite utdrag av tekst fra notatet og litt annen systeminformasjon som er relatert til notatene og notatbøkene dine. All denne informasjonen lagres i en midlertidig fil så du kan søke og bla i notater.

Hele innholdet i et notat er tilgjengelig fra en mobil enhet hvis:

  • Notatet opprinnelig ble opprettet på den mobile enheten
  • Enheten er koblet til Internett
  • Du nylig har sett på et notat
  • Du har satt opp frakoblede notatbøker på den enheten (kun betalte abonnement)

LANGUAGES_PRODUCT

Nøkkelord:

  • mobil enhet
  • mobile enheter
  • offline
  • frakoblede notatbøker
  • frakoblede notater