Propojte se s kontakty z vizitek

Propojte se s kontakty z vizitek
< Předchozí / Další >

Propojte se s kontakty z vizitek

Jakmile úspěšně naskenujete vizitku, můžete buď naskenovat jinou vizitku, nebo se s daným kontaktem ihned propojit.

Propojte se přes e-mail, SMS zprávu nebo po telefonu

Jakmile Evernote zachytí kontaktní údaje do kontaktní poznámky, klepněte v samotné poznámce na tlačítka e-mail (obálka), telefon (sluchátko) nebo SMS (bublina) a propojte se s dotyčným bez nutnosti z aplikace Evernote odcházet.

Odešlete e-mailem své kontaktní údaje (iPhone, iPad a iPod touch)

Upozornění: Nový Evernote pro iOS tuto funkci nepodporuje.

Je-li z vizitky nasnímána e-mailová adresa, můžete využít dva způsoby, jak dotyčnému e-mailem zaslat vlastní kontaktní údaje přímo z Evernote:

  1. Ve vyskakovacím okně „Vizitka uložena“ vyberte možnost Odeslat moje kontaktní údaje e-mailem.
  2. Z nabídky možností ve spodní části poznámky vyberte možnost Odeslat moje údaje e-mailem.

Upozornění: K zobrazení či úpravě osobních údajů, které tato funkce odešle, přejděte do záložky účtu a pod částí Moje kontaktní údaje vyberte Nastavení > Fotoaparát > Vizitky.

Jednoduše uložte nové kontakty

Upozornění: Nový Evernote pro iOS tuto funkci nepodporuje.

Existují dva způsoby, jak kontaktní údaje uložit z každé naskenované vizitky do kontaktů na vašem mobilním zařízení:

  • Automaticky (iPhone, iPad a iPod touch): Pokud chcete uložit údaje z každé naskenované vizitky, přejděte ze záložky účtu na Nastavení > Fotoaparát > Vizitky a zapněte možnost „Uložit do kontaktů“.
  • Ručně: Vyberte možnost Uložit do kontaktů v nabídce možností (iPhone, iPad a iPod touch) nebo ve vyskakovací nabídce zobrazené po každém dokončeném skenování (Android).

Můžete také změnit výchozí zápisník, kam se vizitky ukládají (iPhone, iPad, iPod touch a Android) a přidat výchozí štítek (iPhone, iPad, iPod touch). Ze záložky účtu (iPhone, iPad, iPod touch) nebo z navigační nabídky (Android) vyberte Nastavení > Fotoaparát > Vizitky a vyberte Zápisník (iPhone, iPad, iPod touch a Android) nebo Štítek (iPhone, iPad, iPod touch), kde můžete změnit předvolby.

Upozornění: Microsoft Exchange nepodporuje popisky „telefon“, „hlavní“ nebo „jiné“, které se používají u kontaktů v iOS. Pokud vaše kontakty obsahují tyto popisky, a pokud je a uložíte do svého zařízení, proveďte synchronizaci s Exchange. Exchange je přiřadí jako „pracovní“ nebo „pracovní telefon“.  Všechny ostatní popisky jsou podporovány.  Kromě toho služba Exchange podporuje pouze jedno „mobilní“ číslo a nejvíce dvě čísla „práce“ nebo „doma“ na každý kontakt vytvořený přes iOS. Takže pokud Evernote zachytí další čísla „doma“ nebo „práce“ nad uvedené limity, Exchange jim přiřadí nahodilý popisek.

LANGUAGES_PRODUCT