Časté dotazy pro uživatele Evernote Teams

Časté dotazy pro uživatele Evernote Teams
< Předchozí / Další >

Časté dotazy pro uživatele Evernote Teams

VYŽÁDAT SI UKÁZKU

 

TÉMATA POKRYTÁ V TOMTO ČLÁNKU:

 • Obecné dotazy
 • Přidání se k účtu Evernote Teams
 • Odchod z účtu Evernote Teams
 • Práce s pracovními prostory, poznámkami a zápisníky
 

Obecné dotazy

Co jsou pracovní prostory?

Pracovní prostory představují efektivní způsob, jak uspořádat informace o vašem týmu. Můžete vytvořit pracovní prostor pro projekt, tým nebo téma, naplnit ho poznámkami a zápisníky a sdílet ho se svým týmem. Všichni členové týmu uvidí, co je s nimi v daném pracovním prostoru nasdíleno, mohou vyhledat potřebné informace a snadno spolupracovat.

Co jsou to týmové zápisníky?

Evernote Teams umožňuje uživatelům vytvářet týmové zápisníky a mít k nim přístup. Ty vypadají a fungují stejně jako běžné zápisníky Evernote, ale nabízejí další možnosti sdílení speciálně pro tým. Členové Evernote Teams mohou vytvářet týmové zápisníky a všechny poznámky v nich se stávají součástí týmového účtu.

Mohou všichni členové týmu zobrazovat veškerý týmový obsah?

Uživatelé v týmovém účtu mohou zobrazovat pouze to, co s nimi bylo výslovně sdíleno, ať už přímo, nebo prostřednictvím pracovního prostoru. Dále mohou zobrazovat obsah zveřejněný na týmovém účtu (pokud nějaký takový existuje). Nové pracovní prostory a zápisníky jsou ve výchozím stavu soukromým obsahem tvůrce zápisníku, ale je možné je sdílet se členy týmu. Poznámky a zápisníky můžete sdílet s jednotlivci nebo je umístit do pracovního prostoru a uvést v adresáři účtu, aby si je mohl prohlížet celý tým. Administrátoři účtů mohou pomocí konzole administrátora prohlížet a spravovat všechny prostory, zápisníky a poznámky bez ohledu na jejich oprávnění ke sdílení.

Upozornění: Uživatelé, kteří jsou součástí účtu Evernote Teams vytvořeného 15. září 2017 nebo později, mají zápisník účtu, který nelze sdílet. Zjistit víc >>

Co se stane, když odstraním poznámku z týmového zápisníku?

Jakmile poznámku odstraníte z týmového zápisníku, ať už smazáním poznámky nebo jejím přesunutím z týmového zápisníku do zápisníku v osobním účtu (pouze účty Evernote Teams vytvořené před 15. zářím 2017), původní poznámka se přesune do týmového koše. Koš v týmovém účtu je podobný koši v osobním účtu, ale koš týmu může vysypat pouze správce účtu v konzoli administrátora. Pokud poznámku smažete omylem nebo si to rozmyslíte, můžete ji snadno obnovit otevřením koše a kliknutím na tlačítko obnovit.

Co se stane, když smažu týmový zápisník?

Smazání týmového zápisníku funguje podobně jako smazání poznámek. Všechny jednotlivé poznámky z týmového zápisníku budou vloženy do týmového koše. Pokud chcete obnovit poznámku nebo výběr poznámek, jednoduše otevřete koš, vyberte poznámky (nebo klávesovou zkratkou Shift + kliknutí vyberte více poznámek), které chcete obnovit, a vyberte možnost Obnovit vybrané poznámky. Koš týmu může vysypat pouze administrátor účtu v konzoli administrátora.

Co je adresář účtu?

V adresáři jsou uvedeny sdílené pracovní prostory a zápisníky, které si může prohlížet celý tým. Uživatelé si mohou pracovní prostory a zápisníky prohlížet a připojovat se k nim podle potřeby. Pár příkladů, co je možné s týmem sdílet: informace o benefitech, vzdělávací materiály nebo informace týkající se projektů, které má zájem sledovat více lidí. Zjistit víc >>

Přidání se k účtu Evernote Teams

Můžu si ponechat svůj stávající účet Evernote, nebo si musím vytvořit nový?

U účtů Evernote Teams které byly aktualizovány: Pokud máte stávající účet Evernote, měli byste ho nadále používat pro své vlastní osobní poznámky. Jakmile se připojíte k týmu, vytvoříte si druhý, samostatný týmový účet, který budete používat na týmové poznámky.

U účtů Evernote Teams které nebyly aktualizovány: Pokud máte stávající účet Evernote, doporučujeme ho použít k připojení k týmovému účtu. Všechny vaše osobní poznámky a zápisníky zůstanou od týmových poznámek a zápisníků oddělené. Nikdo, ani administrátor účtu, nebude mít k vašim osobním poznámkám a zápisníkům přístup ani nad nimi nebude mít kontrolu. Zůstanou vám, i když tým opustíte.

Jak se připojím k účtu Evernote Teams?

Podrobné instrukce, jak se připojit k účtu Evernote svého týmu, najdete zde.

Při pokusu o přidání se objevila zpráva, že bylo dosaženo maximálního počtu využitých licencí. Co mám dělat dál?

Pokud bylo na účtu Evernote vašeho týmu dosaženo maximálního počtu využitých licencí, automaticky upozorníme administrátora účtu, že jste se pokusili přidat. Jakmile bude limit uživatelů navýšen, administrátor účtu vás bude kontaktovat přímo.

Jaké změny uvidím, když se přidám k účtu Evernote Teams?

Aplikace Evernote zůstane stejná, ale všimnete si několika rozdílů:

 • Budete mít možnost vytvářet pracovní prostory
 • Budete mít přístup k adresáři účtu
 • Budete mít aktualizované limity účtu

Když se připojím k účtu Evernote Teams, stane se něco s mými osobními poznámkami a zápisníky?

Když se připojíte k účtu Evernote svého týmu, na vašich osobních poznámkách nebo zápisnících se nezmění zhola nic.

Co se stane, pokud si už platím Evernote Premium nebo Personal a připojím se k účtu Evernote Teams?

Účty Evernote Business založené před 15. zářím 2017:

Pokud jste si u nás zakoupili placený tarif a na účtu vám zbývá více než měsíc služby, rádi vám vrátíme poměrnou část peněz. V takovém případě nás prosím kontaktujte.

Účty Evernote Teams vytvořené 15. září 2017 a později:

Po připojení k týmu si vytvoříte nový samostatný účet Evernote Teams. Své samostatné, osobní předplatné Evernote si můžete ponechat, nebo ho můžete zrušit. Ať tak či onak, po připojení k týmovému účtu Evernote vám administrátor účtu bude moci z konzole administrátora zaslat kód, který lze vyměnit za 1 rok Evernote Personal.

Odchod z účtu Evernote Teams

Jak odejdu z přidaného účtu Evernote Teams?

Administrátoři účtu Evernote Teams vás mohou z účtu odebrat na stránce „Spravovat uživatele“ v konzoli administrátora. Než podniknete kroky k odchodu z účtu Teams, mějte na paměti, že okamžitě ztratíte přístup ke všem týmovým zápisníkům, které jste vytvořili, a také ke všem zápisníkům v týmovém účtu.

Co se stane s mými poznámkami a zápisníky, pokud opustím účet Evernote Teams nebo mi bude zrušen přístup?

Pokud týmový účet opustíte nebo vám administrátor účtu zruší přístup, okamžitě ztratíte přístup k týmovým poznámkám a zápisníkům, protože veškerý týmový obsah zůstává v rámci účtu Evernote Teams.

Práce s pracovními prostory, poznámkami a zápisníky

V čem jsou pracovní prostory jiné než zápisníky?

Zápisníky umožňují uspořádat a sdílet jednu sadu obsahu. Pracovní prostory jsou vhodnější metodou organizace a spolupráce s týmem na celém projektu nebo více sadách obsahu, které mohou zahrnovat i více zápisníků.

 • Pracovní prostor může obsahovat jak zápisníky, tak jednotlivé poznámky, což vám umožní lépe organizovat velké množství obsahu.
 • Díky pracovnímu prostoru máte lepší přehled, na čem váš tým pracuje, a to zvýrazněním novinek a připnutých poznámek.

V čem jsou pracovní prostory jiné než svazky?

Ve svazcích si můžete podle sebe organizovat zápisníky, zatímco pracovní prostory jsou určeny pro tým, který je organizuje stejným konzistentním způsobem. Každý pak má stejné informace a může snadno najít sdílený obsah.

Vaše svazky nikdo jiný nevidí, nemůžete je sdílet a různí uživatelé mohou své zápisníky vložit do různých svazků. Pracovní prostory vidí všichni pozvaní členové týmu a poznámky a zápisníky mohou patřit pouze do jednoho pracovního prostoru. Celý obsah pracovního prostoru můžete snadno sdílet tak, že do něj přidáte člena týmu. Na rozdíl od svazků mohou pracovní prostory obsahovat i jednotlivé poznámky.

Má každý v pracovním prostoru automaticky oprávnění pro každý zápisník v daném pracovním prostoru?

Ano. Členové pracovního prostoru získají stejná oprávnění pro veškerý obsah pracovního prostoru. V případech, kdy byla někomu udělena vyšší oprávnění, než jsou celková oprávnění pracovního prostoru, zachová si dotyčný vyšší oprávnění i k této položce.

Můžete být někdo členem pracovního prostoru, aniž by se připojil ke všem zápisníkům v něm?

Ne.

Může být poznámka nebo zápisník na více než jednom místě?

Ne.

Můžu sdílet pracovní prostory, poznámky nebo zápisníky s lidmi mimo tým?

Poznámky a zápisníky (s výjimkou zápisníků účtů) lze sdílet i s lidmi mimo tým. U pracovních prostorů to však možné není.

LANGUAGES_PRODUCT

Klíčová slova:

 • evernote business
 • časté dotazy
 • začínáme
 • pracovní prostory
 • pracovní zápisníky