Del, eksporter og udskriv dine noter

Del, eksporter og udskriv dine noter
< Forrige / Næste >

Del, eksporter og udskriv dine noter

Penultimate gør det nemt at dele og sikkerhedskopiere alle dine tegninger og håndskrevne noter via -email, som links eller som PDF-filer.

Del noter via e-mail eller sociale netværk

Hvis du er logget på Evernote i Penultimate, kan du e-maile et offentligt link (URL) til din note, eller du kan slå et link (URL) op til din note med en hvilken som helst social netværksapp, som du er logget ind på via din enhed.

Indstillingen Notedeling

For at e-maile en note eller slå den op som et link:

Fra notessiden skal du trykke og holde nede på en note, og derefter skubbe din finger over delingsknappen (felt med pil op). Vælg 'Mail' eller en social netværksapp for enten at sende noten via e-mail eller slå den op.

 

Når dine noter er synkroniseret med din Evernote-konto, kan du dele dem på samme måde som alle andre noter i Evernote.

Læs mere om at dele noter i Evernote

 

Eksporter og udskriv noter

Zoomtilstand
  1. Åbn en hvilken som helst note, tryk og hold på en note
  2. Før din finger over delingsknappen (felt med en pil der peger opad).
 

For at eksportere noter til deling eller backup:

  • For at eksportere som en PDF-fil: Vælg 'Eksporter PDF-fil'
  • For at udskrive: Vælg 'Udskriv' for at udskrive PDF-filen

For at eksportere Penultimate-noter som Evernote-backupfiler (.ENEX):

  1. Log ind på Evernote fra Penultimate.
  2. Synkroniser dine Penultimate-noter med Evernote og få adgang til dem fra en hvilken som helst computer eller mobile enhed.
  3. Når du er i Evernote kan noter og hele notesbøger ligeledes gemmes som Evernote-backupfiler (.ENEX) fra en hvilken som helst computer.

Mere om, hvordan du opretter og gendanner noter i Evernote

 

Opret sikkerhedskopier af dine noter i Dropbox (eller andre understøttede apps)

For at oprette sikkerhedskopier af dine noter i Dropbox som PDF-filer eller Penultimate-backupfiler (.PEN):

  1. Kontroller, at du har installeret Dropbox på din enhed, og at du er logget på Dropbox fra siden med Penultimate-indstillinger. Aktiver .PEN-formatet, hvis du vil eksportere PEN-filer.
  2. Åbn en hvilken som helst note, tryk og hold nede på noten, og før derefter din finger over delingsknappen (felt med en pil der peger opad). Vælg 'Eksporter PDF-fil' (eller 'Eksporter PEN-fil'*), og vælg derefter Dropbox eller en anden understøttet app, du vil gemme noten i.

Mere om, hvordan du opretter og gendanner noter i Evernote

* Bemærk: Du kan også eksportere dine noter som Evernote Penultimate-backupfiler (.PEN) hvis du har programmer, der understøtter dem.

LANGUAGES_SUPPORT LANGUAGES_INCLUDE=tr,da,nl,fi,it,pt