Export poznámek do PDF

Export poznámek do PDF
< Předchozí / Další >

Export poznámek do PDF

Dialogové okno exportu do PDF

Pomocí aplikace Evernote na Mac nebo Windows můžete vyexportovat kopii jakékoli poznámky a uložit ji do počítače jako PDF. Poznámku můžete do PDF vyexportovat několika způsoby.

Export jedné poznámky

Poznámky vyexportujete do PDF v závislosti na svém operačním systému podle kroků dole.

 • Mac

  1. Klikněte na tlačítko Další akce (tři tečky) v pravém horním rohu poznámky a vyberte možnost Exportovat jako PDF….
  2. Vyberte si konfiguraci stránky.
  3. Klikněte na možnost Exportovat.
 • Windows

  1. Klikněte na tlačítko Další akce (tři tečky) v pravém horním rohu poznámky a vyberte možnost Exportovat jako PDF….
  2. Vyberte si konfiguraci stránky.
  3. Klikněte na možnost Exportovat.

Export několika poznámek

Několik poznámek vyexportujete do PDF v závislosti na svém operačním systému podle kroků dole.

 • Mac

  1. V seznamu poznámek klikněte na poznámku, poté podržte klávesu Shift na klávesnici a vyberte jinou poznámku. Tím vyberte všechny poznámky mezi dvěma vybranými poznámkami.
  2. Na modrém panelu ve spodní části obrazovky klikněte na tlačítko Další akce (tři tečky) a vyberte možnost Exportovat jako PDF....
  3. Vyberte si konfiguraci stránky.
  4. Klikněte na možnost Exportovat.

  Poznámka: Při výběru poznámek můžete také podržet klávesu Command, čímž vyberete poznámky, které nejsou hned po sobě.

 • Windows

  1. V seznamu poznámek klikněte na poznámku, poté podržte klávesu Shift na klávesnici a vyberte jinou poznámku. Tím vyberte všechny poznámky mezi dvěma vybranými poznámkami.
  2. Na modrém panelu ve spodní části obrazovky klikněte na tlačítko Další akce (tři tečky) a vyberte možnost Exportovat jako PDF....
  3. Vyberte si konfiguraci stránky.
  4. Klikněte na možnost Exportovat.

  Poznámka: Při výběru poznámek můžete také podržet klávesu Ctrl, čímž vyberete poznámky, které nejsou hned po sobě.

Export celého zápisníku

S předplatným tarifu Professional nebo Teams můžete exportovat celý zápisník jako jedno PDF. Pokud to tak chcete udělat, postupujte v závislosti na svém operačním systému podle kroků dole.

 • Mac

  1. Napravo od zápisníku v seznamu zápisníků klikněte na tlačítko Další akce (tři tečky) a vyberte možnost Exportovat jako PDF....
  2. Vyberte si konfiguraci stránky.
  3. Klikněte na možnost Exportovat.
 • Windows

  1. Napravo od zápisníku v seznamu zápisníků klikněte na tlačítko Další akce (tři tečky) a vyberte možnost Exportovat jako PDF....
  2. Vyberte si konfiguraci stránky.
  3. Klikněte na možnost Exportovat.

Obecná konfigurace stránek

Při exportu poznámek máte několik základních možností, jak exportované PDF naformátovat.

 • Velikost papíru – Vyberte si z řady standardních velikostí papíru.
 • Orientace – Volba mezi orientací na výšku a na šířku.
 • Okraje – Vyberte si ze seznamu předdefinovaných okrajů, nebo zvolte a zadejte vlastní okraje.

Další konfigurace stránek

S předplatným tarifu Professional nebo Teams máte ještě další možnosti formátování exportovaného PDF.

 • Čísla stránek – Zahrnutí číslování stránek můžete zapnout nebo vypnout, máte možnost také vybrat umístění čísel na stránce.
 • Pořadí poznámek – Při exportu více poznámek najednou můžete zvolit pořadí, v jakém budou poznámky v PDF umístěny. Najeďte na poznámku a přetažením úchytu vlevo změňte pořadí poznámek. Klepnutím na tlačítko odebrat vpravo odstraníte poznámku ze seznamu pro export.
 • Oddělení poznámek – Při exportu více poznámek najednou můžete zvolit, zda má každá poznámka začínat na nové stránce, nebo hned za předchozí poznámkou.

LANGUAGES_PRODUCT