Tarkenna hakutuloksia Boolen operaattoreilla

Tarkenna hakutuloksia Boolen operaattoreilla
< Edellinen / Seuraava >

Tarkenna hakutuloksia Boolen operaattoreilla

Boolen operaattoreilla tarkennettuja hakuja käytetään hakuun yhdistämällä hakusanoja ja tähän tarkoitukseen määritettyjä operaattoreita, kuten AND (ja), NOT (ei) ja OR (tai). Esimerkiksi Boolen haku "prospekti AND uusi" paikantaa muistiinpanot, jotka sisältävät juuri nämä kaksi hakusanaa.

Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä vain Professional ja Teams -tilauksilla.

Evernoten tukemat neljä Boolen hakuoperaattoria ovat

  • AND
  • OR
  • NOT
  • ()

Ennen kuin aloitat, Boolen operaattoreista tulee muistaa muutama seikka:

  • Näitä hakuoperaattoreita voidaan käyttää erikseen tai yhdessä tuottamaan yksinkertaisia tai mutkikkaita hakukyselyitä.
  • Näm haluoperaattorit huomioivat kirjainkoon (ne täytyy kirjoittaa isoilla kirjaimilla).
  • Kaikki hakukyselyt arvioidaan seuraavassa järjestyksessä: ()NOTANDOR. Niiden järjestys kyselyssä ei vaikuta tähän.

AND

AND-operaattoria voidaan käyttää kahden sanan välissä tarkentamaan hakutulokset sisältämään vain ne muistiinpanot, jotka sisältävät molemmat sanat. Mitä enemmän kriteerejä AND-operaattorilla lisätään, sitä tarkempia ja täsmällisempiä hakutuloksia saadaan.

ESIMERKKI:

Hakukysely Odotetut tulokset
prospekti AND uusi Kaikki muistiinpanot, jotka sisältävät molemmat sanat "prospekti" ja "uusi". Muistiinpanoja, jotka sisältävät vain jomman kumman näistä sanoista, ei huomioida.

OR

OR-operaattoria voidaan käyttää kahden sanan välissä tarkentamaan haun vain niihin muistiinpanoihin, jotka sisältävät jomman kumman hakusanan. OR-operaattori laajentaa haun sisältämään enemmän muistiinpanoja tuloksissa.

ESIMERKKI:

Hakukysely Odotetut tulokset
prospekti OR uusi Kaikki muistiinpanot, jotka sisältävät joko sana "prospekti" tai "uusi".

NOT

NOT-operaattoria voidaan käyttää sulkemaan pois hausta tiettyjä sanoja sisältävät muistiinpanot, jotta tuloksista tulee tarkempia. NOT-operaattori tarkentaa hakutuloksia.

ESIMERKKI:

Hakukysely Odotetut tulokset
prospekti NOT uusi Kaikki muistiinpanot, jotka sisältävät sanan "prospekti" mutta ei sanaa "uusi". Muistiinpanoja, jotka sisältävät molemmat sanat, ei huomioida.

Sulut ()

()-operaattori on olennainen kirjoitettaessa mutkikkaita hakukyselyitä, jotka sisältävät useita operaattoreita. Kun mutkikkaassa haussa käytetään sulkuja, suluissa oleva lauseke arvioidaan ensin, minkä jälkeen lopullisissa hakutuloksissa arvioidaan muut, sulkujen ulkopuolella olevat kyselyelementit. Esimerkiksi haku "prospekti OR asiakas NOT uusi" riippuu sulkujen sijainnista..

ESIMERKKI:

Hakukysely Odotetut tulokset
(prospekti OR asiakas) NOT uusi Haku etsii ensin muistiinpanot, jotka sisältävät joko sanan "prospekti" tai "asiakas" ja sulkee sitten pois kaikki muistiinpanot, joissa on sana "uusi".
prospekti OR (asiakas NOT uusi) Tämä haku etsii ensin muistiinpanot, jotka sisältävät sanan "asiakas" mutta ei sanaa "uusi", ja lisää sitten kaikki muistiinpanot, jotka sisältävät sanan "prospekti".

Mutkikkaat Boolen haut

Kaikkia näitä hakuoperaattoreita voidaan yhdistellä muodostamaan mutkikkaita akuja, mikä auttaa saamaan täsmällisesti tarkennettuja hakutuloksia. Lisäksi voit yhdistää niitä edistyneen hakusyntaksimme kanssa tarkentaaksesi hakua entisestään. Muistathan, että kaikki hakukyselyt arvioidaan seuraavassa järjestyksessä: ()NOTANDOR, riippumatta niiden järjestyksestä kyselyssä. Esimerkkejä mutkikkaista hauista:

Hakukysely Odotetut tulokset
(NOT notebook:"myyjät" AND tag:prospekti AND tag:uusi) OR (NOT tag:uusi AND tag:alle 5 AND tag:2020) Tämä haku etsii ensin muistiinpanot, jotka eivät sijaitse "myyjät"-muistikirjassa ja joissa on avainsanat "prospekti" ja "uusi". Sitten se lisää tuloksiin muistiinpanot, joissa ei ole avainsanoja "uusi" mutta on sanat "alle 5" ja "2020".

LANGUAGES_PRODUCT

Avainsanat:

  • Boolen
  • tarkennettu haku
  • hakusyntaksi