Hvordan fungerer synkronisering i Evernote?

Hvordan fungerer synkronisering i Evernote?
< Forrige / Neste >

Hvordan fungerer synkronisering i Evernote?

Oversikt

Evernotes tjeneste er satt opp slik at hver synk-operasjon går gjennom Evernote Web. Hvis du for eksempel starter en synk fra en Evernote-applikasjon på PC, så blir nytt eller oppdatert innhold først lastet opp til Evernote Web, og det kan kun lastes ned til de andre enhetene dine når en ny synk startes. Hvert synkroniserte notat på kontoen er lagret i Evernote Web. I Evernote for Mac og Windows, lagres alle notatene dine også i en lokal database på harddisken på PC-en.

Endringer som skaper konflikt

Av og til kan to kopier av samme notat havne i konflikt. Dette kan skje når et gitt notat redigeres på to ulike steder før det er gjort en synk. Hvis dette skjer, så opprettes det et duplisert notat. Dette er et sikkerhetstiltak for å forhindre tap av data, og det gjør også at du manuelt kan se gjennom og redigere dataene som er i konflikt.

Hva er årsaken til at dette skjer?

Hvis du redigerer samme notat på to ulike enheter (A og B) og det ikke er startet en full synk (en synk fra enhet A til Evernote-serveren og deretter til enhet B) før du redigerer notatet på enhet B, så opprettes et duplisert notat.

Hvorfan løser jeg en endring som har forårsaket en konflikt?

Hvis du ser et duplisert notat på kontoen din, så bør du se gjennom innholdet i hver versjon som ikke kunne slås sammen automatisk, og så bruke endringene manuelt. Når du ser at den opprinnelige versjonen har alle endringer, kan du slette det dupliserte notatet. Hvis du vil lagre en bestemt versjon av notatet, så kan du kopiere og lime inn denne versjonen i et nytt eller eksisterende notat på kontoen.

Hvordan kan jeg hindre at dette skjer igjen?

Den beste måten å unngå konflikter rundt endringer på, er å sørge for at enheten din har blitt synkronisert før du åpner notatene dine på en annen enhet. Husk at synkroniseringen er automatisk og gjøres i bakgrunnen når du gjør endringer. I enkelte tilfeller, der du for eksempel ikke har nett, så er ikke dette mulig.

Flere ressurser

Tips til å feilsøke synkroniseringsproblemer

LANGUAGES_PRODUCT

Nøkkelord:

  • synkroniser
  • synkroniser
  • cloud
  • endringer i konflikt