Hurtigtaster i Evernote for Mac

Hurtigtaster i Evernote for Mac
< Forrige / Neste >

Hurtigtaster i Evernote for Mac

Evernote kan brukes nesten utelukkende fra tastaturet. Nedenfor ser du en liste med alle hurtigtaster for Mac.

Merk: De midterste kolonnene kalt "Ny versjon" refererer til nye Evernote for Mac.

Globalt

Disse snarveiene vil fngere på tvers av systemer og uansett applikasjon (gitt at Evernote kjører). For å endre disse snarveiene, gå til Tilpass globale hurtigtaster. I eldre versjoner av Evernote kan du redefinere disse snarveiene ved å gå til Verktøy - Alternativer - Hurtigtaster fra menylinjen.

Handling Ny versjon Eldre versjoner
Åpne Evernote-assistenten (hurtignotat) Ctrl ⌘ N Ctrl ⌘ N
Nytt notatvindu Ctrl ⌥ ⌘ N Ctrl ⌥ ⌘ N
Lim til Evernote Ctrl ⌘ V Ctrl ⌘ V
Lagre skjermbilde Ctrl ⌘ Delete Ikke tilgjengelig
Klipp ut rektangel eller vindu Ikke tilgjengelig Ctrl ⌘ C
Søk i Evernote Ctrl ⌘ E Ctrl ⌘ E

Hele applikasjonen

Disse snarveiene vil fungere når Evernote-applikasjonen er aktiv.

Handling Ny versjon Eldre versjoner
Nytt notat ⌘ N ⌘ N
Ny chat Ikke tilgjengelig ⌥ ⇧ ⌘ N
Ny notatbok ⇧ ⌘ N ⇧ ⌘ N
Ny etikett Ikke tilgjengelig Ctrl ⌘ T
Nytt vindu Ikke tilgjengelig ⌥ ⌘ N
Ny fane Ikke tilgjengelig ⌘ T
Synkroniser Ikke tilgjengelig Ctrl ⌘ S
Lukk vinduet for aktivt notat ⌘ W ⌘ W
Lagre Ikke tilgjengelig ⌘ S
Hurtigvisning av vedlegg Ikke tilgjengelig ⌘ Y
Skriv ut ⌘ P ⌘ P
Vis/skjul verktøylinjen Ikke tilgjengelig ⌥ ⌘ T
Vis/skjul navigasjonsmeny ⌥ ⌘ S ⌥ ⌘ S
Work Chat Ikke tilgjengelig ⌥ ⌘ 0
Notater ⌥ ⌘ 1 ⌥ ⌘ 1
Notatbøker ⌥ ⌘ 2 ⌥ ⌘ 2
Etiketter ⌥ ⌘ 3 ⌥ ⌘ 3
Startside for Atlas/Business (kun Evernote Business) Ikke tilgjengelig ⌥ ⌘ 4
Atlas (kun Evernote Business) Ikke tilgjengelig ⌥ ⌘ 5
Kunngjøringer (kun Evernote Business) Ikke tilgjengelig ⌥ ⌘ 6
Kunngjøringer (kun Evernote Business) Ikke tilgjengelig ⌥ ⌘ 7
Vis alle notater Ikke tilgjengelig ⇧ ⌘ A
Bytt raskt til et notat, notatbok, etikett eller søk ⌘ J ⌘ J
Hopp til søkefelt Ikke tilgjengelig ⌥ ⌘ F
Hopp til etikett Ikke tilgjengelig ⇧ ⌘ J
Velg notatliste ⌘ \ ⌘ \
Tilbake ⌘ [ ⌘ [
Videresend ⌘ ] ⌘ ]
Gå inn på full skjerm Ctrl ⌘ F Ctrl ⌘ F
Gå til snarveier 1-9 ⌘ 1-9 ⌘ 1-9
Valg Ikke tilgjengelig ⌘ ,
Bytt bruker Ikke tilgjengelig Ctrl ⌘ A
Skjul Evernote ⌘ H ⌘ H
Skjul andre Ikke tilgjengelig ⌥ ⌘ H
Avslutt Evernote ⌘ Q ⌘ Q
Minimer ⌘ M ⌘ M
Zoom inn ⌘ + Ikke tilgjengelig
Zoom ut ⌘ - Ikke tilgjengelig
Tilbakestill zoom ⌘ 0 Ikke tilgjengelig

Notatredigeringsverktøy

Disse snarveiene vil fungere når du redigerer et notat.

Handling Ny versjon Eldre versjoner
AngreA ⌘ Z ⌘ Z
Gjenta ⇧ ⌘ Z ⇧ ⌘ Z
Klipp ut ⌘ X ⌘ X
Kopier ⌘ C ⌘ C
Lim inn ⌘ V ⌘ V
Lim inn med samme stil ⇧ ⌘ V ⇧ ⌘ V
Velg alt ⌘ A ⌘ A
Krypter valgt tekst ⇧ ⌘ X ⇧ ⌘ X
Søk i notater ⌥ ⌘ F ⌥ ⌘ F
Nullstill søk Ikke tilgjengelig ⌘ R
Finn i notat ⌘ F ⌘ F
Finn neste ⌘ G ⌘ G
Finn forrige ⇧ ⌘ G ⇧ ⌘ G
Vis staving og grammatikk Ikke tilgjengelig ⌘ :
Sjekk dokumentet nå Ikke tilgjengelig ⌘ ;
Start diktering fn fn fn fn
Emojis Ctrl ⌘ Space Ctrl ⌘ Space
Kopier offentlig lenke Ikke tilgjengelig ⌘ /
Presenter Ikke tilgjengelig ⌘ ↩
Presenter på en annen skjerm Ikke tilgjengelig ⌥ ⌘ ↩
Rediger notattittel Ikke tilgjengelig ⌘ L
Rediger etiketter ⌘ ' ⌘ '
Vis/skjul notatinfo ⇧ ⌘ I ⇧ ⌘ I
Kopier intern notatlenke Ctrl ⌥ ⌘ C Ctrl ⌥ ⌘ C
Flytt til notatbok Ctrl ⌘ M Ctrl ⌘ M
Slå sammen notater ⇧ ⌘ M ⇧ ⌘ M
Vis farger Ikke tilgjengelig ⇧ ⌘ C
Juster til venstre ⌥ ⌘ { ⌥ ⌘ {
Sentrert ⌥ ⌘ + ⌥ ⌘ |
Høyrejustert ⌥ ⌘ } ⌥ ⌘ }
Rette marger ⌥ ⌘ - Ikke tilgjengelig
Øk innrykk ⇧ ⌘ ] ⇧ ⌘ ]
Reduser innrykk ⇧ ⌘ [ ⇧ ⌘ [
Slå av og på punktliste ⇧ ⌘ U ⇧ ⌘ U
Slå av og på nummerert liste ⇧ ⌘ O ⇧ ⌘ O
Slå av/på sjekkliste ⇧ ⌘ C Ikke tilgjengelig
Øk listenivå Tab Fane
Reduser listenivå ⇧ Tab ⇧ Tab
Sett inn tabell Ikke tilgjengelig ⇧ ⌘ L
Legg til lenke ⌘ K ⌘ K
Rediger lenke ⌘ K ⌘ K
Fjern lenke ⇧ ⌘ K ⇧ ⌘ K
Fet ⌘ B ⌘ B
Kursiv ⌘ I ⌘ I
Understreking ⌘ U ⌘ U
Gjennomstreking Ctrl ⌘ K Ctrl ⌘ K
Uthev Ctrl ⌘ H Ctrl ⌘ H
Sueprscript Ctrl ⌘ + Ctrl ⌘ +
Subscript Ctrl ⌘ - Ctrl ⌘ -
Sett inn gjøremål Ikke tilgjengelig ⇧ ⌘ T
Sett inn delelinje ⇧ ⌘ H ⇧ ⌘ H
Sett inn dato ⇧ ⌘ D ⇧ ⌘ D
Sett inn klokkeslett ⌥ ⇧ ⌘ D ⌥ ⇧ ⌘ D
Forenkle formateringen ⇧ ⌘ F ⇧ ⌘ F

LANGUAGES_PRODUCT

Nøkkelord:

  • hurtigtaster
  • snarveier
  • hurtigtaster
  • hurtigtast
  • hurtigtaster
  • hurtigtast