Aktualizace skeneru ScanSnap Evernote Edition

Aktualizace skeneru ScanSnap Evernote Edition
< Předchozí / Další >

Aktualizace skeneru ScanSnap Evernote Edition

Konfigurace skeneru ScanSnap Evernote Edition pro použití se softwarem ScanSnap Home

V tomto článku

Přehled

Společnost Fujitsu, výrobce skeneru ScanSnap Evernote Edition, již nadále nepodporuje firmware ani software ScanSnap Manager Evernote Edition. Aby bylo do Evernote možno dál skenovat, aktualizujte si firmware a software skeneru tak, aby odpovídal funkci skeneru Fujitsu ScanSnap iX50 (Evernote Edition je variantou tohoto skeneru).

Aktualizace skeneru ScanSnap Evernote Edition na skener Fujitsu ScanSnap iX500 umožní nadále skenovat do Evernote a dalších cloudových služeb a umožní instalaci všech aktualizací a oprav chyb Fujitsu ScanSnap i v budoucnu.

Kromě toho nabízí software Fujitsu ScanSnap Home také skvělé nové funkce, které staví na již stávající automatické detekci dokumentů, vizitek, účtenek a fotek v Evernote. Mezi tyto funkce patří:

 • Zachování plné kompatibility s budoucími aktualizacemi macOS a Windows díky novému 64bitovému firmwaru a softwaru skeneru.
 • Pojmenování skenů předem ještě před odesláním do Evernote či automatické vygenerování názvu poznámky vyextrahováním textu ze skenovaných dokumentů.
 • Skenujte přímo do svého účtu Evernote, lokální do počítače nebo na další cloudové služby.

Srovnání funkcí

Skener ScanSnap Evernote Edition má na sobě logo Evernote a zelené tlačítko skenování. Jakmile tento skener aktualizujte na firmware Fujitsu ScanSnap iX500, tlačítko skenování bude mít zeleno-žlutou dvoutónovou barvu. Dole najdete tabulku, která upozorňuje na pár klíčových rozdílů mezi těmito dvěma skenery.

Funkce Před aktualizací: Firmware ScanSnap Evernote Edition Po aktualizaci: Firmware Fujitsu ScanSnap iX500
Skenovací sofware
 • ScanSnap Manager Evernote Edition (Mac/Windows)
 • Evernote Scannable (pouze iOS)
 • Fujitsu ScanSnap Home (Mac/Windows)
 • Fujitsu ScanSnap Connect (iOS/Android)
Kompatibilní desktopové operační systémy
Mac Windows
macOS 10.7 až 10.13

Omezená kompatibilita se systémem Mojave (10.14), není kompatibilní se systémem Catalina (10.15) a vyššími
Windows XP (SP3)
Windows Vista (SP2 nebo novější)
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10

Upozornění: Společnost Fujitsu, výrobce vašeho skeneru ScanSnap Evernote Edition, už nadále neaktualizuje ani nepodporuje firmware a software ScanSnap Manager Evernote Edition.

Mac Windows
macOS 10.12 nebo novější Windows 7
Windows 8.1
Windows 10
Přístup k softwaru na počítači Mac:
 1. Otevřete složku Aplikace
 2. Otevřete soubor ScanSnap Evernote Edition
 3. Klikněte na ikonu ScanSnap Manager Evernote Edition
 4. V panelu s nabídkou nahoře klikněte na ikonu ScanSnap (má tvar písmene „S“)
Windows:
 1. Klikněte na nabídku Start (ikona Windows)
 2. Hledejte „ScanSnap Manager Evernote Edition“
 3. Klikněte na ikonu ScanSnap Manager Evernote Edition
 4. V hlavním panelu vpravo dole klikněte na ikonu ScanSnap (má tvar písmene „S“)
Mac:
 1. Otevřete složku Aplikace
 2. Klikněte na ikonu ScanSnap Home
Windows:
 1. Klikněte na nabídku Start (ikona Windows)
 2. Hledejte „ScanSnap Home“
 3. Klikněte na ikonu ScanSnap Home
 4. V hlavním panelu dole klikněte na ikonu ScanSnap (má tvar písmene „S“)
64bitový skenovací software pro počítače Ne Ano
Automatické skenování a řazení dokumentů, vizitek, účtenek a fotek do předem určených zápisníků Evernote Ano Ano
Skenování přímo do Evernote bez nutnosti instalovat desktopovou aplikaci Evernote Ne Ano
Pojmenování dokumentu před skenováním Ne Ano
Automatická extrakce textu ve skenovaném dokumentu a vygenerování názvu poznámky Ne Ano
Přímé skenování do e-mailu a dalších cloudových služeb Ne Ano
Ruční výběr typu skenu mimo automatické nastavení (dokumenty, vizitky, účtenky, fotky) Ano Ne
Skenování do místní složky na počítači Ano Ano
Přidání štítků před skenováním Ano Ne
Správa zápisníků, kam se skeny ukládají Desktopová aplikace Evernote Aplikace ScanSnap Home
Skenování do mobilní aplikace Ano, Scannable (pouze iOS) Ano, ScanSnap Connect (iOS/Android)

Kompletní srovnávací seznam najdete zde: Rozdíly funkcí mezi ScanSnap Manager Evernote Edition a ScanSnap Home (Cloud Linkage)

1. Aktualizace firmwaru skeneru

Před provedením aktualizace firmwaru skeneru si pečlivě přečtěte časté dotazy. Narazíte na několik rozdílů mezi skenerem se softwarem ScanSnap Manager Evernote Edition a se softwarem Fujitsu ScanSnap Home. Jakmile aktualizaci firmwaru skeneru dokončíte, nedá se to vzít zpět a nelze se vrátit na firmware či software skeneru ScanSnap Evernote Edition.

Upozornění: Aktualizace firmwaru, úvodní nastavení a konfigurace ScanSnap Home trvá zhruba jednu hodinu.

 1. Přejděte na Stránku s aktualizacemi Fujitsu a přečtěte si kroky 1 až 3.2.
 2. V kroku 3.2. si stáhněte aktualizační nástroj. Upozornění: Aby bylo možno nástroj stáhnout, musíte odsouhlasit smlouvu s koncovým uživatelem ScanSnap Evernote Edition Convert Tool společnosti Fujitsu.
 3. Otevřete a spusťte stažený soubor. V průběhu aktualizace neodpojujte kabely nebo nevypínejte skener ani počítač.

2. Stažení a nastavení ScanSnap Home

Jakmile bude aktualizace firmwaru dokončena, stáhněte si ScanSnap Home, založte si účet ScanSnap a nainstalujte si software ScanSnap Home.

Krok Akce Snímek obrazovky
1 Jakmile bude aktualizace firmwaru dokončena, vraťte se na stránku s aktualizacemi Fujitsu a postupujte podle instrukcí v kroku 3.3.

Přečtěte si krok 3.3 na stránce Fujitsu

2 Nejdříve si stáhněte (ale zatím neinstalujte) software ScanSnap Home.

Upozornění: Aby bylo možno software stáhnout, musíte odsouhlasit smlouvu s koncovým uživatelem ScanSnap Home společnosti Fujitsu.

Tlačítko stažení programu ScanSnap

3 Před instalací ScanSnap Home si zaregistrujte účet ScanSnap, a to kliknutím na modré tlačítko Go to ScanSnap account registration (Přejít na registraci účtu ScanSnap).

Tlačítko registrace účtu ScanSnap

4 Jakmile si založíte účet ScanSnap, otevřete a spusťte softwarový instalátor, který jste si stáhli v kroku 2.

Upozornění: Ukončete všechny aplikace ScanSnap, které na vašem počítači případně běží, a to včetně softwaru ScanSnap Manager Evernote Edition.

Instalační stránka ScanSnap Home

5 Až budete během instalace softwaru vyzváni, vyberte ze seznamu skenerů iX500 a klikněte na Start Setup (Zahájit nastavení).

Upozornění: Instrukce k instalaci ScanSnap Home budou odkazovat k tlačítku skenování modelu iX500 jako k modrému. Vaše tlačítko bude mít dvě barvy: zelenou a žlutou, což je normální stav.

Stránka výběru skeneru ve ScanSnap Home

6 Jakmile budete mít aplikaci ScanSnap Home nainstalovánu, budete požádáni o nastavení bezdrátového připojení ke své Wi-Fi síti. Skener musíte připojit ke své Wi-Fi síti a musíte skenovat bezdrátově, jinak nebude možné skenovat přímo do Evernote. Doporučujeme tento krok tedy dokončit teď, nikoliv později.

Upozornění: Pokud bylo Wi-Fi skenování v minulosti nastaveno pomocí softwaru ScanSnap Manager Evernote Edition, může se vám zobrazit upozornění „Wireless connectivity to another computer has already been setup with ScanSnap. Do you want to connect this computer to ScanSnap via Wi-Fi?“ (Bezdrátové připojení k jinému počítači už bylo pro ScanSnap nastaveno. Chcete tento počítač připojit ke ScanSnap přes Wi-Fi?). K úspěšnému dokončení nastavení Wi-Fi zvolte Yes (Ano).

Kliknutím na „Ano“ nastavte wi-fi

3. Konfigurace ScanSnap Home na skenování do Evernote

Až bude aktualizace firmwaru dokončena, budete mít založen účet ScanSnap a budete mít nainstalován software ScanSnap Home, musíte si nastavit ScanSnap Home na skenování do Evernote.

Krok Akce Snímek obrazovky
1

Kliknutím na ikonu aplikace otevřete ScanSnap Home. Ikonu najdete na jednom z následujících míst:

 • Dock nebo složka Aplikace (na Macu)
 • Hlavní panel nebo plocha (na Windows)

Ikona aplikace ScanSnap Home

2 Klikněte na ikonu cloudového režimu (písmeno „S“ v obláčku), poté klikněte na modré tlačítko Scan (Skenovat).

Upozornění:Pokud s tímto softwarem skenujete poprvé, budete požádáni o přihlášení svým účtem ScanSnap. Po přihlášení zavřete okno s účtem (Account), čímž se vrátíte na ScanSnap Home, a znovu klikněte na modré tlačítko Scan (Skenovat).

Ikona cloudového režimu ScanSnap Home

3 V okně „ScanSnap Home - Scan“, které se otevře, klikněte v pravém horním rohu na ikonu polokruhu s tužkou Edit profiles (Upravit profily), poté klikněte na záložku Scan to Cloud (Skenovat na cloud).

Upozornění: Pokud tímto softwarem skenujete poprvé, mělo by se objevit vyskakovací okno s upozorněním, ať si nastavíte profil. Kliknutím na možnost Set (Nastavit) přejdete na editor profilu.

Okno „Edit Profile“ („Upravit profil“) ScanSnap Home

4 V části „Scan settings“ („Nastavení skenování“) klikněte vedle pole „Service name“ („Název služby“) na tlačítko Selecting... (Výběr...).

Ikona „Selecting“ („Výběr“) ScanSnap Home

5 Ze seznamu vyberte Evernote a klikněte na Select (Vybrat). Otevře se okno webového prohlížeče, ve kterém budete požádáni o přihlášení ke svému účtu Evernote a schválení aplikace ScanSnap Cloud.

Vyskakovací okno „Select Service“ („Výběr služby“) ScanSnap Home

6 Povolte aplikaci ScanSnap Cloud přístup ke svému účtu. Poté se vraťte do aplikace ScanSnap Home.

Autorizační okno Evernote

7 Pokud budete dotázáni, zda si chcete nastavit stejnou službu pro všechny typy dokumentů, které ještě nejsou nastaveny, klikněte na možnost Set (Nastavit). Nastavíte tak, aby byl Evernote destinací pro ukládání všech typů dokumentů: dokumenty, vizitky, účtenky a fotky.

Vyskakovací okno „Set Service“ („Nastavení služby“) ScanSnap Home

8 Pokud se vše propojilo úspěšně, měli byste v poli „Service name“ („Název služby“) pro všechny typy dokumentů vidět Evernote.

Okno „Settings“ („Nastavení“) ScanSnap Home

9 Kliknutím na možnost Save (Uložit) uložíte konfiguraci.

Okno „Settings“ („Nastavení“) ScanSnap Home

10 Podle barvy tlačítka skeneru si potvrďte, že jste v pořádku připojeni k Wi-Fi a že nastavení skenování do ScanSnap Cloud je dokončeno. Pokud je na skenování do Evernote vše úspěšně připraveno, tlačítko na skeneru se změní z celistvě zelené barvy na dvoutónovou zelenou a žlutou.

Před úspěšným připojením k Wi-Fi a ScanSnap Cloud:
ScanSnap scanner physical button - Before update

Po úspěšném připojení k Wi-Fi a ScanSnap Cloud:
ScanSnap scanner physical button - After successful connection to wi-fi

4. Skenování do Evernote

Po prvním nastavení ScanSnap Home a jeho připojení k Evernote můžete do Evernote začít skenovat dokumenty, vizitky, účtenky a fotky.

Krok Akce Snímek obrazovky
1

Kliknutím na ikonu aplikace otevřete ScanSnap Home. Ikonu najdete na jednom z následujících míst:

 • Dock nebo složka Aplikace (na Macu)
 • Hlavní panel nebo plocha (na Windows)

Ikona aplikace ScanSnap Home

2 Klikněte na ikonu cloudového režimu (písmeno „S“ v obláčku).

Ikona cloudového režimu ScanSnap Home

3 Vložte dokument do skeneru.

Dokument je vkládán do skeneru

4 Stiskněte tlačítko skenování na skeneru. Barva tlačítka se může lišit v závislosti na modelu vašeho skeneru.

Fyzické tlačítko skeneru ScanSnap

5 Až bude skenování dokončeno, otevřete Evernote a sken bude uložen v zápisníku určeném v konfiguraci vašeho skeneru.

Upozornění: Pokud poznámku nevidíte okamžitě, zkuste Evernote synchronizovat nebo znovu načíst. Pokud se sken nezobrazuje v očekávaném zápisníku, zkuste se podívat na první poznámku v seznamu „Všechny poznámky“.

Seznam „Všechny poznámky“ v Evernote, kde najdete úspěšně dokončené skeny

Časté dotazy

Aktualizace skeneru

Můžu stále skenovat do Evernote, i když nechci nebo nemůžu aktualizovat firmware a software svého skeneru?

Po dohlednou dobu budeme udržovat starší verzi Evernote, která umožní skenování do Evernote bez nutnosti aktualizovat firmware a software skeneru. Podrobný návod ke stažení a instalaci Evernote Legacy (starší verze Evernote) najdete v článku Instalace starší verze Evernote.

Pokud provedu aktualizaci firmwaru a softwaru, můžu se vrátit k firmwaru a softwaru Evernote Edition?

Ne. Aktualizace a migrace na firmware Fujitsu ScanSnap iX500 a software ScanSnap Home je trvalá a nejde ji vzít zpět. Software Evernote Edition už nebude fungovat a měl by se po dokončení aktualizace odinstalovat, aby uživatel nebyl zmaten.

Pokud provedu aktualizaci, můžu používat starý a nový software současně?

Ne. Softwary ScanSnap Manager Evernote Edition a Fujitsu ScanSnap Home není možné používat současně. Software Evernote Edition už nebude fungovat a měl by se po dokončení aktualizace odinstalovat, aby uživatel nebyl zmaten.

Jak poznám, který firmware můj skener ScanSnap Evernote Edition používá?

Nejjednodušší způsob, jak poznat, který firmware váš skener používá, je podívat se na barvu fyzického tlačítka skenování. Pokud máte starší firmware Evernote Edition, barva bude jednolitá zelená. Jakmile aktualizujete na firmware Fujitsu ScanSnap iX500, tlačítko skenování bude dvoutónové, a sice zelené a žluté.

Pokud máte tlačítko zelené, skener bude fungovat pouze se softwarem ScanSnap Manager Evernote Edition. Pokud máte tlačítko skeneru zelené a žluté, skener bude fungovat jen se softwarem Fujitsu ScanSnap Home.

Pokud se vám nedaří určit, jakou má tlačítko barvu, nebo si nejste jisti, který software používáte, doporučujeme odinstalovat software ScanSnap Manager Evernote Edition a aktualizovat na firmware Fujitsu ScanSnap iX500 a software ScanSnap Home podle postupu v tomto článku.

Co se stane se skeny, které už v Evernote mám? Budou po aktualizaci na software Fujitsu ScanSnap Home odstraněny?

Veškeré vaše uložené skeny zůstanou na účtu Evernote a nebudou odstraněny ani po aktualizaci na software Fujitsu ScanSnap Home.

Které funkce ze ScanSnap Manager Evernote Edition nejsou k dispozici v ScanSnap Home?

Se ScanSnap Home už nebude možné následující:

 • Ukládání skenů do Evernote bez nutnosti připojení k bezdrátové síti. Jakmile ScanSnap připojíte k bezdrátoví síti, můžete snadno skenovat přímo do Evernote.
 • Stahování kontaktních údajů z LinkedInu nebo odesílání kontaktních údajů do kontaktů na Macu při skenování vizitek.
 • Automatické přidávání štítků k dokumentům při skenování.

Proč mám software ScanSnap Manager Evernote Edition na počítači i po aktualizaci? Můžu ho používat? Nebo je lepší ho odinstalovat?

Po aktualizaci už nebude software ScanSnap Manager Evernote Edition na vašem skeneru fungovat a měl by se odinstalovat, aby ho uživatel nezaměnil se ScanSnap Home. Aktualizační nástroj společnosti Fujitsu při aktualizaci firmwaru automatické odinstalování softwaru ScanSnap Manager Evernote bohužel neprovádí.

Software ScanSnap Manager Evernote Edition odinstalujete následovně:

 • Mac: Přejděte na Finder, klikněte na Aplikace > ScanSnap Evernote Edition > Sub > ScanSnapEE Uninstaller a postupujte podle kroků na obrazovce.
 • Windows: Otevřete nabídku Start (Windows), poté klikněte na Nastavení > Aplikace > Aplikace a funkce > ScanSnap Manager Evernote Edition > Odinstalovat a postupujte podle kroků na obrazovce.

Skenování do Evernote

Kam se v Evernote moje skeny ukládají?

Ve výchozím stavu odesílá ScanSnap Home vaše dokumenty, vizitky, účtenky a fotky do následujících zápisníků v Evernote:

 • Dokumenty → Dokumenty (či Documents)
 • Vizitky → Vizitky (či Cards)
 • Účtenky → Účtenky (či Receipts)
 • Fotky → Fotky (či Photos)

Pokud některý z těchto zápisníků na vašem účtu Evernote ještě neexistuje, bude při skenování automaticky vytvořen.

Jak mám změnit zápisníky, do kterých se moje skeny ukládají?

Zápisník, do kterého se ukládá určitý typ dokumentu, změníte následovně:

 1. Otevřete ScanSnap Home.
 2. Klikněte na ikonu cloudového režimu (písmeno „S“ v obláčku), poté klikněte na modré tlačítko Scan (Skenovat).
 3. V novém okně, které se otevře, klikněte znovu na ikonu cloudového režimu, poté klikněte na ikonu Edit profiles (Upravit profily) v pravém horním rohu okna (půlkruh s tužkou).
 4. Vyberte záložku Send to ScanSnap Cloud... (Odeslat do cloudu ScanSnap).
 5. V části „Scan settings“ („Nastavení skenování“) pod „Modify settings for each document type“ („Upravit nastavení pro každý typ dokumentu“) vyberte typ dokumentu a upravte pole „Save to“ („Uložit do“).
 6. Kliknutím na možnost Save (Uložit) uložíte konfiguraci.

Jak mám skener nastavit, aby skenoval přes Wi-Fi na ScanSnap Home?

Při první instalaci ScanSnap Home by vás instalátor měl provést připojením k vaší síti Wi-Fi tak, aby bylo možno skenovat bezdrátově. Pokud jste připojení nenastavili nebo potřebujete něco změnit, následujícím postupem se znovu připojíte:

  1. Otevřete ScanSnap Home.
  2. Na Macu: V panelu s nabídkou klikněte na ScanSnap Home > Předvolby > Skener > Bezdrátové nastavení... > Průvodce nastavením bezdrátového připojení.
   Na Windows: V panelu s nabídkou klikněte na Nastavení > Předvolby > Skener > Bezdrátové nastavení... > Průvodce nastavením bezdrátového připojení.
  3. Podle pokynů na obrazovce se připojíte k bezdrátové síti.

Upozornění: Pokud bylo Wi-Fi skenování v minulosti nastaveno pomocí softwaru ScanSnap Manager Evernote Edition, může se vám zobrazit upozornění „Wireless connectivity to another computer has already been setup with ScanSnap. Do you want to connect this computer to ScanSnap via Wi-Fi?“ (Bezdrátové připojení k jinému počítači už bylo pro ScanSnap nastaveno. Chcete tento počítač připojit ke ScanSnap přes Wi-Fi?). Pokud chcete nastavení Wi-Fi dokončit automaticky pomocí předchozí uložené konfigurace Wi-Fi, klikněte na Ano. Pokud kliknete na Ne, umožní vám to nastavit bezdrátové připojení znovu.

Proč se moje vizitky v Evernote objevují jako obrázky, nikoliv jako kontaktní poznámky?

Ve výchozím stavu ukládá Fujitsu ScanSnap Home vizitky pouze jako obrázky. Nastavení této funkce můžete změnit v v konfiguraci profilu ScanSnap Home. Provedete to následovně:

 1. Otevřete ScanSnap Home.
 2. Klikněte na ikonu cloudového režimu (písmeno „S“ v obláčku), poté klikněte na modré tlačítko Scan (Skenovat).
 3. V novém okně, které se otevře, klikněte znovu na ikonu cloudového režimu, poté klikněte na ikonu Edit profiles (Upravit profily) v pravém horním rohu okna (půlkruh s tužkou).
 4. Vyberte záložku Send to ScanSnap Cloud... (Odeslat do cloudu ScanSnap).
 5. V části „Scan settings“ („Nastavení skenování“) pod „Modify settings for each document type“ („Upravit nastavení pro každý typ dokumentu“) vyberte Business Cards (Vizitky).
 6. Posuňte se dolů a zrušte zaškrtnutí pole „Save images only to cloud service“ („Ukládat obrázky jen na cloudovou službu“).

Nastavení skenů vizitek

Mám jiný skener ScanSnap nebo skener od jiné značky než Fujitsu. Jak je mám nastavit na skenování do Evernote?

Tento článek pojednává o aktualizaci konkrétně skeneru ScanSnap Evernote Edition, aby mohl používat software Fujitsu ScanSnap Home.

Pokud máte jiný model skeneru Fujitsu ScanSnap, který chcete nastavit na skenování do Evernote, přečtěte si článek Jak nastavit Fujitsu ScanSnap na skenováni do Evernote.

Pokud máte jiný model skeneru, kontaktujte výrobce a zjistěte si, jestli podporuje skenování přímo do Evernote. Skenování do Evernote je funkce, kterou zavádí výrobce skeneru, ne Evernote.

Jak bude v budoucnu řešena podpora hardwaru, firmwaru a softwaru skeneru?

Hardware skeneru Evernote Edition vyrobila společnost Fujitsu, která rovněž dodala software konkrétně navržený k použití s Evernote. Po dokončení aktualizace už nebude software určený konkrétně pro Evernote fungovat a hardware (firmware ScanSnap iX500) a software (ScanSnap Home a ScanSnap Connect) vašeho skeneru bude plně spravovat aktualizovaný firmware a software společnosti Fujitsu.

ScanSnap Home propojuje se službou Evernote a umožňuje odesílání skenů na váš účet Evernote, takže nadále bude možné jednoduše skenovat přímo do Evernote i se softwarem od společnosti Fujitsu.

Pokud po aktualizaci narazíte na problémy buď s hardwarem nebo softwarem skeneru, problémy nejlépe vyřešíte na podpoře společnosti Fujitsu.

Podporu Evernote kontaktujte, pokud potřebujete pomoct s neaktualizovaným skenerem, máte dotazy ohledně aktualizace nebo potřebujete pomoct vyřešit problémy v aplikaci Evernote.

U koho si mám vyžádat podporu?

Podporu Fujitsu kontaktujte ohledně následujících záležitostí:

 • Aktualizace firmwaru skeneru
 • Nastavení účtu ScanSnap
 • Skenování do Evernote (nebo do jiných destinací) pomocí ScanSnap Home, ScanSnap Connect nebo ScanSnap Cloud
 • Obecné problémy s hardwarem (Wi-Fi připojení, blikající světla, zaseknutý papír atd.)
 • Obecné otázky k softwaru Fujitsu ScanSnap Home, ScanSnap Connect nebo ScanSnap Cloud

Podporu Evernote kontaktujte ohledně následujících záležitostí:

 • Používání softwaru ScanSnap Manager Evernote Edition s neaktualizovaným skenerem Evernote Edition
 • Problémy s účtem Evernote
 • Obecné dotazy ohledně Evernote poté, co jsou skeny odeslány do Evernote

Další podporu najdete na speciálním fóru ScanSnap Home, které je k dispozici v angličtině a japonštině.

LANGUAGES_PRODUCT