Klávesové zkratky pro Evernote na Chromebook

Klávesové zkratky pro Evernote na Chromebook
< Předchozí / Další >

Klávesové zkratky pro Evernote na Chromebook

Běžné činnosti v Evernote je možné zadávat prakticky výhradně klávesnicí. Dole uvádíme vyčerpávající seznam všech klávesových zkratek dostupných na Chromebooku.

V celé aplikaci

Tyto zkratky budou fungovat, když je aplikace Evernote aktivní.

Akce Zkratka
Nová poznámka Ctrl + Alt + N
Nový úkol Alt + T
Přejít na vyhledávací panel Ctrl + Alt + F
Zobrazit seznam všech poznámek Ctrl + Alt + 1
Zpět Ctrl + [
Zobrazit klávesové zkratky Alt + /

Editor poznámek

Tyto zkratky budou fungovat při úpravě poznámky.

Akce Zkratka
Tučné Ctrl + B
Kurzíva Ctrl + I
Podtržení Ctrl + U
Přeškrtnuté Ctrl + T
Zvýraznit Ctrl + Shift + H
Seznam odrážek Ctrl + Shift + B
Číslovaný seznam Ctrl + Shift + O
Kontrolní seznam Ctrl + Shift + C
Zpět Ctrl + Z
Znovu Ctrl + Y
Zvětšit odsazení Ctrl + M
Zmenšit odsazení Ctrl + Shift + M

LANGUAGES_PRODUCT

Klíčová slova:

  • klávesové zkratky
  • zkratky
  • hotkeys
  • klávesová zkratka
  • klávesové zkratky
  • zkratky