Kebenaran ibu bapa untuk institusi pendidikan

Kebenaran ibu bapa untuk institusi pendidikan
< Sebelumnya / Seterusnya >

Kebenaran ibu bapa untuk institusi pendidikan

Jika anda pihak sekolah, daerah sekolah, guru atau pendidik lain dan mahukan pelajar anda yang berumur di bawah 13 tahun mencipta akaun perkhidmatan Evernote, termasuk bersama dengan pembentukan akaun Evernote Teams untuk sekolah atau sekumpulan pelajar di sekolah, anda perlu mendapatkan persetujuan yang diperlukan (termasuk persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga, jika berkenaan) sebelum mencipta akaun tersebut. Anda mesti memberikan salinan Dasar Privasi Evernote kepada ibu bapa atau penjaga dan menyimpan salinan sebarang persetujuan dalam fail dan memberikannya kepada Evernote atas permintaan. Tidak kira entiti Evernote mana yang anda mengikat kontrak (seperti yang dijelaskan dalam Syarat Perkhidmatan kami dan Perjanjian Evernote Teams), data akaun anda akan disimpan di Amerika Syarikat.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian Kanak-Kanak AS (COPPA), sila lawati tapak web Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan.

Untuk memudahkan anda, kami telah menyediakan borang Notis Langsung dan sampel borang Kebenaran Ibu Bapa untuk membantu anda mendapatkan sebarang kebenaran ibu bapa yang diperlukan.

Lihat dan muat turun Notis Langsung kepada Ibu Bapa dan Penjaga Sah >>

Lihat dan muat turun borang Kebenaran Ibu Bapa >>

LANGUAGES_PRODUCT