Markér billeder og PDF-filer

Markér billeder og PDF-filer
< Forrige / Næste >

Markér billeder og PDF-filer

Det er nemt at lave markeringer på et billede. Du skal bare trykke på et af ikonerne i nederste højre eller venstre hjørne af skærmbilledet for at udvide eller skjule henholdsvis markeringsværktøjerne og stilmenuen.

Bemærk: Når du bruger kamerafunktionen Hurtig markering, skal du klikke på Flere værktøjer øverst på skærmen for at få adgang til alle værktøjerne.

Skitch-værktøjer

Når du først har oprettet eller åbnet et billede eller PDF-fil i Skitch, skal du klikke på pileværktøjet (klik på panoreringsværktøjet for at markere PDF-filer) for at få vist markeringsværktøjer. Når du først har tilføjet markeringer, skal du klikke på den røde cirkel til venstre på skærmen for at udvide stilmenuen.

 

Sådan bruger du markeringsværktøjerne

Arrow toolPileværktøj

Brug pileværktøjet til at udpege et præcist sted eller element på et billede eller i PDF-filen ved hjælp af pile:

 1. Vælg pileværktøjet.
 2. Tryk ned og træk til det sted på billedet, som pilen skal pege på. Pilen peger og strækker i den retning, du trækker.
Tilføj pile
 
 

Line shape tools iconLinje- & Figurværktøjer

Brug linje- og figurværktøjerne til at henlede opmærksomheden på specifikke områder.

Muligheder for figurværktøj

Gør følgende for at lave markeringer med linjer og former på dit billede eller i din PDF-fil:

 1. Vælg ikonet for Linje- og figurværktøjet for at få vist alle tilgængelige former
 2. Vælg ikonet for den form, du vil bruge (linjer, cirkler eller firkanter)
 3. Hold og træk hen over det område på billedet, hvor du ønsker, at figuren skal vises
Linjer og former
 
 

Text tool iconTekstværktøj

Brug tekstværktøjet til at føje tekst til dit billede eller din PDF-fil:

 1. Vælg ikonet for tekstværktøjet
 2. Klik på det sted, hvor teksten skal vises. Der vises en tekstmarkør.
 3. Skriv den tekst, du ønsker at få vist
 4. Hvis du vil redigere teksten eller ændre tekstformatet, skal du vælge den tekst, du vil redigere, for at få vist skydeknappen med muligheder, eller klikke i tekstfeltet for at redigere teksten
 5. Brug til/fra-knappen til at skifte mellem almindelig tekst eller tekst med omrids
Tekstværktøj
 
 

Highlight tools iconSkrive- & Highlighter-værktøjer

Brug skriveværktøjet til at frihåndstegne med digitalt blæk. Brug highlighter-værktøjet til at tilføje en transparent farve ovenpå.

Muligheder med skrive- og fremhævelsesværktøjerne

Gør følgende for at tegne på og fremhæve områder på dit billede:

 1. Tryk på ikonet for skrive- og fremhævelsesværktøjerne for at få vist de tilgængelige værktøjer
 2. Vælg ikonet for skrive-værktøjet for at frihåndstegne eller highlighter-værktøjet for at fremhæve med transparent blæk.
 3. Brug et af værktøjerne til at holde og trække hen over billedet for at tegne med digitalt blæk.
Skrivehighlighter-værktøjer
 
 

Stamp tool iconStempelværktøj

Brug stempler, hvis du hurtigt vil give visuel feedback på dele af et billede. Således kan du på en nem måde lade andre vide, hvilke dele af billedet du kan lide, ikke kan lide eller har brug for flere oplysninger om. Du kan også føje korte tekstnoter til stemplerne.

Muligheder med stempler

Tilføj et stempel:

 1. Vælg ikonet for stempelværktøjet. Der vises en menu over tilgængelige stempler.
 2. Vælg det stempel, du vil bruge
 3. Klik et vilkårligt sted på billedet eller den PDF-side, du vil tilføje stemplet på
Tilføj stempler
 

Føj tekst til et stempel:

 1. Vælg det stempel, du vil føje tekst til. Redigeringsindstillingerne for stemplet vises rundt om stemplet.
 2. Vælg ikonet for stempeltekstværktøjet, der er vist med bogstavet "a". Ikonet ændres til et tekstfelt.
 3. Gå i gang med at skrive for at føje tekst til stemplet. Du kan tilføje op til 16 tegn.
Føj tekst til et stempel
 

Føj en pil til et stempel:

 1. Vælg det stempel, du vil føje en pil til. Redigeringsindstillingerne for stemplet vises rundt om stemplet.
 2. Vælg ikonet +. Ikonet + ændres til et blåt forankringspunkt, og der vises en pil til venstre for stemplet.
 3. Du kan rotere pilen til et andet sted på stemplet ved at trykke på det blå forankringspunkt og trække det til et andet punkt omkring stemplet.
Føj pile til stempler
 
 

Emoticon toolHumørikon-værktøj

Humørikon

For at tilføje humørikoner til et billede eller en PDF-fil:

 1. Tryk på Humørikonet. Der vises en menu over tilgængelige humørikoner.
 2. Klik på den humørikon, du vil bruge.
Eksempel på humørikon
 
 

Blur toolSløringsværktøj

(kun tilgængelig til billeder)

Brug sløringsværktøjet til at sløre dele af et billede, du ikke vil dele, såsom ansigter eller andre personlige oplysninger.

 1. Tryk på ikonet for Sløring
 2. Hold og træk hen over det område, du ønsker at sløre.
Sløring
 
 

Farve- og strøgmuligheder

Vælg en farve til dine tekst-, pile- og formmarkeringer.

Farvemuligheder
 

Vælg en strøgstørrelse til dine tekst-, pile- og formmarkeringer.

Strøgmuligheder
 
 

Flere redigeringsmuligheder

Ud over markeringsværktøjerne giver Evernote også andre muligheder for at ændre det almindelige layout af dine billeder. Du kan få adgang til disse muligheder ved at klikke på værktøjerne øverst på skærmen.

Der er følgende tilgængelige redigeringsmuligheder:

 • Fortryd: Fortryd den seneste markering, der er tilføjet eller ændret.
 • Fjern alle markeringer: Fjerner alle markeringer på et bestemt billede eller i en PDF-fil. I forbindelse med PDF-filer betyder det, at markeringer, der er indsat på hver side i en PDF-fil, fjernes. Klik på Slet alle markeringer via rullemenuen Indstillinger øverst på skærmen.
 • Roter (gælder kun for billeder): Roterer det aktuelle billede (eller PDF-side på en Mac) 90 grader med eller mod uret. Klik på Roter via rullemenuen Indstillinger øverst på skærmen.

 

Crop tool iconBeskærings- & Størrelsestilpasningsværktøj

(kun tilgængelig til billeder)

Beskæringsværktøj: Brug beskæringsværktøjet til kun at vælge den del af billedet, du vil have vist, og fjerne resten

 1. Vælg ikonet Beskæringsværktøj (Android: Vælg Beskærfra menuen Indstillinger.) På en Mac kan du skifte mellem værktøjer til beskæring og tilpasning af størrelse ved hjælp af en vippekontrakt.
 2. Tryk ned og træk hen over det område af billedet, du vil have vist. Når du løfter fingeren, fjernes alt uden for det valgte område.
Beskær
 

Størrelsestilpasningsværktøj: Brug dette værktøj til at øge eller reducere billedstørrelsen

 1. Vælg ikonet for størrelsestilpasningsværktøjet. Du kan skifte mellem værktøjer til beskæring og tilpasning af størrelse ved hjælp af en vippekontrakt.
 2. Vælg den procentdel eller indtast de dimensioner, du ønsker at forstørre eller reducere billedstørrelsen til

Bemærk, at størrelsestilpasningsværktøjet i øjeblikket er tilgængelig på Mac-computere.

Tilpas størrelse

 

 

Pan tool for PDF MarkupMarker PDF-filer

Markering af PDF-fil

Når du først har åbnet en PDF-fil i Skitch, skal du klikke på Panoreringsikonen for at markere den med Skitch-værktøjet. Gør det lettere for dine venner og kolleger at gennemse alle dine PDF-markeringer ved at tilføje en markeringsoversigtsside som den første side i den PDF-fil, du har tænkt dig at dele.

Markeringsoversigtsiden viser følgende oplysninger:

 • Antal markeringer: En løbende optælling af antallet af gange, hver type markering bruges i et dokument

  Markeringsoversigt

 • Markeringsoversigt: Beskårede områder af en PDF-fil, der viser præcist, hvor på en side, hver enkelt markering vises. Det gør det let for andre hurtigt at gennemse og forholde sig til dine idéer og kommentarer, uden at de behøver at søge i hele dokumentet.

  Markering af PDF-filer med Skitch

For at inkludere en markeringsoversigt skal du trykke på knappen Del (Send) øverst på skærmen og vælge Del med oversigt via rullemenuen.

LANGUAGES_PRODUCT