Evernoten edistyneen hakusyntaksin käyttö

Evernoten edistyneen hakusyntaksin käyttö
< Edellinen / Seuraava >

Evernoten edistyneen hakusyntaksin käyttö

Hakuesimerkki

 

Evernote-haku on tehokas. Se saattaa näyttää yksinkertaiselta hakukentältä, mutta lisähakusyntaksi tarjoaa mahdollisuuden hakea muistiinpanoja luomispäivän, niiden sisältävän mediatyypin (audio, kuvat tms.) – ja jopa niiden luomispaikan – mukaan. tässä on yleisimpien hakuoperaattoreiden taulukko sekä esimerkkejä niiden käytöstä.

Vinkkejä:

  • Kirjainkoko jätetään huomiotta. Esimerkiksi Uljas ja uljas antavat samat tulokset.
  • Useammat sanat antavat ainoastaan tuloksia, jotka sisältävät kaikki sanat. Esimerkiksi uusi maailma uljas antaa tulokset, jotka sisältävät kaikki 3 sanaa jossain kohtaa tekstiä.
  • Lainausmerkit antavat tuloksia, jotka vastaavat hakusanoja täsmälleen. Esimerkiksi "uljas uusi maailma" antaa ainoastaan tulokset, jotka sisältävät nämä 3 sanaa juuri tässä järjestyksessä.
  • Tähti sanan lopussa antaa tuloksia, joissa on vähintään kyseiset kirjaimet. Esimerkiksi maa* antaa tuloksia, jotka sisältävät sanan maa, maailma, maapallo jne.
Operaattori Kuvaus Esimerkki

intitle:

Suorittaa haun muistiinpanon otsikossa.

intitle:kahvi etsii muistiinpanoja, joiden otsikossa on sana "kahvi".

notebook:

Hakee tiettyyn muistikirjaan tallennettuja muistiinpanoja.

notebook:Talous hakee vain muistiinpanoja Talous-muistikirjasta.

any:

Hakee muistiinpanoja, jotka vastaavat mitä tahansa lueteltua hakusanaa. Ilman tätä operaattoria Evernoten haku luettelee vain ne muistiinpanot, jotka vastaavat kaikkia annettuja hakusanoja.

any: pizza olut palauttaa kaikki muistiinpanot, jotka sisältävät joko sanan "pizza" tai "olut" (jos tämä operaattori poistettaisiin, luettelo sisältäisi vain muistiinpanot, jotka sisältävät sanat "pizza" ja "olut").

tag:

Etsii tietyllä avainsanalla merkittyjä muistiinpanoja.

tag:lääketiede luettelee vain muistiinpanot, joilla on avainsana "lääketiede".

Huomautus: voit luetella kaikki avainsanoja sisältävät muistiinpanot operaattorilla tag:*.

-tag:

Etsii muistiinpanoja, joita ei ole merkitty tietyllä avainsanalla.

tag:lääketiede luettelee vain muistiinpanot, joilla ei ole avainsanaa "lääketiede".

Huomautus: voit luetella kaikki muistiinpanot, joilla ei ole avainsanoja, käyttämällä operaattoria -tag:*.

created:

Hakee muistiinpanoja, jotka on luotu annettuna päivänä tai sen jälkeen. Huomaa, että päivämäärä on muotoiltava seuraavasti: VVVVKKPP (missä VVVV on nelinumeroinen vuosiluku, KK on kaksinumeroinen kuukausi ja PP on kaksinumeroinen päivä); vaihtoehtoisesti se voidaan ilmoittaa suhteessa tähän päivään (esim. day-1 tarkoittaa eilistä, week-2 tarkoittaa kaksi viikkoa sitten jne.)

created:day-2 luettelee muistiinpanot, jotka on luotu viimeisen kahden päivän aikana.

created:20151218 luettelee muistiinpanot, jotka on luotu 18. joulukuuta 2015 tai sen jälkeen.

updated:

Etsii muistiinpanoja, jotka on päivitetty ilmoitettuna päivänä tai sen jälkeen. Jos muistiinpanoa ei ole päivitetty sen luomispäivän jälkeen, päivityspäivä on sama kuin luomispäivä.

updated:day-2 luettelee muistiinpanot, jotka on päivitetty viimeisen kahden päivän aikana.

resource:

Estii muistiinpanoja, jotka sisältävät ilmoitetun tyyppistä mediaa (audiota, kuvia tms.).

resource:application/pdf luettelee kaikki muistiinpanot, jotka sisältävät PDF-tiedoston.

resource:image/jpeg luettelee kaikki muistiinpanot, jotka sisältävät upotetun JPEG-kuvan.

resource:audio/* luettelee kaikki muistiinpanot, jotka sisältävät jonkin tyyppisen audiotiedoston.

latitude:

longitude:

altitude:

Etsii muistiinpanoja, jotka on luotu tietyissä koordinaateissa tai niiden lähellä.

latitude:37 luettelee kaikki muistiinpanot, joiden leveysaste on suurempi kuin 37. Lisää -‍latitude:38 hakuihisi näyttääksesi tulokset, joiden leveysaste on 37 - 38 astetta. longitude: ja altitude: toimivat samalla tavalla.

source:

Etsii muistiinpanoja niiden luomiseen käytetyn sovelluksen tai muun lähteen perusteella (esim. "mail.smtp" sähköpostitse lisätyille muistiinpanoille, "web.clip" Verkkoleikkurilla lisätyille muistiinpanoille jne.).

source:mobile.* luettelee kaikki muistiinpanot, jotka on luotu jonkinlaisella mobiilisovelluksella.

source:web.clip luettelee kaikki muistiinpanot, jotka on lisätty Verkkoleikkurilla.

todo:

Etsii muistiinpanoja, jotka sisältävät vähintään yhden valintaruudun.

todo:true luettelee kaikki muistiinpanot, jotka sisältävät valitun valintaruudun.

todo:false luettelee kaikki muistiinpanot, jotka sisältävät valitsemattoman valintaruudun.

todo:* luettelee kaikki valintaruudun sisältävät muistiinpanot riippumatta siitä, onko se valittu.

encryption:

Etsii muistiinpanoja, jotka sisältävät tekstiä, joka on salattu Evernoten kiinteällä salausjärjestelmällä.

encryption:

Huomautus: tämä operaattori ei vaadi muita arvoja.

Lisätietoja Evernoten hakuoperaattoreiden täydestä kirjastosta on osoitteessa Haun kielioppi ja spesifikaatiot.

LANGUAGES_PRODUCT

Avainsanat:

  • suodatus
  • haku
  • tarkennettu haku
  • hakeminen
  • syntaksi