Opprett importmapper

Opprett importmapper
< Forrige / Neste >

Opprett importmapper

Du kan lagre bilder, PDF-filer og andre filtyper fra datamaskinen ved å sette opp importmapper i Evernote. Filer du legger i en importmappe legges til og synkroniseres automatisk til Evernote-kontoen din.

Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig i nye Evernote for Mac og nye Evernote for Windows.

Sette opp en importmappe

 • Mac

  1. I Evernote, klikk på Innstillinger-knappen (tannhjulet) ved siden av navnet ditt, øverst i venstre navigasjonsmeny.
  2. Gå til Egenskaper - Importmapper.
  3. Klikk på Koble en mappe for å åpne et vindu for å plukke en fil.
  4. Finn mappen du vil koble til og klikk på Velg.
  5. In vinduet for importmapper i Evernote, klikk på notatboknavnet ved siden av mappen du har valgt. Med dette kan du velge en notatbok der de importerte filene blir lagret automatisk.
  6. Klikk på Flere alternativer (tre prikker) for å se gjennom importinnstillingene.
  7. Klikk på Bruk endringer.
 • Windows

  1. I Evernote, klikk på Innstillinger-knappen (tannhjulet) ved siden av navnet ditt, øverst i venstre navigasjonsmeny.
  2. Gå til Egenskaper - Importmapper.
  3. Klikk på Koble en mappe for å åpne et vindu for å plukke en fil.
  4. Finn mappen du vil koble til og klikk på Velg.
  5. In vinduet for importmapper i Evernote, klikk på notatboknavnet ved siden av mappen du har valgt. Med dette kan du velge en notatbok der de importerte filene blir lagret automatisk.
  6. Klikk på Flere alternativer (tre prikker) for å se gjennom importinnstillingene.
  7. Klikk på Bruk endringer.

Tips:

 • Kall importmappen "Legg til i Evernote" for å gjøre det enklere å se hva hensikten med den er.
 • Du kan sette opp flere importmapper, og hver av dem kan ha individuelle innstillinger.
 • Du kan velge å inkludere undermapper i importmappen. Dette alternativet er ikke valgt som standard.

Innstillinger for importmappe

Klikk på Flere handlinger (tre prikker) ved siden av en tilkoblet mappe for å endre egenskapene. Disse egenskapene er:

 • Inkluder undermapper - Som standard blir ikke filer som ligger i undermapper til importmappen importert til Evernote. Hvis du vil at Evernote også skal importere elementer som ligger i undermapper i valgt importmappe, så kan du huke av for dette.
 • Fjern mappe - Ved å klikke på denne knappen, blir valgt importmappe fjernet. Du finner mer informasjon om dette i avsnittet nedenfor.

Fjerne en importmappe

Hvis du ikke lenger vil at Evernote skal koble til en mappe og automatisk importere innholdet, så kan du fjerne en importmappe. Dette hindrer fremtidige opplastinger til Evernote, men innhold som allerede er importert blir ikke fjernet.

 1. Klikk på Flere handlinger-knappen (tre prikker) ved siden av den tilkoblede mappen som du vil fjerne.
 2. Klikk på Fjern mappe.
 3. Klikk på Fjern, klikk deretter på Lagre.

Ting å huske på

 • Første gang du kobler til en mappe så begynner filer og lastes opp til Evernote. Avhengig av hvor mye innhold som er i mappen, så kan dette føre til at du når den månedlige opplastingsgrensen.
 • Hvis en fil i importmappen redigeres eller endres så importeres den igjen, og det nytt notat opprettes.
 • Hvis du endrer navn eller plassering (filbane) for importmappen, så brytes den automatiske importprosessen. Hvis dette skjer, så vises et rødt feilsymbol ved siden av den ødelagte mappen. Klikk på det røde symbolet for å velge mappen som har fått nytt navn eller blitt flyttet.
 • Importprosessen forsøker å ignorere midlertidige filer som er opprettet av skannere og annen programvare som lagrer i importmappen, men av og til kan likevel midlertidige filer bli lastet opp, avhengig av hvordan PC-en behandler disse filene.
 • Hvis en notatbok som er angitt som destinasjon for en importmappe slettes eller fjernes på andre måter, så sender importmappen importerte filer til din standard notatbok.

LANGUAGES_PRODUCT