Dasar Bayaran Balik Evernote

Dasar Bayaran Balik Evernote
< Sebelumnya / Seterusnya >

Dasar Bayaran Balik Evernote

Sekiranya Dasar Bayaran Balik ini bercanggah dengan mana-mana perjanjian yang anda miliki dengan Evernote, termasuk, tetapi tidak terhad kepada Syarat Perkhidmatan Evernote, Syarat Perdagangan, atau perjanjian Evernote Teams (masing-masing dirujuk sebagai "Perjanjian"), Perjanjian tersebut akan mentadbir. Istilah permodalan yang digunakan dalam dasar ini tetapi tidak ditakrifkan akan mempunyai makna yang sama dengannya dalam Perjanjian ini.

Evernote Plus, Premium, Personal dan Professional

Evernote Personal dan Professional (dan tawaran sebelumnya) (secara kolektif, langganan "Perkhidmatan Berbayar Individu") boleh dikembalikan mengikut garis panduan berikut:

  1. Untuk sebarang bayaran langganan Perkhidmatan Berbayar Individu bulanan, Evernote akan memproses bayaran balik sekiranya permintaan diterima dalam dua hari dari tarikh pembayaran.
  2. Untuk apa-apa yuran langganan Perkhidmatan Berbayar Individu tahunan, Evernote akan memproses bayaran balik sekiranya permintaan diterima dalam tempoh enam puluh hari dari tarikh pembayaran.

Setelah pembayaran melepasi jangka masa ini, tidak ada bayaran balik atau kredit prorata yang akan ditawarkan untuk langganan yang digunakan sebahagiannya. Evernote mungkin tidak dapat memproses pembayaran balik untuk pembayaran yang dibuat melalui gedung aplikasi pihak ketiga seperti iTunes. Sekiranya kami mengeluarkan pengembalian wang atau kredit dalam satu kejadian, kami tidak berkewajipan untuk mengeluarkan pengembalian dana atau kredit yang sama pada masa hadapan.

Kami juga berhak untuk mengeluarkan bayaran balik atau kredit mengikut budi bicara kami sendiri dalam situasi berikut:

  1. Jika kami mengubah suai syarat Evernote Syarat Perkhidmatan, Dasar Privasi, or Syarat Komersial semasa tempoh pengebilan dan pengubahsuaian sedemikian ("Pengubahsuaian Syarat" , kami boleh mengembalikan sebahagian daripada yuran langganan Perkhidmatan Berbayar Individu anda yang sama dengan baki yang tidak digunakan dalam langganan Perkhidmatan Berbayar Individu, seperti yang kami tentukan sesuai atau yang diperlukan oleh undang-undang yang terpakai. Untuk layak mendapat bayaran balik, anda mesti memberikan notis bertulis yang mesti (a) mengenal pasti akaun anda dan (b) pembatalan permintaan Perkhidmatan Individu Dibayar Individu tertentu. Pembatalan akan berkuat kuasa apabila kami menerima notis anda dan penentuan kami bahawa anda diberi kuasa untuk melaksanakan pembatalan tersebut. Sila rujuk bahagian yang bertajuk, "Bagaimana saya boleh menghantar Notis kepada Evernote" dalam Syarat Perkhidmatan tentang cara memberikan notis.
  2. Seperti yang diterangkan dalam bahagian Syarat Perkhidmatan yang bertajuk, "Hak Mengubah Suai Perkhidmatan dengan pengubahsuaian atau gangguan mana-mana bahagian perkhidmatan Evernote menjejaskan anda dan remedi alternatif seperti yang dinyatakan dalam Syarat Perkhidmatan kami tidak tersedia, kami boleh mengembalikan sebahagian daripada yuran langganan Perkhidmatan Berbayar Individu anda yang sama dengan baki tempoh penggunaan Perkhidmatan Berbayar Individu yang belum digunakan, seperti yang kami tentukan sesuai atau yang diperlukan oleh undang-undang yang berkuat kuasa.

Evernote Teams

Pelanggan Evernote Teams (sebelumnya, Evernote Business) layak mendapat bayaran balik di bawah syarat tertentu. Seperti dengan langganan Perkhidmatan Berbayar Individu, jika kami mengeluarkan bayaran balik atau kredit untuk langganan Evernote Teams dalam satu keadaan, kami tidak bertanggungjawab untuk mengeluarkan bayaran balik atau kredit yang sama pada masa hadapan.

Penamatan oleh Pelanggan

Penamatan layak untuk bayaran balik:

  1. Untuk sebarang yuran langganan Perkhidmatan Teams bulanan, Evernote akan memproses bayaran balik sekiranya permintaan diterima dalam dua hari dari tarikh pembayaran.
  2. Untuk apa-apa yuran langganan Perkhidmatan Teams tahunan, Evernote akan memproses bayaran balik sekiranya permintaan diterima dalam tempoh enam puluh hari dari tarikh pembayaran.

Setelah pembayaran melepasi jangka masa ini, tidak ada bayaran balik atau kredit prorata yang akan ditawarkan untuk langganan yang digunakan sebahagiannya.

Penamatan tidak layak untuk bayaran balik:

Pelanggan dengan Akaun yang dibayar secara bulanan menggunakan pengebilan kad kredit boleh mengalih keluar mana-mana tempat atau membatalkan langganan Teams sebelum kitaran pembayaran seterusnya. Pelanggan dengan Akaunnya yang dibayar melalui invois, sama ada secara bulanan atau tahunan, boleh mengalih keluar tempat atau membatalkan langganan Teams sebelum kitaran pembayaran seterusnya. Perubahan dalam kes-kes ini akan ditunjukkan dalam kitaran pengebilan seterusnya.

Selain perkara yang dinyatakan di atas, kami berhak mengeluarkan bayaran balik atau kredit mengikut budi bicara kami sendiri, atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkuat kuasa.

Penamatan oleh Pelanggan disebabkan perubahan dalam Perjanjian Evernote Teams

Sekiranya Pelanggan tidak ingin meneruskan penggunaan Evernote Teams di bawah syarat Perjanjian Dipinda seperti yang diterangkan dalam Perjanjian Evernote Teams, Seksyen 21(h), Pelanggan boleh meminta bayaran balik separa dan Evernote akan mengembalikan bahagian prorata untuk sebarang Yuran prabayar yang dikenakan pada tempoh selepas tarikh penamatan berkuat kuasa. Sila rujuk Seksyen 21(h) Perjanjian Evernote Teams untuk mendapatkan arahan tentang cara memberikan notis pembatalan.

Penamatan oleh Pelanggan untuk Pengubahsuaian atau Gangguan kepada Perkhidmatan Evernote.

Seperti yang dijelaskan dalam bahagian Syarat Perkhidmatan yang bertajuk, "Hak Mengubah Suai Perkhidmatan," dengan suatu pengubahsuaian atau gangguan mana-mana bahagian perkhidmatan Evernote memberi kesan buruk kepada Pelanggan Evernote Teams dan penyelesaian alternatif seperti yang termaktub dalam Terma kami Perkhidmatan tidak tersedia, kami boleh mengembalikan sebahagian daripada yuran langganan Pelanggan Evernote Teams yang sama dengan baki tempoh penggunaan yang tidak digunakan dalam langganan Evernote Teams, seperti yang kami tentukan sesuai atau yang diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan.

Penamatan oleh Evernote

Evernote akan mengembalikan bahagian prorata bagi sebarang Bayaran prabayar yang akan dikenakan pada tempoh selepas tarikh penamatan efektif.

LANGUAGES_PRODUCT

Kata kunci:

  • bayaran balik
  • batal