Pintasan papan kekunci dalam Evernote untuk Mac

Pintasan papan kekunci dalam Evernote untuk Mac
< Sebelumnya / Seterusnya >

Pintasan papan kekunci dalam Evernote untuk Mac

Evernote boleh digunakan hampir sepenuhnya menggunakan papan kekunci sahaja. Berikut ialah senarai komprehensif semua pintasan papan kekunci yang tersedia untuk Mac.

Global

Pintasan ini akan berfungsi merentas sistem semasa bekerja dalam sebarang aplikasi (dengan syarat Evernote sedang dijalankan). Anda boleh mendefinisikan semula pintasan ini dengan pergi ke Evernote > Keutamaan > Pintasan daripada bar menu.

Pintasan Tindakan
Ctrl ⌘ N Nota Cepat
Ctrl ⌥ ⌘ N Tetingkap Nota Baharu
Ctrl ⌘ V Tampalkan pada Evernote
Ctrl ⌘ C Klip Segi Empat Tepat atau Tetingkap
Ctrl ⌘ E Cari dalam Evernote

Seluruh Aplikasi

Pintasan ini akan berfungsi apabila aplikasi Evernote aktif.

Pintasan Tindakan
⌘ N Nota Baharu
⌥ ⇧ ⌘ N Sembang Baharu
⇧ ⌘ N Buku Nota Baharu
Ctrl ⌘ T Teg Baharu
⌥ ⌘ N Tetingkap Baharu
⌘ T Tab Baharu
Ctrl ⌘ S Segerak
⌘ W Tutup
⌘ S Simpan
⌘ Y Lihat Pantas Lampiran
⌘ P Cetak
⌥ ⌘ T Tunjukkan/Sembunyikan Bar Alat
⌥ ⌘ S Tunjukkan/Sembunyikan Bar Sisi
⌥ ⌘ 0 Work Chat
⌥ ⌘ 1 Nota
⌥ ⌘ 2 Buku nota
⌥ ⌘ 3 Teg
⌥ ⌘ 4 Skrin Utama Atlas / Perniagaan (Evernote Business sahaja)
⌥ ⌘ 5 Atlas (Evernote Business sahaja)
⌥ ⌘ 6 Pengumuman (Evernote Business sahaja)
⌥ ⌘ 7 Pengumuman (Evernote Business sahaja)
⇧ ⌘ A Tunjukkan Semua Nota
⌘ J Lompat ke Buku Nota
⇧ ⌘ J Lompat ke Teg
⌘ | Pilih Senarai Nota
⌘ [ Kembali
⌘ ] Maju
Ctrl ⌘ F Masukkan Skrin Penuh
⌘ 1-9 Pergi ke Pintasan 1-9
⌘ , Keutamaan
Ctrl ⌘ A Tukar Pengguna
⌘ H Sembunyi Evernote
⌥ ⌘ H Sembunyikan Yang Lain
⌘ Q Keluar daripada Evernote
⌘ M Minimumkan
/ Zum

Editor Nota

Pintasan ini akan berfungsi apabila anda mengedit nota.

Pintasan Tindakan
⌘ Z Buat asal
⇧ ⌘ Z Lakukan semula
⌘ X Potong
⌘ C Salin
⌘ V Tampal
⇧ ⌘ V Tampalkan dan Padankan Gaya
⌘ A Pilih Semua
⇧ ⌘ X Sulitkan Teks Yang Dipilih
⌥ ⌘ F Cari Nota
⌘ R Tetapkan Semula Carian
⌘ F Cari Dalam Nota
⌘ G Cari Seterusnya
⇧ ⌘ G Cari yang Terdahulu
⌘ : Tunjukkan Ejaan dan Tatabahasa
⌘ ; Semak Dokumen Sekarang
fn fn Mulakan Perencanaan
Ctrl ⌘ Space Emoji & Simbol
⌘ / Salin Pautan Awam
⌘ ↩ Persembahkan
⌥ ⌘ ↩ Persembahkan pada Skrin Lain
⌘ L Edit Tajuk Nota
⌘ ' Edit Teg
⇧ ⌘ I Tunjukkan/Sembunyikan Maklumat Nota
Ctrl ⌥ ⌘ C Salin Pautan Nota
Ctrl ⌘ M Pindahkan ke Buku Nota
⇧ ⌘ M Gabungkan Nota
⇧ ⌘ C Tunjukkan Warna
⌥ ⌘ { Jajar Kiri
⌥ ⌘ | Tengah
⌥ ⌘ } Jajar Kanan
⇧ ⌘ ] Tambahkan Tahap Engsot
⇧ ⌘ [ Kurangkan Tahap Engsot
⇧ ⌘ U Togol Senarai Berbulet
⇧ ⌘ O Togol Senarai Bernombor
Tambah Tahap Senarai
⇧ ⇤ Kurangkan Peringkat Senarai
⇧ ⌘ L Masukkan Jadual
⌘ K Tambahkan Pautan
⇧ ⌘ K Alih Keluar Pautan
⌘ B Tahan
⌘ I Huruf condong
⌘ U Garis bawah
Ctrl ⌘ K Garis Potong
Ctrl ⌘ H Serlahkan
Ctrl ⌘ + Superskrip
Ctrl ⌘ - Subskrip
⌘ + Lebih Besar
⌘ - Lebih Kecil
⇧ ⌘ T Masukkan Tugasan
⇧ ⌘ H Masukkan Baris Mendatar
⇧ ⌘ D Masukkan Tarikh
⌥ ⇧ ⌘ D Masukkan Masa
⇧ ⌘ F Ringkaskan Pemformatan

LANGUAGES_SUPPORT LANGUAGES_INCLUDE=ms