Skriv nu

Skriv nu
< Forrige / Næste >

Skriv nu

1. Vælg papiret

Papirindstillinger

Når du har valgt en notesbog og bestemt dig for at oprette en ny note, så vil du blive bedt om at vælge en papirtype (standardtyperne er blankt papir, linjeret papir eller millimeterpapir), der skal bruges som baggrund for din note. Du kan når som helst ændre papirtypen, også selvom du allerede har skrevet eller tegnet i noten.

Der er flere samlinger, du kan vælge mellem, herunder storyboardskabeloner, musikscores og en lang række linjerede og ternede papirtyper. Få mere at vide

Hvis du vil ændre papirtypen for en side, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Tryk på knappen Papir (linjeret papir) på værktøjslinjen.
 2. Tryk på den papirtype, du vil bruge.
 
 

2. Gør mere med skriveredskaber

Værktøjer

Værktøjslinjen

 • Penultimate tool penPen (standard): Denne pen med en fin punktspids findes i følgende pennestørrelser: 01, 02, 05, 07 og 09. Det er standardværktøjet, der vises ved siden af fluebenet. Tryk for at udvide og se det komplette sæt værktøjer på værktøjslinjen. Når du har vagt et andet værktøj vil dette blive det aktuelle værktøj, som du skal trykke på for at udvide værktøjslinjen.
 • Close Penultimate toolbarSkjul værktøjslinje: Tryk på større end-tegnet ('>') for at skjule værktøjslinjen
 • Penultimate page traySidebjælke: Skub miniature-sidebjælken ud for at hoppe til et andet afsnit i noten, indsætte nye sider, slette sider eller rydde indholdet på en bestemt side.
 • Penultimate paper optionsPapir: Skift papirdesign på et hvilket som helst tidspunkt
 • Add picture to Penultimate noteBillede: Indsæt et billede eller foto, der er gemt på din enhed eller taget fra kamera
 • Connect stylusStylus: Tilslut din Jot Script Evernote Edition stylus (blå skive = OK; blå skråstreg = frakoblet)
 • Undo writingFortryd: Fortryd den seneste ændring eller redigering af noten
 • Redo writingGendan: Vend tilbage til den ændring eller redigering der senest er fortrudt
 • Penultimate eraserViskelæder: Udvisk uønskede mærker eller streger
 • Cut strokeKlip og kopiér: Klip/kopiér og indsæt valgte streger eller former
 • penultimate color pickerFarve: Vælg eller skift farven på pen eller highlighter
 • Penultimate highlighterHighlighter: Fremhæv med en transparent markør og vælg en strøgstørrelse: 02, 04 eller 06
 

3. Gem din note

Save changes to Penultimate noteTryk på fluebenet for at gemme eventuelle ændringer af din note, og for at vende tilbage til notelistevisningen

 

4. Organiser alt dit indhold

Flyt eller fjern afsnit på en side

Med knivværktøjet kan du vælge specifikke områder på siden, som du vil klippe ud eller kopiere. Derefter kan du indsætte dem hvor som helst på siden eller i en anden Penultimate-note i en helt anden separat notesbog.

Eksempel på klip/kopiér

Start med at vælge et bestemt afsnit på siden:

 1. Tryk på knivværktøjet
 2. Ved hjælp af din finger eller stylus kan du trække en linje omkring det område på siden, du vil kopiere eller klippe. Der vises en stiplet blå linje omkring området.
 

Gør følgende for at flytte eller fjerne et bestemt afsnit af siden:

 1. Tryk på Klip eller Kopiér.
 2. Tryk på og holde det sted nede, hvor du vil have, at centrum af det kopierede eller klippede område placeres. Knappen Sæt ind vises.
 3. Tryk på Sæt ind. Det kopierede eller klippede område vises på sin nye placering.

Administrer sider i en note

Tilføj eller fjern sider og sideindhold

Administrer sidemuligheder

Gør følgende for at tilføje eller fjerne sider og sideindhold:

 1. Tryk på de tre lodrette firkanter for at skubbe sidebjælken ud.
 2. Tryk på Rediger for at se liste med muligheder.
 3. Tryk for at vælge hver side, du ønsker at redigere, eller tryk på 'Rotér alle sider' for at skifte layoutet på hver eneste side i noten.
 4. Vælg en af de følgende muligheder: 'Slet*', 'Ryd indhold*' eller 'Ny note baseret på markering'.
 5. For at tilføje en ny side til noten skal du trykke på den side, du gerne vil have den nye side til at følge efter, og derefter trykke på '+' i bunden af bakken.
 6. Tryk på 'X' for at skjule sidebjælken.

*Bemærk: Penultimate tillader dig kun at slette sider, hvis der er mere end to eksisterende sider i noten, ligesom du kun kan slette indholdet på en side, hvis der findes indhold.

Flyt om på sider i en note

Omorganiser sidemuligheder

For at flytte om på rækkefølgen af notesider:

 1. Tryk på de tre lodrette firkanter for at skubbe sidebjælken ud.
 2. Tryk på Rediger for at se liste med muligheder.
 3. Tryk og hold nede på den side du ønsker at flytte.
 4. Træk siden op eller ned for at flytte den mod den ønskede placering.
 5. Løft din finger eller stylus væk fra skærmen når du er færdig med at flytte den.
 6. Tryk på 'X' for at skjule sidebjælken.

Vis og administrer noter og notesbøger

Penultimate organiserer alle dine noter i notesbøger, så du nemmere kan finde dem senere. Disse notesbøger synkroniseres og gemmes i din Evernote-konto.

  • Vis notesbøger: For at få vist hele din samling af Evernote-notesbøger skal du trykke på notesbogens navn øverst i notens skærm.

  • Vis noter i en notesbog:

   Tryk på en hvilken som helst notesbog (cirkel)

   Administrer noter og notesbøger

  • Omdøb en a note eller notesbog:

   Tryk og hold på noten eller notesbogen og skub din finger hen over 'i' for at omdøbe den.

  • Slet en note eller notesbog:

   Tryk og hold på en note eller notesbog og skub din finger hen over papirkurven for at slette den.

   Bemærk: Du kan kun slette en notesbog, hvis du er logget på Evernote og det ikke er den sidste notesbog i Penultimate (der skal altid være mindst én notesbog i Penultimate).

LANGUAGES_SUPPORT LANGUAGES_INCLUDE=tr,da,nl,fi,it,pt