Bruk avansert søkesyntaks

Bruk avansert søkesyntaks
< Forrige / Neste >

Bruk avansert søkesyntaks

Med avansert søkesyntaks får du mulighet til å søke i notatene ved hjelp av spesialkommandoer, som datoen da de ble opprettet, type innhold de inneholder (lyd, bilder etc.) — selv hvor de er lagret. Her finner du en tabell med de vanligste søkeoperatørene og eksempler på hvordan du bruker dem.

Tips:

  • Det skilles ikke mellom store og små bokstaver. For eksempel får du samme resultat, enten du søker på Modig eller modig.
  • Flere ord returnerer kun resultater som inneholder alle ordene. For eksempel får du samme resultat om du søker verden ny modig, uavhengig av rekkefølgen på ordene.
  • Om du bruker anførselstegn så får du nøyaktig treff. For eksempel får du kun treff med ordene i nøyaktig rekkefølge hvis du søker på "modig ny verden".
  • Bruker du en stjerne på slutten av et ord, får du resultater med et minimum av disse ordene. For eksempel får du resultater som modig, moderne, moderlig osv. hvis du søker på mod*.
Operatør Beskrivelse Eksempel

intitle:

Søk i tittelen på notatet.

intitle:kaffe søker etter notater der tittelen inneholder "kaffe".

notebook:

Søker etter notater som er lagret i den angitte notatboken.

notatbok:Finans søker kun etter notater i notatboken kalt "Finans".

stack:

Søker etter notater som er lagret i den angitte notatbokstabelen.

stabel:Kontrakter søker etter notater i notatbokstabelen som heter "Kontrakter".

any:

Søker etter notater som samsvarer med any søketermene som er listet opp. Uten denne operatøren får du et søkeresultat med kun notater som samsvarer med all de angitte søketermene.

any: pizza øl returnerer alle notater som inneholder enten "pizza" eller "øl". (Fjerner du denne operatøren ville du kun sett notater som inneholder "pizza" og "øl".)

tag:

Søker etter notater som er merket med den angitte etiketten.

tag:medisinsk viser resultater som har etiketten "medisinsk".

Merk: Bruk tag:* for å få treff på alle notater med etiketter.

-tag:

Søker etter notater som ikke har en etikett med den angitte etiketten.

-tag:medisinsk viser notater som ikke har etiketten "medisinsk".

Merk: Bruk-tag:* for å se alle notater uten etiketter.

created:

Søker etter notater som er opprettet på eller etter angitt dato. Merk at angitt dato må være formatert slik: ÅÅÅÅMMDD (der ÅÅÅÅ er årstallet, MM er måneden og DD er dagen), eller som dato i forhold til dagens dato (for eksempel day-1 som er i går, week-2 som er to uker siden osv.)

created:day-2 viser notater som er opprettet de siste to dagene.

created:20151218 returnerer notater som er opprettet på eller etter 18. desember 2015.

updated:

Søker etter notater som er opprett på eller etter angitt dato. Hvis et notat ikke er oppdatert siden datoen det ble opprettet, vil "oppdatert" dato være det samme som "opprettet" dato.

updated:day-2 viser notater som er oppdatert de to siste dagene.

resource:

Søker etter notater som inneholder spesifikke typer media (lyd, bilder osv.).

resource:application/pdf viser alle notater som inneholder en PDF.

resource:image/jpeg viser notater som inneholder en innebygd JPEG-fil.

resource:audio/* viser alle notater som inneholder en type lydfil.

source:

Søker etter notater etter hva slags applikasjon eller kilde som ble brukt til å opprette dem (for eksempel "mail.smtp" for notater som er lagt til via e-post, "web.clip" for notater som er lagt til med Web Clipper osv.).

source:mobile.* viser alle notater som er opprettet på en mobilapplikasjon.

source:web.clip OR source:web.clip7 OR source:mobile.share.extension viser alle notater som er lagt til via Web Clipper. (Merk: I dette eksempelet brukes Booleansk søk)

todo:

Søker etter notater som inneholder en eller flere avmerkingsbokser.

todo:true viser alle notater som inneholder en avmerket avmerkingsboks.

todo:false viser alle notater som inneholder en avmerkingsboks som ikke er merket av.

todo:* viser alle notater som inneholder en avmerkingsboks, enten den er avmerket eller ikke.

encryption:

Søker etter notater som inneholder tekst som er kryptert med Evernotes innebygde krypteringssystem.

encryption:

Merk: Denne operatøren krever ikke flere verdier.

contains:

Søk etter notater etter type innhold de inneholder.

contains:url will return all notes containing a URL.
Element Syntaks
Adresser contains:address
Arkivfiler contains:fileArchive
Vedlegg contains:attachment
Lydfiler contains:fileAudio
Kalenderhendelser contains:calendarEvent
Avmerkingsbokser contains:enTodo
Kodeblokker contains:enCodeblock
Kontakter contains:contact
Datoer contains:date
Dokumentfiler contains:fileDocument
Epost-adresser contains:email
Kryptert tekst contains:enCrypt
Google Drive contains:urlGoogleDrive
Bilder contains:fileImage
Heltall contains:numberInteger
Lister contains:list
Tall contains:numberReal
Office-filer contains:fileOffice
PDF-filer contains:filePdf
Prosenter contains:numberPercent
Personnavn contains:person
Telefonnumre contains:phoneNumber
Presentasjoner contains:filePresentation
Priser contains:numberPrice
Regneark contains:fileSpreadsheet
Tabeller contains:table
Oppgaver contains:task
Oppgaver (fullført) contains:taskCompleted
Oppgaver (ikke fullført) contains:taskNotCompleted
Tid contains:time
URL-er contains:url
Video contains:fileVideo
Nettutklipp contains:webclip

Boolsk søk

Du må ha et Professional- eller Teams-abonnement for å bruke denne funksjonen.

Booleansk søk bruker operatører der du kan kombinere eller ekskludere bestemte begreper i et søk. I Evernote kan du søke med operatørene AND, OR, NOT og ( ). For å lære mer, gå til Bruk Booleansk søk for målrettede søkeresultater.

Hvis du vil ha mer informasjon om alle Evernotes søkeoperatører, kan du gå til Søkegrammatikk-spesifikasjoner.

LANGUAGES_PRODUCT

Nøkkelord:

  • filter
  • søk
  • avansert søk
  • slik søker du
  • syntaks