Jak používat pokročilou vyhledávací syntaxi Evernote

Jak používat pokročilou vyhledávací syntaxi Evernote
< Předchozí / Další >

Jak používat pokročilou vyhledávací syntaxi Evernote

Příklad hledání

 

Vyhledávání v Evernote je skutečně mocné. Může se sice jevit jako prosté textové vyhledávací políčko, ale pokročilá vyhledávací syntaxe vám umožňuje prohledávat poznámky podle data vytvoření, typu přiloženého média (zvuk, obrázky atd.) — dokonce i to, kde byly vytvořeny. Uvádíme tabulku nejběžnějších vyhledávacích výraz a příklady, jak je používat.

Tipy:

  • Na velká a malá písmena není brán zřetel. Například Odvážný a odvážný zobrazí stejné výsledky.
  • Několik vyhledávaných slov zobrazí výsledky obsahující pouze všechna slova. Například svět nový odvážný zobrazí výsledky se všemi třemi slovy.
  • Uvozovky zobrazí výsledky s přesnou shodou. Například „odvážný nový svět“ zobrazí pouze ty výsledky, kde jsou tato tři slova v tomto přesném pořadí.
  • Hvězdička na konci slova zobrazí výsledky minimálně s napsanými písmeny. Například state* zobrazí výsledky obsahující slova statečný, statečnost, statek atd.
Výraz Popis Příklad

intitle:

Vyhledávání v názvu poznámky.

intitle:káva vyhledávání poznámek, jejichž název obsahuje slovo „káva“.

notebook:

Vyhledávání poznámek uložených v konkrétním zápisníku.

notebook:Finance vyhledá pouze poznámky z zápisníku „Finance“.

any:

Vyhledávání poznámek, které odpovídají jakýmkoliv uvedeným vyhledávaným frázím. Bez tohoto výrazu Evernote vyhledá pouze poznámky odpovídající všem zadaným vyhledávaným frázím.

any: pizza pivo najde poznámky obsahující buď slovo „pizza“, nebo „pivo“ (odebráním tohoto výrazu by se zobrazily pouze poznámky obsahující „pizza“ a zároveň „pivo“).

tag:

Vyhledávání poznámek opatřených konkrétním štítkem.

tag:doktor vyhledá poznámky se štítkem „doktor“.

Poznámka: Pomocí tag:* vyhledáte všechny poznámky se štítky.

-tag:

Vyhledávání poznámek bez konkrétního štítku.

-tag:doktor vyhledá poznámky, které nemají štítek „doktor“.

Poznámka: Pomocí -tag:* vyhledáte všechny poznámky bez štítků.

created:

Vyhledávání poznámek vytvořených v určené datum nebo po něm. Upozorňujeme, že určené datum musí mít následující formát: RRRRMMDD (kde RRRR je čtyřciferný rok, MM je dvojciferný měsíc a DD je dvojciferný den), nebo jako datum relativní k aktuálnímu datu (např. day-1 jakožto včerejšek, week-2 jakožto před dvěma týdny atd.).

created:day-2 zobrazí poznámky vytvořené během posledních dvou dnů.

created:20151218 zobrazí poznámky vytvořené 18. prosince 2015 a později.

updated:

Vyhledávání poznámek aktualizovaných v určené datum nebo po něm. Pokud poznámka nebyla aktualizována od data vytvoření, datum aktualizace bude stejné jako datum vytvoření.

updated:day-2 zobrazí poznámky, který byly aktualizovány během posledních dvou dnů.

resource:

Vyhledávání poznámek, které obsahují konkrétní typy médií (zvuk, obrázky atd.)

resource:application/pdf zobrazí všechny poznámky se souborem PDF.

resource:image/jpeg zobrazí všechny poznámky s vloženým obrázkem JPEG.

resource:audio/* zobrazí všechny poznámky se zvukovým souborem.

latitude:

longitude:

altitude:

Vyhledávání poznámek vytvořených na nebo poblíž určených souřadnic.

latitude:37 zobrazí všechny poznámky se zeměpisnou šířkou větší než 37. Přidáním -‍latitude:38 do vyhledávání se zobrazí výsledky, jejichž hodnota se pohybuje mezi 37 a 38 stupni. Výrazy longitude: a altitude: fungují úplně stejně.

source:

Vyhledávání poznámek podle aplikace nebo zdroje použitých k jejich vytvoření (např. „mail.smtp“ pro poznámky přidané přes e-mail nebo „web.clip“ pro poznámky přidané pomocí Web Clipperu atd.).

source:mobile.* zobrazí všechny poznámky vytvořené na mobilních zařízeních.

source:web.clip zobrazí všechny poznámky přidané pomocí Web Clipperu.

todo:

Vyhledávání poznámek obsahujících jedno nebo více zaškrtávacích polí.

todo:true zobrazí všechny poznámky se zaškrtnutým zaškrtávacím polem.

todo:false zobrazí všechny poznámky s nezaškrtnutým zaškrtávacím polem.

todo:* zobrazí všechny poznámky se zaškrtávacím polem, bez ohledu na to, zda je, nebo není zaškrtnuté.

encryption:

Vyhledávání poznámek obsahujících text, který byl zašifrován vestavěným šifrovacím systémem Evernote.

encryption:

Upozornění: Tento výraz nevyžaduje další hodnoty.

Informace o kompletním seznamu vyhledávacích výrazů Evernote najdete na naší stránce se specifikací vyhledávací gramatiky.

LANGUAGES_PRODUCT

Klíčová slova:

  • filtrování
  • vyhledávání
  • pokročilé vyhledávání
  • jak hledat
  • syntax