Bytt mellom individuelle notater og teamnotater

Bytt mellom individuelle notater og teamnotater
< Forrige / Neste >

Bytt mellom individuelle notater og teamnotater

Kontobytting for Evernote for Mac

Merk: Denne artikkelen gjelder for Evernote Teams-kontoer som allerede er oppdatert.

Med Evernote Teams er det et tydelig skille mellom de individuelle notatene og teamsnotatene og -notatbøkene. Når den individuelle kontoen er åpen, ser du kun de individuelle notatene. Når teamkontoen er åpen, ser du kun teamnotatene.

Slik bytter du mellom individuelle notater og teamnotater

 • Mac og Windows

  1. Klikk på navnet ditt øverst til venstre.
  2. Velg teamet ditt fra nedtrekksmenyen.
 • Web

  Nye Evernote Web

  1. Klikk på navnet ditt øverst til venstre.
  2. Velg teamet ditt fra nedtrekksmenyen.

  Eldre versjon av Evernote Web

  1. Klikk på kontobildet nederst i venstre hjørne.
  2. Velg teamet ditt fra popup-menyen.
 • iPhone, iPad og iPod touch

  Nye Evernote for iOS

  1. Trykk på de tre linjene nederst i venstre hjørne for å åpne menyen.
  2. Trykk på navnet øverst i venstre hjørne.
  3. Velg teamet ditt fra listen.

  Eldre versjoner av Evernote for iOS

  1. Åpne Konto-fanen.
  2. Velg teamet ditt fra listen.
 • Android

  Nye Evernote for Android

  1. Trykk på de tre linjene nederst i venstre hjørne for å åpne menyen.
  2. Trykk på navnet øverst i venstre hjørne.
  3. Velg teamet ditt fra listen.

  Eldre versjon av Evernote for Android

  1. Trykk på de tre linjene øverst i venstre hjørne for å få tilgang til navigeringsmenyen.
  2. Velg teamet ditt fra listen.
 • Web Clipper

  1. Klikk på navnet ditt i utklippspanelet.
  2. Velg teamet ditt fra nedtrekkslisten.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan se se både individuelle notater og teamnotater samtidig?

Du kan kun ha notater fra en konto åpne av gangen, men det går fort å navigere mellom kontoer. Hvis du regelmessig ønsker å se på de individuelle notatene, men jobber i teamnotatene, kan du for eksempel være pålogget teamkontoen i Evernote-appen og logge på den individuelle kontoen i nettleseren.

Merk: Hvis du har et notat åpent i et separat vindu, fortsetter det å være åpent når du bytter mellom kontoer.

Hvordan flytter jeg notater fra individuelle notatbøker til teamnotatbøker og motsatt?

Du kan enten flytte individuelle notater, flere notater eller hele notatbøker fra en individuell konto til en teamkonto. Se hvordan du flytter notater fra en individuell konto til en teamkonto.

Finnes det en hurtigtast for å bytte konto?

Merk: Denne snarveien er ikke tilgjengelig i nye Evernote for Mac eller nye Evernote for Windows ennå.

Mac

 • Når du legger til en konto får den et nummer automatisk. Dette vises i kontolisten. Bruk Command + Control + [#] (der # er tallet som er knyttet til ønsket konto) for å bytte mellom kontoer.
 • Hvis du har en MacBook Pro med Touch Bar, kan du også bytte kontoer ved hjelp av en Touch Bar-handling.

Windows

 • Bytte mellom kontoer med Ctrl + Alt + A.

Er det mulig å søke gjennom hele kontoen (både individuell og team)?

Nei. Du må søke etter individuelle notater og teamnotater separat.

Er det separate sett med notatetiketter, påminnelser og snarveier for individuelle teamkontoer?

Ja. Notater og notatbøker vises separat, så hver konto har sitt eget sett med etiketter, påminnelser og snarveier.

Kan jeg opprette en notatlenke som et individuelt notat som peker til et teamnotat og omvendt?

Ja. For å kunne se det lenkede notatet, må du være pålogget en konto der du har tillatelse til å se notatet.

Kan notatbokstabler inneholde både individuelle notater og teamnotatbøker?

Nei. Notatbøker vises separat, så stabler kan kun brukes til å organisere notatbøker i samme visning.

Hvorfor finner jeg ikke et notat jeg har lagret i (eller videresendt til) min standardnotatbok?

Den inidividuelle kontoen og teamkontoen har hver sin standard notatbok. Prøv å søke etter notatet i både den individuelle standardnotatboken og team-standardnotatboken.

LANGUAGES_PRODUCT