Klávesové zkratky pro Evernote na Mac

Klávesové zkratky pro Evernote na Mac
< Předchozí / Další >

Klávesové zkratky pro Evernote na Mac

Evernote je možné obsluhovat prakticky výhradně klávesnicí. Dole uvádíme vyčerpávající seznam všech klávesových zkratek dostupných na Macu.

Upozornění: Střední sloupce s názvem „Nová verze“ odkazují na nový Evernote pro Mac.

Globální

Tyto zkratky budou při práci v jakékoliv aplikaci fungovat napříč celým systémem (za předpokladu, že je Evernote spuštěn). Ve starých verzích Evernote můžete zkratky změnit v panelu nabídky v Nástroje > Možnosti > Klávesové zkratky.

Akce Nová verze Starší verze
Rychlá poznámka Není k dispozici Ctrl ⌘ N
Nové okno poznámky Není k dispozici Ctrl ⌥ ⌘ N
Vlož do Evernote Není k dispozici Ctrl ⌘ V
Vystřihnout část obrazovky nebo okno Není k dispozici Ctrl ⌘ C
Hledat v Evernote Není k dispozici Ctrl ⌘ E

V celé aplikaci

Tyto zkratky budou fungovat, když je aplikace Evernote aktivní.

Akce Nová verze Starší verze
Nová poznámka ⌘ N ⌘ N
Nový chat Není k dispozici ⌥ ⇧ ⌘ N
Nový zápisník ⇧ ⌘ N ⇧ ⌘ N
Nový štítek Není k dispozici Ctrl ⌘ T
Nové okno Není k dispozici ⌥ ⌘ N
Nová záložka Není k dispozici ⌘ T
Synchronizovat Není k dispozici Ctrl ⌘ S
Zavřít aktivní okno poznámky ⌘ W ⌘ W
Uložit Není k dispozici ⌘ S
Přílohy s rychlým náhledem Není k dispozici ⌘ Y
Tisk ⌘ P ⌘ P
Zobrazit či skrýt panel nástrojů Není k dispozici ⌥ ⌘ T
Zobrazit/skrýt navigační nabídku ⌥ ⌘ S ⌥ ⌘ S
Pracovní chat Není k dispozici ⌥ ⌘ 0
Poznámky ⌥ ⌘ 1 ⌥ ⌘ 1
Zápisníky ⌥ ⌘ 2 ⌥ ⌘ 2
Štítky ⌥ ⌘ 3 ⌥ ⌘ 3
Atlas / domovská stránka Business (pouze Evernote Business) Není k dispozici ⌥ ⌘ 4
Atlas (pouze Evernote Business) Není k dispozici ⌥ ⌘ 5
Oznámení (pouze Evernote Business) Není k dispozici ⌥ ⌘ 6
Oznámení (pouze Evernote Business) Není k dispozici ⌥ ⌘ 7
Zobrazit všechny poznámky Není k dispozici ⇧ ⌘ A
Přejít na vyhledávací panel Není k dispozici ⌥ ⌘ F
Přejít na zápisník Není k dispozici ⌘ J
Přejít na štítek Není k dispozici ⇧ ⌘ J
Vybrat seznam poznámek ⌘ \ ⌘ \
Zpět ⌘ [ ⌘ [
Vpřed ⌘ ] ⌘ ]
Zapnout celou obrazovku Ctrl ⌘ F Ctrl ⌘ F
Přejít na zkratky 1-9 ⌘ 1-9 ⌘ 1-9
Předvolby Není k dispozici ⌘ ,
Přepnout uživatele Není k dispozici Ctrl ⌘ A
Skrýt Evernote ⌘ H ⌘ H
Skrýt ostatní Není k dispozici ⌥ ⌘ H
Ukončit Evernote ⌘ Q ⌘ Q
Minimalizovat ⌘ M ⌘ M
Přiblížit ⌘ + Není k dispozici
Oddálit ⌘ - Není k dispozici
Resetovat přiblížení ⌘ 0 Není k dispozici

Editor poznámek

Tyto zkratky budou fungovat při úpravě poznámky.

Akce Nová verze Starší verze
Zpět ⌘ Z ⌘ Z
Znovu ⇧ ⌘ Z ⇧ ⌘ Z
Vyjmout ⌘ X ⌘ X
Kopírovat ⌘ C ⌘ C
Vložit ⌘ V ⌘ V
Vložit a srovnat styl ⇧ ⌘ V ⇧ ⌘ V
Vybrat vše ⌘ A ⌘ A
Šifrovat vybraný text ⇧ ⌘ X ⇧ ⌘ X
Hledat poznámky ⌥ ⌘ F ⌥ ⌘ F
Resetovat hledání Není k dispozici ⌘ R
Najít uvnitř poznámky ⌘ F ⌘ F
Najít další ⌘ G ⌘ G
Najít předchozí ⇧ ⌘ G ⇧ ⌘ G
Zobrazit pravopis a gramatiku Není k dispozici ⌘ :
Zkontrolovat dokument nyní Není k dispozici ⌘ ;
Zahájit diktování fn fn fn fn
Emotikony a symboly Ctrl ⌘ Mezerník Ctrl ⌘ Mezerník
Zkopírovat veřejný odkaz Není k dispozici ⌘ /
Prezentovat Není k dispozici ⌘ ↩
Prezentovat na jiné obrazovce Není k dispozici ⌥ ⌘ ↩
Upravit název poznámky Není k dispozici ⌘ L
Upravit štítky ⌘ ' ⌘ '
Zobrazit či skrýt informace o poznámce ⇧ ⌘ I ⇧ ⌘ I
Zkopírovat interní odkaz na poznámku Ctrl ⌥ ⌘ C Ctrl ⌥ ⌘ C
Přesunout do zápisnku Ctrl ⌘ M Ctrl ⌘ M
Sloučit poznámky ⇧ ⌘ M ⇧ ⌘ M
Zobrazit barvy Není k dispozici ⇧ ⌘ C
Zarovnat vlevo ⌥ ⌘ { ⌥ ⌘ {
Na střed ⌥ ⌘ + ⌥ ⌘ |
Zarovnat vpravo ⌥ ⌘ } ⌥ ⌘ }
Do bloku ⌥ ⌘ - Není k dispozici
Zvýšit úroveň odsazení ⇧ ⌘ ] ⇧ ⌘ ]
Snížit úroveň odsazení ⇧ ⌘ [ ⇧ ⌘ [
Přepnout seznam s odrážkami ⇧ ⌘ U ⇧ ⌘ U
Přepnout číslovaný seznam ⇧ ⌘ O ⇧ ⌘ O
Přepnout kontrolní seznam ⇧ ⌘ C Není k dispozici
Zvýšit úroveň seznamu Tab Tab
Snížit úroveň seznamu ⇧ Tab ⇧ Tab
Vložit tabulku Není k dispozici ⇧ ⌘ L
Přidat odkaz ⌘ K ⌘ K
Upravit odkaz ⌘ K ⌘ K
Odstranit odkaz ⇧ ⌘ K ⇧ ⌘ K
Tučné ⌘ B ⌘ B
Kurzíva ⌘ I ⌘ I
Podtržení ⌘ U ⌘ U
Přeškrtnuté Ctrl ⌘ K Ctrl ⌘ K
Zvýraznit Ctrl ⌘ H Ctrl ⌘ H
Horní index Ctrl ⌘ + Ctrl ⌘ +
Dolní index Ctrl ⌘ - Ctrl ⌘ -
Vložit úkol Není k dispozici ⇧ ⌘ T
Vložit oddělovač ⇧ ⌘ H ⇧ ⌘ H
Vložit datum ⇧ ⌘ D ⇧ ⌘ D
Vložit čas ⌥ ⇧ ⌘ D ⌥ ⇧ ⌘ D
Zjednodušit formátování ⇧ ⌘ F ⇧ ⌘ F

LANGUAGES_PRODUCT

Klíčová slova:

  • klávesové zkratky
  • zkratky
  • hotkeys
  • klávesová zkratka
  • klávesové zkratky
  • zkratky