Odebrání přístupu k sdílené poznámce

Odebrání přístupu k sdílené poznámce
< Předchozí / Další >

Odebrání přístupu k sdílené poznámce

Pokud se rozhodnete přestat sdílet poznámku nebo veřejný odkaz (URL) na poznámku, stačí poznámku otevřít a udělat následující:

 • Mac

  Nový Evernote pro Mac

  1. Vyberte sdílenou poznámku.
  2. Klikněte na zelené tlačítko Sdílet.
  3. Kliknutím na možnost Přestat sdílet přestanete sdílet se všemi.
  4. Případně klikněte na šipku vedle textu Kdo má přístup a změňte oprávnění, nebo odeberte přístup jednotlivým uživatelům.


  Starší verze Evernote pro Mac

  1. Odkaz vypněte tak, že v panelu s nabídkou vyberete možnost Poznámka > Další sdílení > Přestat sdílet veřejný odkaz.
  2. Nebo v panelu s nabídkou vyberte Poznámka > Další sdílení > Spravovat oprávnění poznámek… a klikněte na X vedle jména (či jmen), se kterým poznámku chcete přestat sdílet.
 • Windows

  Nový Evernote pro Windows

  1. Vyberte sdílenou poznámku.
  2. Klikněte na zelené tlačítko Sdílet.
  3. Kliknutím na možnost Přestat sdílet přestanete sdílet se všemi.
  4. Případně klikněte na šipku vedle textu Kdo má přístup a změňte oprávnění, nebo odeberte přístup jednotlivým uživatelům.


  Starší verze Evernote pro Windows

  1. V panelu s nabídkou vyberte Poznámka > Sdílet > Sdílet poznámku..., poté odkaz v části „Odkaz ke sdílení“ vypněte kliknutím na „Vypnout“.
  2. Nebo v panelu s nabídkou vyberte Poznámka > Sdílet > Sdílet poznámku..., poté klikněte na malou šipku dolů vedle jména (či jmen), se kterým chcete poznámku přestat sdílet, a vyberte možnost Odebrat přístup....
 • iPhone, iPad a iPod touch

  Nový Evernote pro iOS

  1. Klepněte na tlačítko Sdílet (obrys se znaménkem plus).
  2. Klepnutím na přepínací tlačítko vedle Odkazu ke sdílení odkaz vypnete. Odtud můžete také změnit oprávnění pro každou osobu.

  Starší verze Evernote pro iOS

  1. Klepněte na tlačítko sdílení (pole s šipkou nahoru), poté klepněte na možnost Přestat sdílet.
  2. Klepněte na tlačítko informací (písmeno „i“), klepněte na Oprávnění poznámky, poté klepněte na Přestat sdílet se všemi. Zde můžete také změnit oprávnění každého uživatele.
 • Android

  Nový Evernote pro Android

  1. Klepněte na tlačítko Sdílet (obrys se znaménkem plus).
  2. Klepnutím na přepínací tlačítko vedle Odkazu ke sdílení odkaz vypnete. Odtud můžete také změnit oprávnění pro každou osobu.

  Starší verze Evernote pro Android

  1. Klepněte na tlačítko možností (tři tečky), poté klepněte na  Další sdílení > Vypnout odkaz.
  2. Klepněte na tlačítko možností (tři tečky), vyberte Oprávnění poznámky, klepněte na jméno osoby, se kterou je poznámka sdílena, a oprávnění upravte.
 • Web

  Nový Evernote Web

  1. Vyberte sdílenou poznámku.
  2. Klikněte na zelené tlačítko Sdílet.
  3. Kliknutím na možnost Přestat sdílet přestanete sdílet se všemi.
  4. Případně klikněte na šipku vedle textu Kdo má přístup a změňte oprávnění, nebo odeberte přístup jednotlivým uživatelům.


  Starší verze Evernote Web

  1. Vyberte sdílenou poznámku.
  2. Na tlačítku Sdílet klikněte na šipku dolů.
  3. Vyberte možnost Odkaz > Přestat sdílet poznámku. Tím sdílení přes veřejný odkaz zrušíte.

 

Až odeberete veškeré přístupy ke své poznámce, stane se znovu soukromou poznámkou a všechny odkazy na tuto poznámku přestanou fungovat.

LANGUAGES_PRODUCT