Sådan annoteres billeder og PDF-filer i Evernote

Sådan annoteres billeder og PDF-filer i Evernote
< Forrige / Næste >

Sådan annoteres billeder og PDF-filer i Evernote

Med Evernote får du alle de værktøjer, du har brug for, til visuelt at kommunikere idéer, dele feedback og samarbejde med venner og kolleger. Du kan let annotere billeder og PDF-filer med linjer, former, pile med mere.

Annoter alle billeder i Evernote

Tilgængelig på Mac, Windows, iPhone, iPad og iPod touch samt Android

Eksempelannoteringer på et billede

 

 

Eksempelannoteringer i en PDF-fil

Premium-brugere kan annotere PDF-filer og inkludere en annoteringsoversigt

Hent Evernote Premium

 

Begynd at annotere

 • Mac

  Billedannotering på Mac
  PDF-annotering på Mac
   

  Billeder

  Tryk på Ctrl, mens du klikker på et billede, og vælg Annoter dette billedei pop op-menuen.

  PDF-filer

  Tryk på Ctrl, mens du klikker på en PDF-fil, og vælg Annoter denne PDF-fil i pop op-menuen.

   
 • Windows

  Billedannotering på Windows
  PDF-annotering på Windows
   

  Billeder

  Højreklik på et billede og vælg Annoter dette billedei pop op-menuen.

  PDF-filer

  Højreklik på en PDF-fil og vælg Annoter denne PDF-fil i pop op-menuen.

   
 • iPhone, iPad og iPod touch

  Billedannotering på iPhone
  PDF-annotering på iPhone
   

  Billeder

  Tryk for at åbne et billede indefra en note, og vælg derefter annoteringsknappen (bogstavet 'a' i en cirkel).

  PDF-filer

  Tryk for at åbne en PDF-fil indefra en note, og vælg derefter  annoteringsknappen (bogstavet 'a' i en cirkel).

   
 • Android

  Billedannotering på Android
  PDF-annotering på Android
   

  Billeder

  Tryk og hold på et billede indefra en note, og vælg derefter Annoter i pop op-menuen.

  PDF-filer

  Tryk og hold på en PDF-fil indefra en note, og vælg derefter Annoter i pop op-menuen.

   

Brug annoteringsværktøjer

Arrow toolPileværktøj

Brug pileværktøjet til at udpege et præcist sted eller element på et billede eller i PDF-filen ved hjælp af pile:

 1. Vælg pileværktøjet.
 2. Tryk ned og træk til det sted på billedet, som pilen skal pege på. Pilen peger og strækker i den retning, du trækker.
Tilføj pile
 
 

Line and shape toolLinje-& og formværktøjer

Brug linje- og formværktøjerne til at henlede opmærksomheden på specifikke områder.

Formværktøjsmuligheder

Gør følgende for at indsætte annoteringer med linjer og former på dit billede eller i din PDF-fil:

 1. Vælg ikonet for Linje- og formværktøjet for at få vist alle tilgængelige former
 2. Vælg ikonet for den form, du vil bruge (linjer, cirkler eller firkanter)
 3. Hold og træk hen over det område på billedet, hvor du ønsker, at figuren skal vises
Linjer og former
 
 

Text tool iconTekstværktøj

Brug tekstværktøjet til at føje tekst til dit billede eller din PDF-fil:

 1. Vælg ikonet for tekstværktøjet
 2. Klik på det sted, hvor teksten skal vises. Der vises en tekstmarkør.
 3. Skriv den tekst, du ønsker at få vist
 4. Hvis du vil redigere teksten eller ændre tekstformatet, skal du vælge den tekst, du vil redigere, for at få vist skydeknappen med muligheder, eller klikke i tekstfeltet for at redigere teksten
 5. Brug til/fra-knappen til at skifte mellem almindelig tekst eller tekst med omrids
Tekstværktøj
 
 

Skrive-& og fremhævelsesværktøjer

Brug skriveværktøjet til at frihåndstegne med digitalt blæk. Brug highlighter-værktøjet til at tilføje en transparent farve ovenpå.

Muligheder med skrive- og fremhævelsesværktøjerne

Gør følgende for at tegne på og fremhæve områder på dit billede:

 1. Tryk på ikonet for skrive- og fremhævelsesværktøjerne for at få vist de tilgængelige værktøjer
 2. Vælg værktøjsinkonet Pen for at frihåndstegne eller highlighter-ikonet for at fremhæve med transparent blæk.
 3. Brug et af værktøjerne til at holde og trække hen over billedet for at tegne med digitalt blæk.
 
 

Stamp tool iconStempelværktøj

Brug stempler, hvis du hurtigt vil give visuel feedback på dele af et billede. Således kan du på en nem måde lade andre vide, hvilke dele af billedet du kan lide, ikke kan lide eller har brug for flere oplysninger om. Du kan også føje korte tekstnoter til stemplerne.

Muligheder med stempler

Tilføj et stempel:

 1. Vælg ikonet for stempelværktøjet. Der vises en menu over tilgængelige stempler.
 2. Vælg det stempel, du vil bruge
 3. Klik et vilkårligt sted på billedet eller den PDF-side, du vil tilføje stemplet på
Tilføj stempler
 

Føj tekst til et stempel:

 1. Vælg det stempel, du vil føje tekst til. Redigeringsindstillingerne for stemplet vises rundt om stemplet.
 2. Vælg ikonet for stempeltekstværktøjet, der er vist med bogstavet "a". Ikonet ændres til et tekstfelt.
 3. Gå i gang med at skrive for at føje tekst til stemplet. Du kan tilføje op til 16 tegn.
Føj tekst til et stempel
 

Føj en pil til et stempel:

 1. Vælg det stempel, du vil føje en pil til. Redigeringsindstillingerne for stemplet vises rundt om stemplet.
 2. Vælg ikonet +. Ikonet + ændres til et blåt forankringspunkt, og der vises en pil til venstre for stemplet.
 3. Du kan rotere pilen til et andet sted på stemplet ved at trykke på det blå forankringspunkt og trække det til et andet punkt omkring stemplet.
Føj pile til stempler
 
 

Pixelate toolPixeleringsværktøj

(kun tilgængelig til billeder)

Brug pixeleringsværktøjet til at sløre dele af et billede, du ikke vil dele, såsom ansigter eller andre personlige oplysninger.

 1. Tryk på ikonet for pixelering
 2. Hold og træk hen over det område, du ønsker at pixelere.
Pixelering
 
 

Crop tool iconBeskærings-& og størrelsestilpasningsværktøjer

(kun tilgængelig til billeder)

Beskæringsværktøj: Brug beskæringsværktøjet til kun at vælge den del af billedet, du vil have vist, og fjerne resten

 1. Vælg ikonet for beskæringsværktøjet. På en Mac kan du skifte mellem beskærings- og størrelsestilpasningsværktøjer ved hjælp af en til/fra-knap.
 2. Tryk ned og træk hen over det område af billedet, du vil have vist. Når du løfter fingeren, fjernes alt uden for det valgte område.
Beskær
 

Størrelsestilpasningsværktøj: Brug dette værktøj til at øge eller reducere billedstørrelsen.

 1. Vælg ikonet for størrelsestilpasningsværktøjet. Du kan skifte mellem værktøjer til beskæring og tilpasning af størrelse ved hjælp af en vippekontrakt
 2. Vælg den procentdel eller de dimensioner, du vil øge eller reducere billedstørrelsen til.

Bemærk: Størrelsestilpasningsværktøjet er på nuværende tidspunkt kun tilgængeligt på Mac.

Tilpas størrelse

 
 

Farve- og strøgmuligheder

Vælg en farve til dine tekst-, pile- og formannotationer.

Farvemuligheder
 

Vælg en strøgstørrelse til dine tekst-, pile- og formannotationer.

Strøgmuligheder
 
 

PDF options menuFlere redigeringsmuligheder

Ud over annotationsværktøjerne giver Evernote også andre muligheder for at ændre det almindelige layout af dine billeder og PDF-filer. Du kan få adgang til disse muligheder, mens du er i annotationsvisning, ved at vælge menuen Indstillinger, der normalt findes øverst på skærmen.

Følgende redigeringsmulighed er tilgængelig på alle platforme og enheder:

 • Ryd annoteringer: Fjerner alle annoteringer på et bestemt billede eller i en PDF-fil. I forbindelse med PDF-filer betyder det, at annoteringer, der er indsat på alle sider i en PDF-fil, fjernes.

Bemærk: for Windows Desktop skal du vælge Rediger > Ryd annoteringer.

De følgende redigeringsmuligheder er tilgængelige på Mac og iPhone samt iPad, iPod touch og Android:

 • Vend (gælder kun for billeder på Mac): Billeder vendes vandret (lige som en side i en bog vendes fra venstre mod højre eller omvendt), og eventuelle annoteringer på billedet spejles også. Tekstblokke vises som afspejlinger af den oprindelige tekst, når billedet vendes, i højere grad end enkelte tegn eller ord.
 • Roter: Roterer det aktuelle billede (eller PDF-side på en Mac) 90 grader med eller mod uret.
 • Slet PDF-side (gælder kun for PDF-filer på en Mac): Sletter den PDF-side, der redigeres i øjeblikket (tilgængelige på computerklienter).

Bemærk! Du kan annotere en note, selvom den ikke indeholder billeder eller PDF-filer. Du skal blot vælge Annoter hele noten som PDF-fil, hvorefter Evernote konverterer hele noten til en enkelt PDF-side, du kan annotere

Det er pt. muligt at annotere en hel note som en annoteret PDF på Evernote til Mac.

 

Inkluder en annoteringsoversigt

Bemærk: Dette gælder kun PDF-filer og er i øjeblikket ikke tilgængeligt på Evernote Web.

Oversigt over annoteringer

Gør det lettere for dine venner og kolleger at gennemse alle dine PDF-annoteringer ved at tilføje en annoteringsoversigtsside som den første side i den PDF-fil, du planlægger at dele.

I denne annoteringsoversigt, der vises i visningen for redigeringsværktøjet til noter, vises følgende oplysninger:

 • Antal annotationer: En løbende optælling af antallet af gange, hver type annotation bruges i et dokument.
  Annotation summary count
 • Uddragsoversigt: Beskårede områder i en PDF-fil, der viser præcist, hvor på en side, hver enkelt annotering vises. Det gør det let for andre hurtigt at gennemse og forholde sig til dine idéer og kommentarer, uden at de behøver at søge i hele dokumentet.

  Annotation Summary

Sådan inkluderes en annoteringsoversigt:

 • Mac: vælg muligheden Inkluder annoteringsoversigt når du er i PDF-annoteringsvisning.
 • iPhone, iPad og iPod touch: Vælg Inkluder oversigt fra  menuen Indstillinger for dokument (tre prikker (...) til venstre for "Gem" øverst til højre).
 • Android: Tryk på de tre lodrette prikker i øverste højre hjørne og vælg Inkluder annoteringsoversigt.
 • Windows: Vælg Rediger > Inkluder annoteringsoversigt fra vinduesmenulinjen for annotering.

LANGUAGES_PRODUCT

Nøgleord:

 • annoter
 • annotering
 • tegn
 • blæk
 • markering
 • markering
 • PDF-markering
 • PDF-oversigt
 • skitse