Jak v Evernote funguje synchronizace?

Jak v Evernote funguje synchronizace?
< Předchozí / Další >

Jak v Evernote funguje synchronizace?

Přehled

Služba Evernote je uspořádána tak, že každá synchronizační operace probíhá přes Evernote Web. Pokud například zahájíte synchronizaci z desktopové aplikace Evernote, veškerý nový nebo aktualizovaný obsah se nejprve nahraje do Evernote Web a teprve odtud se při následné synchronizaci stáhne do ostatních zařízení. Každá synchronizovaná poznámka na vašem účtu je uložena v Evernote Web. V Evernote pro Mac a Windows jsou všechny poznámky uloženy také v místní databázi na pevném disku počítače.

Konfliktní změny

Občas se stane, že dvě kopie téže poznámky budou v konfliktu. K tomu může dojít, když je daná poznámka před provedením synchronizace upravena na dvou různých místech. V takovém případě se vytvoří duplicitní poznámka. Jedná se o bezpečnostní opatření, které pomáhá zabránit ztrátě dat a umožňuje ručně zkontrolovat a upravit konfliktní data.

Co to způsobuje?

Pokud upravujete stejnou poznámku na dvou různých zařízeních (A a B) a úplná synchronizace není zahájena (synchronizace ze zařízení A na server Evernote a poté do zařízení B) před úpravou poznámky v zařízení B, může dojít k vytvoření duplicitní poznámky.

Jak konfliktní změnu vyřešit?

Pokud se na vašem účtu objeví duplicitní poznámka, zkontrolujte obsah každé verze, kterou nebylo možné automaticky sloučit, a změny aplikujte ručně. Jakmile se přesvědčíte, že původní verze obsahuje všechny změny, duplicitní poznámku odstraňte. Pokud chcete uložit konkrétní verzi poznámky, můžete tuto verzi zkopírovat a vložit do nové nebo stávající poznámky na svém účtu.

Jak zabránit, aby se to opakovalo?

Nejlepší způsob, jak se vyhnout konfliktním změnám, je ujistit se, že se vaše zařízení před otevřením poznámek v jiném zařízení synchronizovalo, a to kdykoliv s Evernote pracujete. Mějte na paměti, že synchronizace je automatická a měla by probíhat na pozadí při každém provedení změn. Za určitých okolností, například při odpojení od internetu, to však nemusí být možné.

Další zdroje

Tipy pro řešení problémů se synchronizací

LANGUAGES_PRODUCT

Klíčová slova:

  • synchronizace
  • synchronizace
  • cloud
  • konfliktní změny