Obnovení poznámek z koše Evernote Teams

Obnovení poznámek z koše Evernote Teams
< Předchozí / Další >

Obnovení poznámek z koše Evernote Teams

Všechny smazané poznámky můžete z koše obnovit, pokud ovšem administrátor účtu koš ještě nevysypal.

Poznámky z koše obnovíte do zápisníků, ze kterých byly vymazány, následovně:

  1. Klikněte na koš v navigačním panelu konzole administrátora.
  2. Zaškrtněte pole na levé straně od poznámek, které chcete obnovit.
  3. Klikněte na tlačítko Obnovit. Zobrazí se okno s potvrzením.

Všechny vybrané poznámky se přesunou zpět do zápisníků, odkud byly smazány. Obnovené poznámky nebudou v uživatelově klientu Evernote obnoveny, dokud neproběhne synchronizace.

LANGUAGES_PRODUCT

Klíčová slova:

  • obnovení pracovní poznámky
  • obnovit pracovní poznámku
  • obnova pracovní poznámky
  • obnovení pracovních poznámek