Slik bruker du Evernotes avanserte søkesyntaks

Slik bruker du Evernotes avanserte søkesyntaks
< Forrige / Neste >

Slik bruker du Evernotes avanserte søkesyntaks

Søkeeksempel

 

Evernote-søket er kraftig. Det ser kanskje ut som et enkelt tekstfelt, men avanserte søkesyntakser gir deg muligheten til å søke i notatene dine etter datoen de ble opprettet, hva slags media de inneholder (lyd, bilder osv.) — til og med hvor de ble opprettet. Her finner du en tabell med det mest brukte søketegnene og eksempler å hvordan du bruker dem.

Tips:

  • Det skilles ikke mellom store og små bokstaver. For eksempel får du samme resultat, enten du søker på Modig eller modig.
  • Flere ord returnerer kun resultater som inneholder alle ordene. For eksempel får du samme resultat om du søker verden ny modig, uavhengig av rekkefølgen på ordene.
  • Om du bruker anførselstegn så får du nøyaktig treff. For eksempel får du kun treff med ordene i nøyaktig rekkefølge hvis du søker på "modig ny verden".
  • Bruker du en stjerne på slutten av et ord, får du resultater med et minimum av disse ordene. For eksempel får du resultater som modig, moderne, moderlig osv. hvis du søker på mod*.
Operatør Beskrivelse Eksempel

intitle:

Søk i tittelen på notatet.

intitle:kaffe søker etter notater der tittelen inneholder "kaffe".

notebook:

Søker etter notater som er lagret i den angitte notatboken.

notatbok:Finans søker kun etter notater i notatboken kalt "Finans".

any:

Søker etter notater som samsvarer med any søketermene som er listet opp. Uten denne operatøren får du et søkeresultat med kun notater som samsvarer med all de angitte søketermene.

any: pizza øl returnerer alle notater som inneholder enten "pizza" eller "øl". (Fjerner du denne operatøren ville du kun sett notater som inneholder "pizza" og "øl".)

tag:

Søker etter notater som er merket med den angitte etiketten.

tag:medisinsk viser resultater som har etiketten "medisinsk".

Merk: Bruk tag:* for å få treff på alle notater med etiketter.

-tag:

Søker etter notater som ikke har en etikett med den angitte etiketten.

-tag:medisinsk viser notater som ikke har etiketten "medisinsk".

Merk: Bruk-tag:* for å se alle notater uten etiketter.

created:

Søker etter notater som er opprettet på eller etter angitt dato. Merk at angitt dato må være formatert slik: ÅÅÅÅMMDD (der ÅÅÅÅ er årstallet, MM er måneden og DD er dagen), eller som dato i forhold til dagens dato (for eksempel day-1 som er i går, week-2 som er to uker siden osv.)

created:day-2 viser notater som er opprettet de siste to dagene.

created:20151218 returnerer notater som er opprettet på eller etter 18. desember 2015.

updated:

Søker etter notater som er opprett på eller etter angitt dato. Hvis et notat ikke er oppdatert siden datoen det ble opprettet, vil "oppdatert" dato være det samme som "opprettet" dato.

updated:day-2 viser notater som er oppdatert de to siste dagene.

resource:

Søker etter notater som inneholder spesifikke typer media (lyd, bilder osv.).

resource:application/pdf viser alle notater som inneholder en PDF.

resource:image/jpeg viser notater som inneholder en innebygd JPEG-fil.

resource:audio/* viser alle notater som inneholder en type lydfil.

latitude:

longitude:

altitude:

Søker etter notater som ble opprettet på eller nær angitte koordinater.

latitude:37 viser alle notater der breddegrad er høyere enn 37. Legg til -‍latitude:38 for å vise resultater der breddegraden er mellom 27 og 38. longitude: og altitude: fungerer på samme måte.

source:

Søker etter notater etter hva slags applikasjon eller kilde som ble brukt til å opprette dem (for eksempel "mail.smtp" for notater som er lagt til via e-post, "web.clip" for notater som er lagt til med Web Clipper osv.).

source:mobile.* viser alle notater som er opprettet på en mobilapplikasjon.

source:web.clip viser alle notater som ble lagt til med Web Clipper.

todo:

Søker etter notater som inneholder en eller flere avmerkingsbokser.

todo:true viser alle notater som inneholder en avmerket avmerkingsboks.

todo:false viser alle notater som inneholder en avmerkingsboks som ikke er merket av.

todo:* viser alle notater som inneholder en avmerkingsboks, enten den er avmerket eller ikke.

encryption:

Søker etter notater som inneholder tekst som er kryptert med Evernotes innebygde krypteringssystem.

encryption:

Merk: Denne operatøren krever ikke flere verdier.

Hvis du vil ha mer informasjon om alle Evernotes søkeoperatører, kan du gå til Søkegrammatikk-spesifikasjoner.

LANGUAGES_PRODUCT

Nøkkelord:

  • filter
  • søk
  • avansert søk
  • slik søker du
  • syntaks