Procházení poznámek offline

Procházení poznámek offline
< Předchozí / Další >

Procházení poznámek offline

Evernote je navržen tak, aby synchronizoval všechny vaše poznámky a zápisníky ve všech vašich zařízeních, pokud máte připojení k internetu.

Zobrazení nebo úprava poznámek při nedostupnosti internetového připojení:

Na stolních počítačích

Pokud máte v počítači nainstalovanou aplikaci Evernote pro Mac nebo Evernote pro Windows Desktop, jsou všechny synchronizované poznámky a zápisníky uloženy na počítači v místní databázi. Protože je obsah uložen v místních souborech ve vašem počítači, budete k němu mít vždy přístup, a to i když nebude k dispozici připojení k internetu.

Pokud chcete k těmto poznámkám přistupovat offline, ujistěte se, že jste se do aplikace přihlásili ještě před odpojením od internetu. Veškeré změny, které provedete offline, budou synchronizovány při příštím připojení počítače k internetu.

Na mobilních zařízeních

Na mobilních zařízeních ukládá Evernote pouze názvy poznámek, štítky, malý úryvek textu z poznámky a některé další systémové údaje týkající se poznámek a zápisníků. Všechny tyto informace se ukládají do dočasného souboru, abyste mohli poznámky vyhledávat a procházet.

Celý obsah poznámky je na mobilním zařízení dostupný, pokud:

  • Poznámka byla původně vytvořena na tomto mobilním zařízení
  • Vaše zařízení je připojeno k internetu
  • Poznámku jste si nedávno prohlédli
  • V tomto zařízení jste nastavili offline zápisníky (pouze placené předplatné)

LANGUAGES_PRODUCT

Klíčová slova:

  • mobilní zařízení
  • mobilní zařízení
  • offline
  • offline zápisníky
  • offline poznámky