Stručný průvodce Evernote Scannable

Stručný průvodce Evernote Scannable
< Předchozí / Další >

Stručný průvodce Evernote Scannable

Aplikace Scannable je k dispozici pouze na iOS a nepodporuje účty Evernote Business s aktivním jednotným přihlašováním (SSO).

 

Snímek aplikace Scannable

Aplikací Scannable můžete skenovat účtenky, dokumenty, fotky, vizitky, prezentace a libovolné papírové materiály přímo do telefonu, a to bez ohledu na tvar nebo velikost. Můžete také skenovat dokumenty z libovolného skeneru ScanSnap Evernote Edition připojeného ke stejné síti Wi-Fi.

 

Jakmile zachytíte obrázek, aplikace Scannable ho automaticky ořeže a zoptimalizuje úpravou jasu, kontrastu a ostrosti. Obrázky zachycené aplikací Scannable je možné snadno uložit přímo do vašeho zařízení nebo do Evernote, sdílet e-mailem nebo textovou zprávou, exportovat nebo otevřít v dalších aplikacích na vašem zařízení.

 

step 1Namiřte a naskenujte

Umístěte dokument, účtenku nebo libovolný papírový materiál na kontrastní pozadí a namiřte na něj fotoaparát. Držte zařízení přímo nad skenovaným materiálem, přibližte ho či oddalte, dokud se neobjeví modrý obdélník detekce dokumentů.

Jakmile je odpočítávání (animovaný kruh) u konce, skenování je dokončeno.

Aplikace Scannable pořizující snímek pomocí iPhonu
 
 

step 2Zkontrolujte a schvalte

Po dokončení skenování se obrázky přidají do skenovací lišty. Potáhnutím si obrázky ve skenovací liště prohlédněte (nebo na ně klepněte). Klepnutím na obrázek se podívejte na detail, případně zapněte editační nástroje k vymazání, otočení, ořezání nebo obnovení úprav.

Po kontrole skenu klepněte na šipku zpět, čímž se vrátíte na skenovací lištu, kde můžete pokračovat ve skenování, nebo vše v liště smazat a začít znovu. Klepnutím na zaškrtávací značku schválíte naskenované obrázky.

Obrazovka aplikace Scannable zobrazující náhled skenovaného dokumentu

 
 

step 3Odešlete a uložte

Jakmile obrázky schválíte, můžete:

  • Ukládat přímo do fotoalba vašeho zařízení
  • Ukládat přímo do Evernote
  • Odesílat e-mailem nebo textovou zprávou
  • Sdílet s jinou kompatibilní aplikací

Upozornění: V nastavení aplikace si můžete vybrat, zda naskenované položky uložit jako obrázky, nebo dokumenty PDF. Ve výchozím stavu se jednostránkové skeny ukládají jako obrázky a několikastránkové skeny jako dokumenty PDF.

Příklad obrázku uloženého v aplikaci Scannable

 

LANGUAGES_PRODUCT