Annoter billeder og PDF-filer

Annoter billeder og PDF-filer
< Forrige / Næste >

Annoter billeder og PDF-filer

Med Evernote får du alle de værktøjer, du har brug for, til visuelt at kommunikere idéer, dele feedback og samarbejde med venner og kolleger. Du kan let annotere billeder og PDF-filer med linjer, former, pile med mere.

Bemærk: Annotering af billeder er tilgængelig for alle kunder. PDF-annotering er kun tilgængelig for kunder med et Evernote Premium-, Personal-, Professional- eller Teams-abonnement.

Annoter et billede eller en PDF-fil

 • Mac

  Billedannotering på Mac
  PDF-annotering på Mac
   

  Billeder

  Det nye Evernote til Mac: Klik på et billede inde fra en note og vælg blyantikonet over billedet, eller højreklik og vælg Annoter dette billede i pop op-menuen.


  Ældre version af Evernote til Mac
  : Højreklik på et billede inde fra en note og vælg Annoter dette billede i pop op-menuen.

  PDF-filer

  Det nye Evernote til Mac: Højreklik på en PDF-fil inde fra en note og vælg blyantikonet over PDF-filen, eller vælg Annoter denne PDF-fil i pop op-menuen.


  Ældre version af Evernote til Mac
  : Højreklik på en PDF-fil inde fra en note og vælg Annoter denne PDF-fil i pop op-menuen.

   
 • Windows

  Billedannotering på Windows
  PDF-annotering på Windows
   

  Billeder

  Det nye Evernote til Windows: Klik på et billede inde fra en note og vælg blyantikonet over billedet, eller højreklik og vælg Annoter dette billede i pop op-menuen.


  Ældre version af Evernote til Windows
  : Højreklik på et billede inde fra en note og vælg Annoter dette billede i pop op-menuen.

  PDF-filer

  Det nye Evernote til Windows: Højreklik på en PDF-fil inde fra en note og vælg blyantikonet over PDF-filen, eller vælg Annoter denne PDF-fil i pop op-menuen.


  Ældre version af Evernote til Windows
  : Højreklik på en PDF-fil inde fra en note og vælg Annoter dette billede i pop op-menuen.

   
 • iPhone, iPad og iPod touch

  Billedannotering på iPhone
  PDF-annotering på iPhone
   

  Billeder

  Tryk for at åbne et billede indefra en note, og vælg derefter annoteringsknappen (bogstavet 'a' i en cirkel).

  PDF-filer

  Tryk for at åbne en PDF-fil indefra en note, og vælg derefter annoteringsknappen (bogstavet 'a' i en cirkel).

   
 • Android

  Billedannotering på iPhone
  PDF-annotering på iPhone
   

  Billeder

  Tryk for at åbne et billede indefra en note, og vælg derefter annoteringsknappen (bogstavet 'a' i en cirkel).

  PDF-filer

  Tryk for at åbne en PDF-fil indefra en note, og vælg derefter annoteringsknappen (bogstavet 'a' i en cirkel).

   

Annotationsværktøjer

Arrow toolPileværktøj

Brug pileværktøjet til at udpege et præcist sted eller element på et billede eller i PDF-filen ved hjælp af pile:

 1. Vælg pileværktøjet.
 2. Tryk ned og træk til det sted på billedet, som pilen skal pege på. Pilen peger og strækker i den retning, du trækker.
Tilføj pile
 
 

Line and shape toolLinje- og formværktøjer

Brug linje- og formværktøjerne til at henlede opmærksomheden på specifikke områder.

Muligheder for linje- og formværktøj

Gør følgende for at indsætte annoteringer med linjer og former på dit billede eller i din PDF-fil:

 1. Vælg ikonet for Linje- og formværktøjet for at få vist alle tilgængelige former
 2. Vælg ikonet for den form, du vil bruge (linjer, cirkler eller firkanter)
 3. Hold og træk hen over det område på billedet, hvor du ønsker, at figuren skal vises
Linjer og former
 
 

Text tool iconTekstværktøj

Brug tekstværktøjet til at føje tekst til dit billede eller din PDF-fil:

 1. Vælg ikonet for tekstværktøjet
 2. Klik på det sted, hvor teksten skal vises. Der vises en tekstmarkør.
 3. Skriv den tekst, du ønsker at få vist
 4. Hvis du vil redigere teksten eller ændre tekstformatet skal du vælge den tekst, du vil redigere, for at få vist skydeknappen med muligheder, eller alternativt klikke i tekstfeltet for at redigere teksten
 5. Brug til/fra-knappen til at skifte mellem almindelig tekst eller tekst med omrids
Tekstværktøj
 
 

Skrive- og fremhævelsesværktøjer

Brug skriveværktøjet til at frihåndstegne med digitalt blæk. Brug highlighter-værktøjet til at tilføje en transparent farve ovenpå.

Muligheder for pen og highlight

Gør følgende for at tegne på og fremhæve områder på dit billede:

 1. Tryk på ikonet for Blyant & Highlighter for at få vist de tilgængelige værktøjer
 2. Vælg værktøjsikonet Blyant for at frihåndstegne eller vælg Highlighter-ikonet for at highlighte med transparent blæk.
 3. Brug et af værktøjerne til at holde og trække hen over billedet for at tegne med digitalt blæk.
 
 

Stamp tool iconStempelværktøj

Brug stempler, hvis du hurtigt vil give visuel feedback på dele af et billede. Således kan du på en nem måde lade andre vide, hvilke dele af billedet du kan lide, ikke kan lide eller har brug for flere oplysninger om. Du kan også føje korte tekstnoter til stemplerne.

Muligheder for stempel

Tilføj et stempel:

 1. Vælg ikonet for stempelværktøjet. Der vises en menu over tilgængelige stempler.
 2. Vælg det stempel, du vil bruge
 3. Klik et vilkårligt sted på billedet eller den PDF-side, du vil tilføje stemplet på
Tilføj stempler
 

Føj tekst til et stempel:

 1. Vælg det stempel du vil føje tekst til. Redigeringsmulighederne for stemplet vises rundt om stemplet.
 2. Vælg ikonet for stempeltekstværktøjet, der er vist med bogstavet "a". Ikonet ændres til et tekstfelt.
 3. Gå i gang med at skrive for at føje tekst til stemplet. Du kan tilføje op til 16 tegn.
Føj tekst til et stempel
 

Føj en pil til et stempel:

 1. Vælg det stempel du vil føje en pil til. Redigeringsmulighederne for stemplet vises rundt om stemplet.
 2. Vælg ikonet +. Ikonet + ændres til et blåt forankringspunkt, og der vises en pil til venstre for stemplet.
 3. Du kan rotere pilen til et andet sted på stemplet ved at trykke på det blå forankringspunkt og trække det til et andet punkt omkring stemplet.
Føj pile til stempler
 
 

Pixelate toolPixeleringsværktøj

(kun tilgængelig til billeder)

Brug pixeleringsværktøjet til at sløre dele af et billede, du ikke vil dele, såsom ansigter eller andre personlige oplysninger.

 1. Tryk på ikonet for pixelering
 2. Hold og træk hen over det område, du ønsker at pixelere.
Pixelering
 
 

Crop tool iconBeskærings-& og størrelsestilpasningsværktøjer

(kun tilgængelig til billeder)

Beskæringsværktøj: Brug beskæringsværktøjet til kun at vælge den del af billedet, du vil have vist, og fjerne resten

 1. Vælg ikonet for beskæringsværktøjet. På en Mac kan du skifte mellem beskærings- og størrelsestilpasningsværktøjer ved hjælp af en til/fra-knap.
 2. Tryk ned og træk hen over det område af billedet, du vil have vist. Når du løfter fingeren, fjernes alt uden for det valgte område.
Beskær
 

Størrelsestilpasningsværktøj: Brug dette værktøj til at øge eller reducere billedstørrelsen.

 1. Vælg ikonet for størrelsestilpasningsværktøjet. Du kan skifte mellem værktøjer til beskæring og tilpasning af størrelse ved hjælp af en vippekontrakt
 2. Vælg den procentdel eller de dimensioner, du vil øge eller reducere billedstørrelsen til.

Bemærk: Størrelsestilpasningsværktøjet er på nuværende tidspunkt kun tilgængeligt i Evernote til Mac.

Tilpas størrelse

 
 

Muligheder for farve og penselstrøg

Vælg en farve til dine tekst-, pile- og formannotationer.

Farvemuligheder
 

Vælg en strøgstørrelse til dine tekst-, pile- og formannotationer.

Muligheder for penselstrøg
 
 

PDF options menuFlere redigeringsmuligheder

Ud over annoteringsværktøjerne giver Evernote dig også andre metoder til at ændre det generelle layout på dine billeder og PDF-filer. Du kan få adgang til disse muligheder mens du er i annoteringsvisningen ved at vælge menuen Muligheder, der normalt er placeret øverst på skærmen.

Følgende redigeringsmulighed er tilgængelig på alle platforme og enheder:

 • Ryd annoteringer: Fjerner alle annoteringer på et bestemt billede eller i en PDF-fil. I forbindelse med PDF-filer betyder det, at annoteringer, der er indsat på alle sider i en PDF-fil, fjernes. I Windows skal du vælge Rediger> Ryd annoteringer.

De følgende redigeringsmuligheder er tilgængelige på Mac (Legacy-app) og iPhone samt iPad, iPod Touch og Android:

 • Vend (gælder kun for billeder på en Mac): Billeder vendes vandret (præcis som en side i en bog der vendes fra venstre mod højre eller omvendt), og eventuelle annoteringer på billedet spejles tilsvarende. Tekstblokke vises som afspejlinger af den oprindelige tekst når billedet vendes og ikke som individuelle tegn eller ord.
 • Rotér: Roterer det aktuelle billede (eller den pågældende PDF-side på en Mac) 90 grader med uret eller mod uret.
 • Slet PDF-side (gælder kun for PDF-filer): Sletter den PDF-side der redigeres i øjeblikket (tilgængelige på stationær computer).

Bemærk: I Evernote til Mac kan du annotere en note selvom den ikke indeholder billeder eller PDF-filer. Du skal blot højreklikke og vælge Annoter hele noten som PDF-fil, hvorefter Evernote konverterer hele noten til en enkelt PDF-side, som du kan annotere.

LANGUAGES_PRODUCT

Nøgleord:

 • annoter
 • annotering
 • tegn
 • blæk
 • markering
 • markering
 • PDF-markering
 • skitch