Používání pracovního chatu

Používání pracovního chatu
< Předchozí / Další >

Používání pracovního chatu

Pracovní chat umožňuje rychle a jednoduše napsat zprávu ostatním uživatelům Evernote a spolupracovat na sdílených poznámkách a zápisnících. Pracovní chat není navržen, aby nahradil jiné chatovací aplikace.

Odeslání zprávy v pracovním chatu

Pokud chcete odeslat zprávu v pracovním chatu, postupujte v závislosti na operačním systému podle kroků níže:

 • Mac

  Nový Evernote pro Mac

  1. V navigační nabídce klikněte na Pracovní chat.
  2. Klikněte na tlačítko Nový chat (tužka ve čtverci).

  Starší verze Evernote pro Mac

  1. V navigační nabídce klikněte na Pracovní chat.
  2. V horní části seznamu zpráv klikněte na tlačítko + Nový chat.
 • Windows

  Nový Evernote pro Windows

  1. V navigační nabídce klikněte na Pracovní chat.
  2. Klikněte na tlačítko Nový chat (tužka ve čtverci).

  Starší verze Evernote pro Windows

  1. V navigační nabídce klikněte na Pracovní chat.
  2. V horní části seznamu zpráv klikněte na tlačítko + Nový chat.
 • iPhone, iPad a iPod touch

  The new Evernote for iOS
  1. V navigační nabídce klepněte na Pracovní chat.
  2. Klepněte na tlačítko Nový chat (tužka ve čtverci).
  Older version of Evernote for iOS
  1. Klepněte na záložku Účet, poté klepněte na Pracovní chat.
  2. Klepněte na tlačítko +.
 • Android

  Nový Evernote pro Android

  1. V navigační nabídce klepněte na Pracovní chat.
  2. Klepněte na tlačítko Nový chat (tužka ve čtverci).

  Starší verze Evernote pro Android

  1. V navigační nabídce klepněte na Pracovní chat.
  2. Klepněte na tlačítko +.
 • Web

  1. V navigační nabídce klikněte na Pracovní chat.
  2. Klikněte na tlačítko Nový chat (tužka ve čtverci).

  Upozornění: Pracovní chat je k dispozici pouze ve starších verzích Evernote Web. Nový Evernote Web pracovní chat nepodporuje.

Zvaní lidí do chatu

Do chatu můžete přidat několik účastníků. Jelikož je pracovní chat pro vás a jeho účastníky soukromý, jakmile chat zahájíte, mohou si ho zobrazit jen jeho účastníci. Pokud se rozhodnete přidat nové účastníky, vytvoří se nový chat. Ostatní do nového chatu pozvete vepsáním jejich jména nebo výběrem ze seznamu navrhovaných kolegů. 

Můžete také chatovat s lidmi ve svých osobních seznamech kontaktů:

 • Minulé kontakty z Evernote, se kterými jste v minulosti chatovali nebo s nimi sdíleli poznámky
 • Kolegové z účtu Evernote Business vaší společnosti (pouze Evernote Business)
 • Kontakty z adresáře vašeho počítače nebo zařízení (k dispozici na Windows, Mac, Android, iPhone, iPad a iPod touch)
 • Gmailové kontakty (k dispozici na Windows, Web, Android, iPhone, iPad a iPod touch)
 • Kontakty z Outlooku  (pouze Windows) 

Upozornění: Pokud chcete zobrazit seznam příjemců a jejich profilové obrázky ze seznamů kontaktů v Evernote, budete muset aplikaci Evernote udělit oprávnění takové seznamy otevírat. Tyto kontakty nejsou uloženy na serverech Evernote.

Pozvánky do pracovního chatu a oznámení

Jakmile někoho pozvete do chatu, vyskočí mu na počítači nebo zařízení informativní odznak pracovního chatu. Pokud příjemce pracovního chatu nemá účet Evernote, přijde mu e-mail nebo SMS zpráva* s vyrozuměním, že mu od vás přišla zpráva na pracovním chatu. Příjemce se může rozhodnout, jestli se zaregistruje, nebo přihlásí do Evernote, aby se na sdílený zápisník mohl podívat a chatovat s vámi.

Nemusíte si lámat hlavu, jestli telefonní číslo nebo e-mailová adresa patří k účtu příjemce chatu. Pokud už příjemce stávající účet Evernote má a vy mu pošlete zprávu na telefonní číslo nebo e-mail, které s jeho účtem spojeny nejsou, může si příjemce tyto nové kontaktní údaje ke svému účtu přidat a pak se na vaši zprávu podívat.

Upozornění: Funkce SMS pozvánky nefunguje ve všech zemích.

Přijetí pozvánky

Až příjemce přijme pozvánku do chatu, uvidí na obrazovce vyskočit oznámení pokaždé, když se v chatu objeví nová zpráva. Tato oznámení zobrazují odesílatelovo jméno spolu s několika prvními slovy nebo řádky zprávy. Jak se tato oznámení objevují a jak dlouho na obrazovce zůstanou, závisí na používaném produktu Evernote. 

Zobrazení předchozích chatů nebo navázání na ně

Výběrem možnosti Pracovní chat v navigační nabídce zobrazte seznam předchozích pracovních chatů, kterých jste se účastnili. Najděte stávající chat a napište do něj novou zprávu. Chat můžete smazat, ale mějte na paměti, že jakmile to uděláte, už k poznámce nebudete mít přístup, a to ani k odkazům na další poznámky, které v ní mohly být obsaženy.

Upozornění: Pracovní chaty, které smažete, jsou smazány pouze na vašem účtu. Pro ostatní účastníky chatu bude chat nadále viditelný.

LANGUAGES_PRODUCT

Klíčová slova:

 • chat
 • odeslání chatu
 • odeslání zprávy