Ukládání změn v poznámkách

Ukládání změn v poznámkách
< Předchozí / Další >

Ukládání změn v poznámkách

Ve většině případů se změny provedené v poznámkách ukládají automaticky. Mezi našimi aplikacemi na počítače a mobilní zařízení však panují drobné rozdíly. Kromě toho mějte na paměti, že Evernote dokáže synchronizovat uložené změny pouze tehdy, když jste připojeni k internetu.

 • Mac

  Změny provedené v poznámce se pravidelně ukládají automaticky. Pokud chcete ve starší verzi Evernote pro Mac synchronizovat okamžitě, klikněte v horní části aplikace na tlačítko synchronizace.

  Upozornění: Možnost okamžité synchronizace na povel není v novém Evernote pro Mac k dispozici, jelikož změny se budou ukládat automaticky. V pravém dolním rohu Evernote uvidíte po dokončení ukládání informaci „Všechny změny uloženy“.

 • Windows

  Změny provedené v poznámce se pravidelně ukládají automaticky. Pokud chcete synchronizovat okamžitě, klikněte v horní části aplikace na tlačítko synchronizace.

  Upozornění: Možnost okamžité synchronizace na povel není v novém Evernote pro Windows k dispozici, jelikož změny se budou ukládat automaticky. V pravém dolním rohu Evernote uvidíte po dokončení ukládání informaci „Všechny změny uloženy“.

 • iPhone, iPad a iPod touch

  The new Evernote for iOS

  Po úpravě poznámky klepněte v levém horním rohu na zelené zaškrtávací znaménko a změny uložte.

  Older version of Evernote for iOS

  Z poznámky odejděte a změny uložte klepnutím na šipku zpět.

  Upozornění: Pokud používáte Evernote v iPadu s rozdělenou obrazovkou a máte zobrazen seznam poznámek a tělo poznámky, změny můžete uložit prostým přechodem na jinou poznámku.

 • Android

  Z poznámky odejděte a změny uložte klepnutím na šipku zpět.

 • Web

  Změny provedené v poznámce se automaticky uloží.

LANGUAGES_PRODUCT

Klíčová slova:

 • synchronizace