Evernote systemgrenser

Evernote systemgrenser
< Forrige / Neste >

Evernote systemgrenser

Evernote har ulike systemgrenser. Disse vises i tabellen nedenfor.

 

Free

Plus*

Premium*

Personal

Professional

Teams

Antall notater
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
500 000 (delt mellom alle teammedlemmer) 1
Notatstørrelse 2
25 MB
50 MB
200 MB
200 MB
200 MB
200 MB
Antall lagrede maler
20
20
20
20
20
20
Antall notatbøker
250
1000
1000
1000
1000
10 000 (delt mellom alle teammedlemmer) 3
Antall områder
ikke aktuelt
ikke aktuelt
ikke aktuelt
ikke aktuelt
ikke aktuelt
10 000
Antall synkroniserte enheter 4
2
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
Ubegrenset
Antall snarveier
250
250
250
250
250
250
Antall lagrede søk
100
100
100
100
100
100
Antall etiketter
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Antall etiketter per notat
100
100
100
100
100
100
Antall notatbøker delt med deg
100
500
500
500
500
1000
Antall personer du kan dele en notatbok med
500
500
500
500
500
5000 5
Opplastinger per måned
60 MB
1 GB
10 GB
10 GB
20 GB
20 GB + 2 GB per bruker (delt mellom alle teammedlemmer) 6
Antall deltakere per Work Chat-melding
50
50
50
50
50
50
Antall e-poster lagret påen Evernote-konto per dag
ikke aktuelt
200
200
200
200
200
Antall e-poster sendt fraen Evernote-konto per dag
50
200
200
200
200
200

For operativsystemkrav, se Operativsystemkrav for Evernote.

For en sammenligning av funksjoner i våre abonnementsplaner, se Sammenlign Evernote abonnementsplaner.

For brukspolicyer, se Brukerveiledninger.

 

* Fra og med april 2018 er det ikke lenger mulig å kjøpe Evernote Plus. Fra og med juli 2021, så er det ikke lenger mulig å kjøpe Premium.

1 Individuelle brukere på en Teams-konto som er opprettet før 15. september 2017 kan også ha opptil 100 000 individuelle notater (som ikke er delt med teamet).

2 64-biterssystemer er anbefalt for opplasting av store vedlegg i Windows.

3 Individuelle brukere på en Teams-konto som eropprettet før 15. september 2017 kan også ha opptil 1000 individuelle notatbøker (som ikke er delt med teamet).

4 For mer informasjon, se Forstå enhetsbegrensningen.

5 Individuelle brukere på Teams-kontoer som er opprettet før 15. september 2017 kan dele sine individuelle notatbøker med opptil 500 personer (teamnotatbøker kan fortsatt deles med opptil 5000 personer).

6 Hvis det for eksempel er fem brukere på en Evernote Teams-konto, har kontoen en delt kvote på 30 GB med opplastinger per måned. Det er 20 GB + 2 GB per bruker (10 GB).

LANGUAGES_PRODUCT

Nøkkelord:

 • grense
 • grenser
 • notatgrense
 • notatbokgrense
 • maksgrense
 • datagrense
 • gb
 • lagring
 • lagringsgrense
 • lagringsområde
 • opplasting
 • opplasting overskredet
 • opplastingsgrense
 • bruk
 • bruksgrense