Úprava tabulky

Úprava tabulky
< Předchozí / Další >

Úprava tabulky

Tabulkový editor umožňuje přizpůsobit vzhled a formu tabulek. Můžete upravit spoustu parametrů tak, jak popisujeme níže.

Upozornění: Úprava tabulek na iOS a Androidu je k dispozici pouze ve verzích 10.6+.

Vložení řádků nebo sloupců

 • Mac

  Najeďte ukazatelem myši na šedou tečku mezi řádky nebo sloupci, kam chcete vložit další, a klikněte na modré plus (+).

 • Windows

  Najeďte ukazatelem myši na šedou tečku mezi řádky nebo sloupci, kam chcete vložit další, a klikněte na modré plus (+).

 • iOS

  Klepněte na šedou záložku v horní části sloupce nebo nalevo od řádku, do kterého chcete vložit další, a poté klepněte na modré plus (+). Případně klepněte do buňky tabulky, na záložce Tabulka na panelu nástrojů pro úpravy klepněte na tlačítko Vložit a poté vyberte možnost vložení.

 • Android

  Klepněte na šedou záložku v horní části sloupce nebo nalevo od řádku, do kterého chcete vložit další, a poté klepněte na modré plus (+). Případně klepněte do buňky tabulky, na záložce Tabulka na panelu nástrojů pro úpravy klepněte na tlačítko Vložit a poté vyberte možnost vložení.

 • Web

  Najeďte ukazatelem myši na šedou tečku mezi řádky nebo sloupci, kam chcete vložit další, a klikněte na modré plus (+).

Smazání řádků nebo sloupců

 • Mac

  Klikněte na šedou záložku v horní části sloupce nebo nalevo od řádku, klikněte na tlačítko se šipkou v některé z vybraných buněk a poté zvolte odstranění vybraného řádku nebo sloupce.

 • Windows

  Klikněte na šedou záložku v horní části sloupce nebo nalevo od řádku, klikněte na tlačítko se šipkou v některé z vybraných buněk a poté zvolte odstranění vybraného řádku nebo sloupce.

 • iOS

  Klepněte na buňku v řádku nebo sloupci, který chcete odstranit, na záložce Tabulka na panelu nástrojů pro úpravy klepněte na tlačítko Smazat a vyberte možnost smazání.

 • Android

  Klepněte na buňku v řádku nebo sloupci, který chcete odstranit, na záložce Tabulka na panelu nástrojů pro úpravy klepněte na tlačítko Smazat a vyberte možnost smazání.

 • Web

  Klikněte na šedou záložku v horní části sloupce nebo nalevo od řádku, klikněte na tlačítko se šipkou v některé z vybraných buněk a poté zvolte odstranění vybraného řádku nebo sloupce.

Přetáhnutí a vložení řádků nebo sloupců

 • Mac

  Klikněte na šedou záložku v horní části sloupce nebo nalevo od řádku a poté kliknutím a podržením přetáhněte celý řádek nebo sloupec. Uvolněním tlačítka myši vložte řádek nebo sloupec na nové místo v tabulce.

 • Windows

  Klikněte na šedou záložku v horní části sloupce nebo nalevo od řádku a poté kliknutím a podržením přetáhněte celý řádek nebo sloupec. Uvolněním tlačítka myši vložte řádek nebo sloupec na nové místo v tabulce.

 • iOS

  Klepněte na šedou záložku v horní části sloupce nebo nalevo od řádku a poté klepnutím a podržením přetáhněte celý řádek nebo sloupec. Uvolněním prstu vložíte řádek nebo sloupec na nové místo v tabulce.

 • Android

  Klepněte na šedou záložku v horní části sloupce nebo nalevo od řádku a poté klepnutím a podržením přetáhněte celý řádek nebo sloupec. Uvolněním prstu vložíte řádek nebo sloupec na nové místo v tabulce.

 • Web

  Klikněte na šedou záložku v horní části sloupce nebo nalevo od řádku a poté kliknutím a podržením přetáhněte celý řádek nebo sloupec. Uvolněním tlačítka myši vložte řádek nebo sloupec na nové místo v tabulce.

Změna barvy buňky

 • Mac

  Pokud chcete změnit barvu celého řádku nebo sloupce, v horní části sloupce nebo nalevo od řádku klikněte na šedou záložku, v některé z vybraných buněk klikněte na tlačítko se šipkou a vyberte barvu. Pokud chcete změnit barvu jediné buňky, klikněte uvnitř buňky, klikněte na tlačítko se šipkou a poté vyberte barvu.

 • Windows

  Pokud chcete změnit barvu celého řádku nebo sloupce, v horní části sloupce nebo nalevo od řádku klikněte na šedou záložku, v některé z vybraných buněk klikněte na tlačítko se šipkou a vyberte barvu. Pokud chcete změnit barvu jediné buňky, klikněte uvnitř buňky, klikněte na tlačítko se šipkou a poté vyberte barvu.

 • iOS

  Pokud chcete změnit barvu celého řádku nebo sloupce, v horní části sloupce nebo nalevo od řádku klepněte na šedou záložku, na záložce Tabulka na panelu nástrojů pro úpravy klepněte na tlačítko barevné výplně a vyberte barvu. Pokud chcete změnit barvu jedné buňky, klepněte uvnitř buňky, na záložce Tabulka na panelu nástrojů pro úpravy klepněte na tlačítko barevné výplně a vyberte barvu.

 • Android

  Pokud chcete změnit barvu celého řádku nebo sloupce, v horní části sloupce nebo nalevo od řádku klepněte na šedou záložku, na záložce Tabulka na panelu nástrojů pro úpravy klepněte na tlačítko barevné výplně a vyberte barvu. Pokud chcete změnit barvu jedné buňky, klepněte uvnitř buňky, na záložce Tabulka na panelu nástrojů pro úpravy klepněte na tlačítko barevné výplně a vyberte barvu.

 • Web

  Pokud chcete změnit barvu celého řádku nebo sloupce, v horní části sloupce nebo nalevo od řádku klikněte na šedou záložku, v některé z vybraných buněk klikněte na tlačítko se šipkou a vyberte barvu z části Barevné pozadí. Pokud chcete změnit barvu jediné buňky, klikněte uvnitř buňky, klikněte na tlačítko se šipkou a poté vyberte barvu.

Slučování buněk a rušení slučování

 • Mac

  Pokud chcete sloučit buňky, vyberte několik sousedících buněk, v některé z vybraných buněk klikněte na tlačítko se šipkou a poté klikněte na možnost Sloučit buňky. Pokud chcete sloučení buněk zrušit, klikněte na sloučenou buňku, klikněte na tlačítko se šipkou a poté klikněte na možnost Zrušit sloučení buněk.

 • Windows

  Pokud chcete sloučit buňky, vyberte několik sousedících buněk, v některé z vybraných buněk klikněte na tlačítko se šipkou a poté klikněte na možnost Sloučit buňky. Pokud chcete sloučení buněk zrušit, klikněte na sloučenou buňku, klikněte na tlačítko se šipkou a poté klikněte na možnost Zrušit sloučení buněk.

 • iOS

  Pokud chcete buňky sloučit, v horní části sloupce nebo nalevo od řádku klepněte na šedou záložku, na záložce Tabulka na panelu nástrojů pro úpravy klepněte na tři tečky a vyberte možnost Sloučit buňky. Pokud chcete sloučení buněk zrušit, klepněte na sloučenou buňku, na záložce Tabulka na panelu nástrojů pro úpravy klepněte na tři tečky a poté vyberte možnost Zrušit sloučení buněk.

 • Android

  Pokud chcete buňky sloučit, v horní části sloupce nebo nalevo od řádku klepněte na šedou záložku, na záložce Tabulka na panelu nástrojů pro úpravy klepněte na tři tečky a vyberte možnost Sloučit buňky. Pokud chcete sloučení buněk zrušit, klepněte na sloučenou buňku, na záložce Tabulka na panelu nástrojů pro úpravy klepněte na tři tečky a poté vyberte možnost Zrušit sloučení buněk.

 • Web

  Pokud chcete sloučit buňky, vyberte několik sousedících buněk, v některé z vybraných buněk klikněte na tlačítko se šipkou a poté klikněte na možnost Sloučit buňky. Pokud chcete sloučení buněk zrušit, klikněte na sloučenou buňku, klikněte na tlačítko se šipkou a poté klikněte na možnost Zrušit sloučení buněk.

Časté dotazy

Můžu do tabulky vkládat vzorce nebo jiné funkce tabulkového procesoru?

Ne. Tabulky v Evernote jsou optimalizovány k zobrazení, prezentaci a vizualizaci informací. Tabulky v Evernote nejsou optimalizovány k manipulaci s daty. Pokud používáte tabulkový program mimo Evernote, můžete přidat soubor do poznámky, aby byl v kontextu s ostatními poznámkami.

Můžu vložit tabulku do jiné tabulky?

Ne. Vnořené tabulky nejsou podporovány.

Můžu vybrat více sloupců a více řádků?

Ano, ale pouze pomocí klávesnice a myši. Pokud chcete vybrat více buněk, klikněte na buňku, podržte klávesu Shift na klávesnici a poté vyberte další buňky. Na mobilních a tabletových zařízeních, která nejsou připojena ke klávesnici nebo myši, výběr více sloupců nebo řádků nebude možný.

Proč se mi v okně poznámky nezobrazuje celá tabulka?

Pokud tabulka přesahuje šířku poznámky, ve spodní části tabulky se zobrazí vodorovný posuvník. Tažením za posuvník zobrazíte obsah tabulky. Posuvník umožňuje zachovat veškeré formátování tabulky včetně velikosti sloupců bez nutnosti vše vtěsnat na šířku poznámky.

Vodorovně můžete snadno rolovat posunutím myši do strany (myš Mac), přejetím dvěma prsty doleva nebo doprava (trackpad Mac) nebo podržením klávesy Shift na klávesnici při rolování myší (Windows).

Pokud horizontální posouvání nechcete používat vůbec, vyberte všechny sloupce v tabulce, najeďte na buňku, klikněte na tlačítko nabídky tabulky (šipka) a potom klikněte na možnost Přizpůsobit na šířku poznámky.

Proč moje vložená tabulka vypadá jinak než podle očekávání?

Tabulky vytvořené v jiných aplikacích (s výjimkou tabulek vytvořených v aplikacích Microsoft Word a Excel) a vložené do Evernote nebudou formátovány jako tabulka Evernote automaticky. Vloženou tabulku sladíte se zbytkem Evernote tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na tabulku a vyberete možnost Sladit formát tabulky.

LANGUAGES_PRODUCT

Klíčová slova:

 • upravit tabulky
 • přizpůsobit tabulky
 • tabulka
 • tabulky