Klávesové zkratky pro Evernote na Mac

Klávesové zkratky pro Evernote na Mac
< Předchozí / Další >

Klávesové zkratky pro Evernote na Mac

Evernote je možné obsluhovat prakticky výhradně klávesnicí. Dole uvádíme vyčerpávající seznam všech klávesových zkratek dostupných na Macu.

Upozornění: Střední sloupce s názvem „Nová verze“ odkazují na nový Evernote pro Mac.

Globální

Tyto zkratky budou při práci v jakékoliv aplikaci fungovat napříč celým systémem (za předpokladu, že je Evernote spuštěn). Pokud tyto zkratky chcete změnit, přečtěte si článek Upravení globálních klávesových zkratek. Ve starších verzích Evernote můžete zkratky změnit v panelu nabídky v Nástroje > Možnosti > Klávesové zkratky.

Akce Nová verze Starší verze
Otevřít Pomocníka Evernote (rychlá poznámka) Ctrl ⌘ N Ctrl ⌘ N
Nové okno poznámky Ctrl ⌥ ⌘ N Ctrl ⌥ ⌘ N
Vlož do Evernote Ctrl ⌘ V Ctrl ⌘ V
Pořídit snímek obrazovky Ctrl ⌘ Delete Není k dispozici
Vystřihnout část obrazovky nebo okno Není k dispozici Ctrl ⌘ C
Hledat v Evernote Ctrl ⌘ E Ctrl ⌘ E

V celé aplikaci

Tyto zkratky budou fungovat, když je aplikace Evernote aktivní.

Akce Nová verze Starší verze
Nová poznámka ⌘ N ⌘ N
Nový chat Není k dispozici ⌥ ⇧ ⌘ N
Nový zápisník ⇧ ⌘ N ⇧ ⌘ N
Nový štítek Ctrl ⌘ T Ctrl ⌘ T
Nové okno Ctrl ⌥ ⌘ N ⌥ ⌘ N
Nová záložka Není k dispozici ⌘ T
Synchronizovat Není k dispozici Ctrl ⌘ S
Zavřít aktivní okno poznámky ⌘ W ⌘ W
Uložit Není k dispozici ⌘ S
Přílohy s rychlým náhledem Není k dispozici ⌘ Y
Tisk ⌘ P ⌘ P
Zobrazit či skrýt panel nástrojů Není k dispozici ⌥ ⌘ T
Zobrazit/skrýt navigační nabídku ⌥ ⌘ S ⌥ ⌘ S
Pracovní chat Není k dispozici ⌥ ⌘ 0
Poznámky ⌥ ⌘ 2 ⌥ ⌘ 1
Zápisníky ⌥ ⌘ 4 ⌥ ⌘ 2
Štítky ⌥ ⌘ 5 ⌥ ⌘ 3
Atlas / domovská stránka Business (pouze Evernote Business) Není k dispozici ⌥ ⌘ 4
Atlas (pouze Evernote Business) Není k dispozici ⌥ ⌘ 5
Oznámení (pouze Evernote Business) Není k dispozici ⌥ ⌘ 6
Oznámení (pouze Evernote Business) Není k dispozici ⌥ ⌘ 7
Zobrazit všechny poznámky Není k dispozici ⇧ ⌘ A
Rychle přepnout na poznámku, zápisník, štítek nebo hledání ⌘ J ⌘ J
Přejít na vyhledávací panel Není k dispozici ⌥ ⌘ F
Přejít na štítek Není k dispozici ⇧ ⌘ J
Vybrat seznam poznámek ⌘ \ ⌘ \
Zpět ⌘ [ ⌘ [
Vpřed ⌘ ] ⌘ ]
Zapnout celou obrazovku Ctrl ⌘ F Ctrl ⌘ F
Přejít na zkratky 1-9 ⌘ 1-9 ⌘ 1-9
Předvolby ⌘ , ⌘ ,
Přepnout uživatele Není k dispozici Ctrl ⌘ A
Skrýt Evernote ⌘ H ⌘ H
Skrýt ostatní Není k dispozici ⌥ ⌘ H
Ukončit Evernote ⌘ Q ⌘ Q
Minimalizovat ⌘ M ⌘ M
Přiblížit ⌘ = Není k dispozici
Oddálit ⌘ - Není k dispozici
Resetovat přiblížení ⌘ 0 Není k dispozici

Editor poznámek

Tyto zkratky budou fungovat při úpravě poznámky.

Akce Nová verze Starší verze
Zpět ⌘ Z ⌘ Z
Znovu ⇧ ⌘ Z ⇧ ⌘ Z
Vyjmout ⌘ X ⌘ X
Kopírovat ⌘ C ⌘ C
Vložit ⌘ V ⌘ V
Vložit a srovnat styl ⇧ ⌘ V ⇧ ⌘ V
Vybrat vše ⌘ A ⌘ A
Zašifrovat vybraný text ⇧ ⌘ X ⇧ ⌘ X
Hledat poznámky ⌥ ⌘ F ⌥ ⌘ F
Resetovat hledání Není k dispozici ⌘ R
Najít uvnitř poznámky ⌘ F ⌘ F
Najít další ⌘ G ⌘ G
Najít předchozí ⇧ ⌘ G ⇧ ⌘ G
Zobrazit pravopis a gramatiku Není k dispozici ⌘ :
Zkontrolovat dokument nyní Není k dispozici ⌘ ;
Zahájit diktování F5 fn fn
Emotikony a symboly fn Ctrl ⌘ Mezerník
Zkopírovat veřejný odkaz Není k dispozici ⌘ /
Prezentovat Není k dispozici ⌘ ↩
Prezentovat na jiné obrazovce Není k dispozici ⌥ ⌘ ↩
Upravit název poznámky Není k dispozici ⌘ L
Upravit štítky Ctrl ⌥ ⌘ T ⌘ '
Zobrazit či skrýt informace o poznámce ⇧ ⌘ I ⇧ ⌘ I
Zkopírovat interní odkaz na poznámku Ctrl ⌥ ⌘ C Ctrl ⌥ ⌘ C
Přesunout do zápisnku Ctrl ⌘ M Ctrl ⌘ M
Sloučit poznámky ⇧ ⌘ M ⇧ ⌘ M
Zobrazit barvy Není k dispozici ⇧ ⌘ C
Zarovnat vlevo ⌥ ⌘ { ⌥ ⌘ {
Na střed ⌥ ⌘ + ⌥ ⌘ |
Zarovnat vpravo ⌥ ⌘ } ⌥ ⌘ }
Do bloku ⌥ ⌘ - Není k dispozici
Zvýšit úroveň odsazení ⇧ ⌘ ] ⇧ ⌘ ]
Snížit úroveň odsazení ⇧ ⌘ [ ⇧ ⌘ [
Přepnout seznam s odrážkami ⇧ ⌘ U ⇧ ⌘ U
Přepnout číslovaný seznam ⇧ ⌘ O ⇧ ⌘ O
Přepnout kontrolní seznam ⇧ ⌘ C Není k dispozici
Zvýšit úroveň seznamu Tab Tab
Snížit úroveň seznamu ⇧ Tab ⇧ Tab
Vložit tabulku Není k dispozici ⇧ ⌘ L
Přidat odkaz ⌘ K ⌘ K
Upravit odkaz ⌘ K ⌘ K
Odstranit odkaz ⇧ ⌘ K ⇧ ⌘ K
Tučné ⌘ B ⌘ B
Kurzíva ⌘ I ⌘ I
Podtržení ⌘ U ⌘ U
Přeškrtnuté Ctrl ⌘ K Ctrl ⌘ K
Zvýraznit Ctrl ⌘ H Ctrl ⌘ H
Horní index Ctrl ⌘ + Ctrl ⌘ +
Dolní index Ctrl ⌘ - Ctrl ⌘ -
Vložit úkol Není k dispozici ⇧ ⌘ T
Vložit oddělovač ⇧ ⌘ H ⇧ ⌘ H
Vložit datum ⇧ ⌘ D ⇧ ⌘ D
Vložit čas ⌥ ⇧ ⌘ D ⌥ ⇧ ⌘ D
Zjednodušit formátování ⇧ Space ⇧ ⌘ F

LANGUAGES_PRODUCT

Klíčová slova:

  • klávesové zkratky
  • zkratky
  • hotkeys
  • klávesová zkratka
  • klávesové zkratky
  • zkratky