Snímání stránek pomocí fotoaparátu Evernote

Snímání stránek pomocí fotoaparátu Evernote
< Předchozí / Další >

Snímání stránek pomocí fotoaparátu Evernote

Pomocí Evernote v jakémkoli mobilním zařízení se systémem iOS nebo Android můžete zachycovat a ukládat stránky ze zápisníku Evernote do svého účtu Evernote. Po uložení do Evernote lze ručně psaný text na stránce vyhledávat.

Fotoaparát Evernote ukládání fyzických poznámek do účtu Evernote navíc ještě usnadňuje, a to díky automatické detekci okrajů a optimalizaci obrazu. Fotoaparát Evernote vám dokonce umožňuje automaticky označovat a organizovat poznámky chytrými samolepkami, které jsou součástí zápisníku Evernote.

Podporovaná zařízení

Stránky zápisníku Evernote můžete zachycovat a ukládat do Evernote na následujících zařízeních:

  • iPhone
  • iPad
  • iPod touch
  • Android

Upozornění: I když stránka zachycování zápisníků Evernote funguje na iPhonu 3GS, iPadu 2 a dřívějších modelech, výsledky nejsou optimální kvůli rozlišení fotoaparátu a chybějícímu blesku.

 

Zachycování a ukládání stránek zápisníku Evernote

Fotoaparát Evernote je speciálně navržen tak, aby pořizoval co nejjasnější snímky stránek zápisníku Evernote. Fotoaparát automaticky rozpozná a přiřadí chytré samolepky na stránce ke štítkům a zápisníkům určeným v Evernote.

 

iPhone, iPad a iPod touch

Snímání stránek pomocí fotoaparátu Evernote na iOS

Stiskněte a podržte zelené tlačítko plus (+) a poté klepněte na tlačítko fotoaparátu, nebo v otevřené poznámce klepněte na tlačítko fotoaparátu.

 

Ve výchozím nastavení je fotoaparát Evernote nastaven na režim automatického snímání. Pokud nejsou rozpoznány žádné chytré samolepky, stránky zápisníku Evernote se uloží do vašeho výchozího zápisníku Evernote.

Upozornění:Nový Evernote pro iOS momentálně nepodporuje rozpoznávání, třídění a přiřazování chytrých samolepek ke štítkům a zápisníkům určených v Evernote.

 

Android

Snímání stránek pomocí fotoaparátu Evernote na Androidu

Fotoaparát spustíte následovně:

Klepněte na zelené tlačítko plus (+) a poté klepnutím na Fotoaparát spusťte fotoaparát Evernote

 

Stránku zachytíte následovně:

  1. Přejeďte prstem na „Dokument“
  2. Klepnutím na tlačítko spouště zahájíte snímání stránek

Upozornění: Nový Evernote pro Android momentálně nepodporuje rozpoznávání, třídění a přiřazování chytrých samolepek ke štítkům a zápisníkům určených v Evernote.

LANGUAGES_PRODUCT